Abi prielinksninės konstrukcijos (tiek kaltinti dėl ko, tiek kaltinti už ką) vartojamos.

     Konstrukciją kaltinti už ką linkstama vartoti tada, kai kaltė aiški, be to, veikėjui atrodo aiškus ir kaltininkas, plg.: Visi jį kaltino už pražudytą brolį, už sudaužytą mašiną. Tiek Vytautas, tiek Jogaila [...] kaltino kryžiuočius už puolimus ir padarytas skriaudas. Apkaltins jus, garbusis domine, už siaurakaktišką politiką.

    
Konstrukcija kaltinti dėl ko vartojama, kai kaltė (nesąmoningai) priskiriama ne tikrajam kaltininkui arba ji dar reikalinga įrodymo, plg.: Dėl nugyvento ūkio visi kaltino tėvą. Dėl prapuolusios vištos apkaltino lapę. Jūs mėgstat kaltinti dėl savo nelaimių piktas dvasias ir visokius maištininkus (žr. N. Sližienės „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyną“, t. 1, Vilnius, 1994, p. 334).

     Kai kaltinama dėl abstrakčių dalykų, su veiksmažodžiu kaltinti vartojamas įnagininkas. Be to, įnagininku paprastai nusakoma kaltė, kurią dar reikia įrodyti. Pvz.: Materialistas kaltino Kantą idealizmu. Žmogus apkaltino katiną neištikimybe (žr. ten pat).

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą