Apstabarėję šalutinio dėmens sandarą turintys dėmenys, jungiami jungiamaisiais žodžiais kaip, kiek, kur, kada, ko, semantiškai bei intonaciškai glaudžiai suaugę su pagrindiniu dėmeniu, kableliais paprastai neskiriami; dažnai juos galima pakeisti vienu žodžiu ar junginiu (žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, 1992, p. 215, § 222).
    „Skyrybos“ dalies autorė Adelė Valeckienė yra pastebėjusi, jog tokie šalutinių dėmenų atitikmenys yra neišplėsti, paprastai sudaryti tik iš jungiamojo žodžio ir veiksmažodžio formos, todėl lengvai gali suaugti su pagrindiniu dėmeniu. Pvz.: To gero kiek nori (t. y. daug). Pavyzdžių kiek nori. Kolegos galės susitikti per rinkimus ir diskutuoti kiek nori. Susėdę už stalų kerta kiek tik lenda (daug). Pagaliau ėmė belsti kiek tik gali (smarkiai). Kuro turėdavo kiek reikia (pakankamai). Kai mane įžeidžia, aš jau duodu atgal kaip reikia. Jis visuomet kur reikia ir kur nereikia kaišioja tą savo logiką. Padarė kur ranka, kur koja (prastai). Iš nešildomos verandos, apkalinėję ją lentomis ir kur kliuvo, kur nekliuvo (ne visur, truputį) pripilstę pjuvenų, jie padarė du „butus“. Atsikėlusi su aušra ji telkėsi į pagalbą ką galėdama, net vaikus. Einu kur panorėjęs. Ūkio prižiūrėt kaip reikia (kitaip pasakius – tinkamai) neprižiūri.  Išskyrimas kableliais, norint parodyti šalutinio dėmens ribas, tokiais atvejais taip pat nelaikytinas klaida.
    Apskritai svarbu nepamiršti, kad semantiškai ir intonaciškai nesutapę su pagrindiniu dėmeniu atitinkamos sandaros šalutiniai dėmenys, nors ir trumpi, bet kableliais išskiriami – tai privalomoji skyryba (žr. Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 11.1 punktą), pvz.: Tebūnie, kaip tu noriAš matau, kaip gali būti. Nematau, kaip įmanoma iš to išbristi.
     Šalutinį dėmenį gali aktualizuoti atliepiamasis žodelis, pvz.: Parašyta taip, kaip reikia. Gyvena ne taip, kaip reikia. Jis nuves mus ten, kur reikia. Tegul vaikas geria tiek, kiek nori. Vokiečių ordinas nori žemaičius pakrikštyti tiek pat, kiek nori, kad jie liktų pagonimis, nes šis atvejis pateisintų tolesnį karinio ordino gyvavimą. Intuicija mums signalizuoja, jog taip kalbantis nėra tiek teisingas ir nuoširdus, kiek nori atrodyti.

Žymės: sintaksė, skyryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą