Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-4 (140) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ į Valstybių pavadinimų sąrašą įrašytas pavadinimas Palestina ir paaiškinimas, kodėl tarptautinio standarto ISO 3166 „Šalių pavadinimų kodai“ ir Jungtinių Tautų terminyno UNTERM pavyzdžiu (angl. State of Palestine) VLKK nutarime neteikiamas ilgasis pavadinimas Palestinos Valstybė.

      Europos Sąjungoje nuo 2013 m. vasario 25 d. rekomenduojama vartoti pavadinimą Palestina, tačiau galutinio sprendimo teisė paliekama valstybei narei. Lietuvos Respublika nėra užmezgusi diplomatinių santykių su Palestina, todėl nutarime teikiamas paaiškinimas: „Valstybės statuso klausimas sprendžiamas Artimųjų Rytų taikos proceso derybose.“

     Pastaba. Anksčiau Valdų ir kraštų pavadinimų sąraše teiktas pavadinimas Okupúotoji Palestìnos Teritòrija. 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-6 (142) iš šio sąrašo išbrauktas.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą