Terminizuoti junginiai paprastai rašomi be kabučių, mažąja raide, plg. baltoji knyga, žalioji kortelė, emigracijos banga

     Junginys žalioji banga vartojamas transporto, kelių srities terminijoje kaip tam tikro eismo srautų valdymo, sankryžų darbo režimo koordinavimo metodo pavadinimas. Pavadinimas siejamas su žalia šviesoforo šviesa keliose sankryžose iš eilės, terminas pažodžiui išverstas iš angl. green wave, dar plg.: vok. grüne Welle, Grünband, pranc. vague verte, onda verde (žr. IATE), kol kas į liet. terminų žodynus nepatekęs, neaprobuotas, jo vartosena dar nenusistovėjusi: pavartojamas be kabučių (žalioji banga), su kabutėmis („žalioji banga“) arba pridedant – v a d i n a m o j i  žalioji banga

     Kabutėmis tokius metaforinius junginius norisi išskirti tarsi laisvojo, meninio stiliaus citatas dalykiniame stiliuje, vis dėlto, kai jie terminizuoti, kabučių nereikia. Todėl, kaip ir kiti metaforinio pobūdžio terminizuoti junginiai (pvz., transporto terminas juodoji dėmė), žalioji banga rašytinas mažosiomis raidėmis, be kabučių.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą