Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus – Seimo narys, pvz.: „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir jos deputatų įgaliojimai baigiasi nuo tada, kai išrinktas Lietuvos Respublikos Seimas susirenka į pirmąjį posėdį“ (žr. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 4 str.).

      „Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 2013) žodžio deputatas (lot. deputatus – paskirtas) reikšmė nusakyta taip: „renkamas atstovaujamojo valdžios organo narys“ (p. 168). „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ išskirtos dvi reikšmės: 1. išrinktas asmuo, įgaliotas atlikti tam tikrą užduotį; 2. renkamas valdžios organo narys.

      Taigi, deputatas vartotinas žodis, tačiau oficialus terminas – Seimo narys, žr.  Lietuvos Respublikos Seimo statutą: Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai... Sinonimiškai Seimo nariai vadinami ir Tautos atstovais, ir deputatais, ir parlamento nariais.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą