Pagrindiniai ženklai leidinyje „Kalbos patarimai“ žymi vertinimo laipsnius. Jų knygelėse keturi:

1. žymimas „ntk. =“  rodo, kad vertinamas reiškinys yra kalbos klaida ir bendrinei kalbai neteiktinas (nevartotinas); žvaigždutė (*) prie reiškinio rodo jį esant didžiąją klaidą arba VLKK nutarimuose įvertintą neigiamai;

2. žymimas „vngt. – “ rodo, kad vertinamasis reiškinys nėra įteisintas kaip bendrinės kalbos norma, jis vengtinas kaip jau nenorminis ir neturintis perspektyvos arba dar nenorminis, nepakankamai ištirtas ir pan.;

3. žymimas „ || “ rodo, kad vertinamasis reiškinys yra šalutinis (dalinis) normos variantas ir prireikus (pvz., atsižvelgus į funkcinių stilių ypatumus) gali būti vartojamas bendrinėje kalboje, bet pirmenybė teiktina pagrindiniam (neutraliajam) normos variantui, ypač prestižinėje bendrinėje kalboje;

4. žymimas „ | “ir rašomas tarp lygiaverčių bendrinės kalbos normos variantų, tarp kurių gali būti funkcinis stilistinis skirtumas, ir jie vartotini pasirinktinai.

Glaustai, trumpai ženklų reikšmės apibūdinamos taip:

= nevartotina,

– geriau nevartoti,

|| galima vartoti,

| vartotina.

Ženklai  „= “ ir „ – “ kalbos praktikos leidiniuose yra plačiai paplitę, vartojami ir šioje svetainėje. „Lietuvių kalbos žodyne“ nevartotinas žodis pažymėtas kryžiuku:

× = dabartinėje kalboje nevartotinas žodis.

Žymės: kalbos politika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą