Liuksemburgo parlamentas – Liùksemburgo Didžiõsios Hercogỹstės Deputãtų Rū́mai (angl. The Chamber of Deputies, liuks. d'Chambre des députés arba D'Chamber, pranc. Chambre des Députés, vok. Abgeordnetenkammer), žr. 2013 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 patvirtintą rekomendaciją „Dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų“.

      Oficialiajai vartosenai teikiami parlamentų pavadinimai, sudaryti su oficialiaisiais valstybės pavadinimais (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Belgijos Karalystė ir pan.). Atsižvelgus į teksto pobūdį ir kontekstą sudėtiniai pavadinimai gali būti įvairiai trumpinami (pvz.: Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmai – Liuksemburgo Deputatų Rūmai, Rūmai; Latvijos Respublikos SaeimaSaeima), vietoj oficialiųjų gali būti vartojami ir neoficialūs parlamentų pavadinimai su bendriausiais terminais parlamentas, aukštieji ar žemieji rūmai ir pan.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą