Aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis (žr. VLKK 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 2.3 punktą), todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Kazachstano Vyriausybė. Didžiosios raidės taip pat vartotinos ir sutraukus du tokius pavadinimus į vieną – Lietuvos ir Kazachstano Vyriausybės. Tačiau apskritai žodis vyriausybė ne tikrinis, o bendrinis (žr. ) ir ypač daugiskaitos forma vartojamas praranda konkretų išskirtinumą. Todėl daugiskaitos formas ne klaida rašyti ir mažąja raide (Lietuvos ir Kazachstano vyriausybės), pvz.: Sportininkų organizacijas globoja buvusių vyriausybių ministrai pirmininkai.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą