Rekomendaciniame K. Kuzavinio ir B. Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyne“ (Vilnius, 2003) teikiamas vyro vardas Andriejus, aiškinama, kad kilo iš sulot. graik. Andreas (: graik. Anreĩos „vyriškas, drąsus“), į lietuvių kalbą atėjo per rytų slavų Andriej (p. 54). Tradicinė forma Andriejus teikiama ir „Biblijos vardų žodyne“ (2000, p. 38), taigi šventasis Andriejus, Šv. Andriejaus katedra ir pan. VLKK pasvetainėje vardai.vlkk.lt greta tradicinės formos Andriejus pagrečiui teikiamas naujesnis variantas Andrėjas (plg. žodyne moters vardą Andrėja).

     Žodyne fiksuota nemažai tarminių variantų: Endriejus, greta trumpinių Andrius, Andrys dar ir Endrius, Endrys (vak. aukšt.), Endrius, Jendris (mažliet.), Andris (šiaur. žem.), Indrius, Indris, Undrius (ryt. aukšt.). 

     Taigi, tradicinis krikščioniškas vardas lietuvių kalboje – Andriejus, dar plg. Ambraziejus, Baltramiejus, Blažiejus, Motiejus, Timotiejus, tačiau greta jo vartosenoje fiksuojami kitų tautybių, iš kitų kalbų atėję ir dabartinėje lietuvių kalboje adaptuoti vardų variantai.

     Andrejus, Aleksejus, Sergejus, Timofejus ir pan. – šitos vardų formos atsirado taikant „Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukciją“ (Vilnius: Mokslas, 1990; žr. Kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimo lietuvių kalboje principus, patvirtintus 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 3.3 punkto pastabą).

     Rus. е, einanti po priebalsių, perteikiama kaip liet. e:

     Алексей – Aleksejus
     Андрей – Andrejus
     Сергей – Sergejus
     Тимофей – Timofejus

     Rus. е, einanti po balsių, žodžio pradžioje ar po skiriamųjų ženklų ь, ъ (ne galūnėse), perteikiama kaip liet. je:

     Макеев – Makejevas
     Евгений – Jevgenijus
     Егорович – Jegorovičius
     Елизавета – Jelizaveta
     Елена – Jelena
     Арефьев – Arefjevas 

     Taisyklingai transkribuotos formos statistiškai vyrauja: Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2006 metų duomenimis, kaip oficialusis vardo variantas populiariausia begalūnė forma Andrej (5 881), forma su lietuviška galūne – Andrejus (2 814), retesni – Andriejus (672), Andrėjus (280), Andrėj (89), Andriej (18), Andrijus (6), Andrijus (5), Endriejus (3), Andrėjas, Andrejas, Andrij (po 1). Populiariausia lietuviška vardo forma Andrius (20 505).

     Kitų vardų statistinis populiarumas: Aleksandr (9 804), Aleksandras (9 766), Aleksas (2 470), Aleksejus (828), Aleksėjus (146), Aleksiejus (135), Aleks (68); Gordej (7), Gordejus (5), Gordėjus (1); Sergej (8 624), Sergejus (3 005), Sergėjus (322), Sergiejus (218), Sergijus (13), Sergius (1); Timofej (123), Timofejus (72), Timotiejus (19), Timofėjus (18), Timofiejus (5), Timofėj (3).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą