Pagarbūs žodžiai ir kreipiniai trumpinami raidiniu, skiemeniniu būdu, išlaikant stilistiškai vartojamas didžiąsias raides: Jo Eminencija, Jūsų Eminencija J. Em., Jo Ekscelencija, Jūsų Ekscelencija – J. E. Kita vertus, žodžiai eminencija (lot. eminentia – prakilnumas, pranašumas), ekscelencija (lot. excellentia – kilni asmenybė, prakilnybė) nėra tikriniai ir ne visada rašomi didžiąja raide. 

     Vartojimo pavyzdžiai (iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ ir kt.):

    • Kardinolo skiriamieji ženklai – kardinolo kryžius ir žiedas, purpurinė sutana, modzetė, juosta, biretas ir pijusė. Į kardinolą kreipiamasi Jūsų Eminencija (J. Em.). Iškilmingas šv. Mišias celebravo Jo Eminencija kardinolas V. Sladkevičius. Velyknakčio liturgijai vadovauja J. Em. arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 
    • Pagal ilgametę tradiciją ir praktiką, kreipiamasi į diplomatus pagal rangą. Į nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių kreipiamasi Jūsų ekscelencija. Tačiau taip kreipiamasi tik užsienio šalyje, kurioje ambasadorius reziduoja, nes tai yra valstybės pagarbos ženklas svečiai šaliai, kuriai atstovaujama. Lietuvoje vieši UNICEF ambasadorė, Frederiksborgo grafienė ir buvusi Danijos princesė Aleksandra Kristina. Jos ekscelencija lietuviams pristatė naują paramos projektą, kuriuo bus renkamos lėšos sumažinti Kambodžos naujagimių ir gimdyvių mirtingumą. „Siunčiu nuoširdžius sveikinimus Jūsų Ekscelencijai ir visiems Lietuvos žmonėms, švenčiantiems Nepriklausomybės dieną. Linkėdamas Visagalio Dievo palaiminimo Lietuvos Respublikai aš meldžiuosi, kad pastangos tų, kurie skatina taiką ir dirba bendram labui, atneštų vaisių“, – savo sveikinimo laiške Prezidentei rašo Popiežius Benediktas XVIDidžiojo Penktadienio – Kristaus Kančios liturgijai vadovauja J. E. vyskupas Jonas Kauneckas. 

 Dar žr. pakomisės rekomendaciją čia.

Žymės: rašyba, santrumpos
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą