Abu linksniai taisyklingi: Melsk Dievą atleidimo. Dabar melsk didžiojo Alacho pagalbos. Meldžiame Dievą lietaus, gero derliaus. Ji meldė Dievą sūnelio. Melskime šventuosius, kad mus užtartų (žr. N. Sližienės „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyną“, t. 1, Vilnius, 1994, p. 419).

     Dar žr. įrašus atsiprašyti ką, ko; prašyti ką, ko.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą