Serbijos parlamentas – Ser̃bijos Respùblikos Tautõs Skùpština (angl. National Assembly, serb. Народна скупштина Републике Србије), žr. 2013 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 patvirtintą rekomendaciją „Dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų“. 

     Oficialiajai vartosenai teikiami parlamentų pavadinimai, sudaryti su oficialiaisiais valstybės pavadinimais (Serbijos Respublika, Belgijos Karalystė ir pan.). Atsižvelgus į teksto pobūdį ir kontekstą sudėtiniai pavadinimai gali būti įvairiai trumpinami (pvz.: Serbijos Respublikos Tautos Skupština – Serbijos Tautos Skupština, Skupština; Latvijos Respublikos SaeimaSaeima), vietoj oficialiųjų gali būti vartojami ir neoficialūs parlamentų pavadinimai su bendriausiais terminais parlamentas, aukštieji ar žemieji rūmai ir pan.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą