Žiemgala – istorinė baltų (žiemgalių) žemė Mūšos ir Lielupės baseinuose. Taip pat vadinama ir etnografinė sritis dabartinės Latvijos Respublikos teritorijos pietuose (žr. DŽ. Vietovardžiai, parengė L. Bilkis). Atitinkamai gyventojų pavadinimas žiemgaliai (ne žemgaliai).

Panašiai persipina istorinės baltų žemės ir dabartinės etnografinės srities Latvijos vakaruose pavadinimas Kuršas (sin. Kuržemė, lat. Kurzeme), taip pat Latgala (etnogr. sr. Latvijos rytuose, lat. Latgale), Vidžemė (etnografinė sritis Latvijos šiaurės rytuose, lat. Vidzeme).

Lietuvos etnografinių regionų pavadinimai paskelbti 2013 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. N-1 (137) papildžius 63-iąjį nutarimą „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“.

Istoriniai žemių, sričių pavadinimai (daugelis apima teritoriją už dabartinės Lietuvos valstybės teritorijos ribų, tačiau vienaip ar kitaip su Lietuva susiję):

Balga – Bálga (1), istor. sritis Varmėje (Prūsijoje).

Bartai – Bárta (1), istor. sritis prūsų žemėje netoli Piregliaus upės; etnon. bartai.

Dainava – Dainavà (3b), istor. sritis, baltų žemė Nemuno vidurupio baseine; etnon. dainaviai. (Dar žr. pranešimą apie VLKK posėdį, 2013-05-13.)

Deltuva – Déltuva (1), istor. sritis Vidurio Lietuvoje.

Gaižuva – Gaižuvà (3b), istor. sritis Dubysos žemupyje.

Galinda – Galìnda (1), istor. sritis – prūsų žemė tarp Geldapės ir Narevo upių; etnon. galindai

Jotva – Jótva (1), istor. sritis – jotvingių gyventa teritorija į pietus ir pietryčius nuo Sūduvos etnon. jotvingiai.  

Karšuva – Káršuva (1), istor. sritis – žemė tarp Minijos ir Dubysos upių.

Keklys (Ceklis) – Keklỹs (4) // Cẽklis (2), istor. sritis – baltų žemė šiaurės Vakarų Lietuvoje.

Knituva – Knìtuva (1), istor. sritis Vidurio Žemaitijoje.

Kuršas*Kur̃šas (2), istor. sritis – baltų (kuršių) žemė prie Baltijos jūros; etnon. kuršiai.

Lamata – Lamatà (3b), istor. sritis – baltų žemė Kuršių marių krante.

Latgala – Lãtgala (1), istor. sritis – baltų (latgalių) žemė dešiniajame Dauguvos krante; etnon. latgaliai.

Medininkai – Mẽdininkai (1), istor. sritis Vidurio Žemaitijoje.

Mėguva – Mė́guva (1), istor. sritis – baltų žemė į šiaurę nuo Klaipėdos.

Milžava – Milžavà (3a), istor. sritis Vidurio Žemaitijoje.

Nadruva – Nadruvà (3b), istor. sritis – Baltų žemė Rytprūsiuose (Priegliaus baseino rytinėje dalyje); etnon. nadruviai

Nalšia*Nalšià (4), istor. sritis – baltų žemė rytų Lietuvoje ir Baltarusijoje. 

Notanga – Nótanga (1), istor. sritis – Prūsų žemė tarp Aismarių ir Priegliaus; etnon. notangai
 
Pagraudė – Pagráudė (1), istor. sritis, dabar Šilalės r. sav.

Pagudė – Pagudė̃ (3b), istor. sritis – prūsų žemė prie Aismarių; raštuose vartojama Pogezãnija.

Palenkė – Palénkė (1), istor. sritis – buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijoje.

Pamedė – Pamedė̃ (3b), istor. sritis – Prūsų žemė į rytus nuo Vyslos.

Pilsotas – Pìlsotas (1), istor. sritis – kuršių žemė Vakarų Žemaičiuose. [Pastaba: „Vietovardžių žodyne“ (p. 290) per apsirikimą teikiama Pilsota, internetiniame žodyno variante pataisyta – turi būti Pilsotas.]

Sėla*Sė́la (1), istor. sritis – baltų žemė tarp Nemunėlio, Lėvens, Šventosios aukštupių ir Dauguvos upės; etnon. sėliai
 
Semba – Sémba (1), istor. sritis – žemė prie Baltijos jūros.

Skalva – Skalvà (4), istor. sritis – baltų žemė Nemuno žemupyje; etnon. skalviai.
Sūduva – Sūduvà (3a), istor. sritis – sūduvių (jotvingių genties) gyventa teritorija Užnemunėje; etnon. sūduviai

Toluva (Tolava) – Tõluva (1) // Tõlava (1),  istor. sritis – latgalių žemė Gaujos aukštupyje. 

Upytė – Upýtė (1), istor. sritis abipus Nevėžio, dabar Kėdainių ir Panevėžio r. savivaldybių teritorija. 
 
Varmė – Var̃mė (2), istor. prūsų žemė į šiaurę nuo Pagudės prie Aismarių.

Vidžemė – Vìdžemė (1), istor. sritis Latvijoje, dešiniajame Dauguvos krante.

Žiemgala*Žiẽmgala (1), žr. pradžioje.

(Šaltiniai: „Vietovardžių žodynas“, sud. A. Pupkis, M. Razmukaitė, Vilnius: MELI, 2002;  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (6-asis leidimas). Vietovardžiai, sud. L. Bilkis.)

___________________

* Kai kurie istoriniai pavadinimai atgaivinti su jais sudarius rinkimų apygardų pavadinimus – Kuršo apygarda (Kretinga ir Skuodas), Nalšios apygarda (Švenčionys ir Ignalina), Sėlos apygarda (Rokiškis ir Kupiškio dalis), Žiemgalos apygarda (Pakruojo-Joniškio, dalies Šiaulių kaimiškosios apygardos atsiras, kartu buvo patvirtintos ir Pietų Žemaitijos, Zanavykų apygardos (plačiau žr. pranešime). 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą