Taip, ypač jei tarp bendradarbių moterų yra bent vienas vyras. Yra du daiktavardžiai – kolega (tik formaliai turintis moteriškosios giminės galūnę vyriškosios giminės daiktavardis) ir kolegė (moteriškosios giminės daiktavardis), tačiau visais apibendrinamosios vartosenos atvejais tinka vartoti vyriškosios giminės daiktavardį, jis yra nežymėtasis poros kolega ir kolegė narys.

     Vyriškosios formos daiktavardžiai vartojami apibendrintai (abiejų lyčių asmenų) profesijoms, pareigoms, rangams ir pan. įvardyti, pvz.: Komisijai sudaryti reikia dar dviejų ekspertų (nemanoma, kad būtinai vyrų, galėtų būti ir ekspertės moterys). Seimo nariams įteikti pažymėjimai (turima omenyje ne tik nariams vyrams, bet ir narėms moterims). (Žr.: „Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas“, Vilnius, 2002, p. 12–13.) Anot Aldonos Paulauskienės, daiktavardžių poroje mokytojas ir mokytoja būtent mokytoja yra žymėtasis narys, nes mokytojas tinka ne tik kalbant apie vyrą, bet ir apibendrintai (pvz., į seminarą kviečiami mokytojai, o ne mokytojos) (žr.: A. Paulauskienė „Lietuvių kalbos morfologija“, Vilnius, 1994, p. 159).

     Įdomu, kad tam tikru istoriniu laikotarpiu kai kurių, dabar jau įprastų, moteriškosios giminės daiktavardžių net nebuvo. Pavyzdžiui, J. Jablonskis yra minėjęs, kad žmonių kalboje nebuvo žinomos valdovės ar žinovės (tik valdovai ir žinovai). Maždaug 1938 m. įteisintos pareigų pavadinimų moteriškosios giminės formos buhalterė, daktarė, direktorė, inspektorė, sekretorė. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 1-ajame leidime tebuvo narys, nuo 2-ojo greta atsirado ir narė. Nebekelia dvejonių poreikis tokių moteriškosios giminės daiktavardžių kaip merė, viršaitė, leitenantė, kapitonė, kunigė ir vyskupė (protestantų). Pastaraisiais dešimtmečiais greta viršila atsirado ir viršilė. Žr.: P. Kniūkšta „Kalbos vartosena ir tvarkyba“, Vilnius, 2001, p. 145, 230, 241.

     Taigi, taisyklinga kreiptis, pavyzdžiui, Gerbiamieji Kolegos (Mokytojai)! Mieli Mokiniai! Brangieji svečiai! ar net paprasčiausiai Gerbiamieji! Bet norint pabrėžti lyčių skirtumus ir lygybę tinka įvardyti taip pat ir atskirai: Gerbiamieji kolegos (mokytojai) ir gerbiamosios kolegės (mokytojos)! Mielieji mokiniai ir mokinės! Brangieji svečiai ir mielosios viešnios! Gerbiamieji ir gerbiamosios!

Dar žr. įrašus:

Ar galima vartoti ir mot. g. „bakalaurė“, pvz., „baigiamasis bakalaurės darbas“?

Genutė Petrienė, laikinai einanti skyriaus vedėjo ar skyriaus vedėjos pareigas?

Janinai Petrienei suteikta buities darbų mokytojo ar mokytojos kvalifikacija? 

  

 

Žymės: morfologija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą