Antraštiniai pavadinimai*, vartojami be teksto (knygos viršelyje, dalies, skyriaus, straipsnio antraštėje ir pan. atvejais), kabutėmis neskiriami. Kabutėmis (arba kitu šriftu) antraštiniai pavadinimai, lygiai kaip simboliniai, išskiriami tada, kai eina junginyje su nomenklatūriniu žodžiu ar sakinyje.

     Pavadinimų pirmasis žodis ir pavadinime pasitaikantys tikriniai vardai rašomi didžiąja raide, pvz.: laikraščiai „Klaipėda“, „Valstiečių laikraštis“, „Mokslo Lietuva“, „Literatūra ir menas“; žurnalai „Moteris“, „Gimtoji kalba“, „Žvejys ir žuvis“; knygos „Lietuvių kalbos žodynas“, „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“; straipsnis „Piliečių gerovė – pačių piliečių reikalas“; diktantas „Gyvasis kultūros vanduo“, paskaita „Lietuvių kalbos tarmės Europos kalbų atlase“.

     *Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių (patvirtintų 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178) 14.1 punkto pastaboje taip pat pasakyta, kad „po antraštinių sakinių taškas nerašomas“, pvz.:

Prašymas
Diktantas
Gaminio instrukcija
Priegaidės ir tono sąvoka. Lietuvių kalbos priegaidžių sistema

     Žr.:
     „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, 1992, p. 70–71, § 167 b.
     įrašą Ar išskyrimą kabutėmis gali atstoti išskyrimas šriftu? 

Žymės: rašyba, skyryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą