Ir didžioji, ir mažoji raidė nebūtų laikoma klaida, žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 2.6.4 ir 2.7.3 punktus.  

     Mažąja raide rašomi geologinės istorijos laikotarpių pavadinimai, pvz.: paleozojus (arba paleozojinė era), mezozojinė era, ledynų laikotarpis (ledynmetis), taip pat pasaulėžiūrų pavadinimai, pvz.: humanizmas, komunizmas, materializmas, protestantizmas, ir stilių pavadinimai, pvz.: barokas, gotika, rokokas.

     Istorinių įvykių ir epochų pavadinimai rašomi dvejopai. Mažąja raide rašomi tokie pavadinimai kaip akmens amžius (paleolitas), antika, viduramžiai, feodalizmas, matriarchatas, kryžiaus karai. Svarbesnių istorinių įvykių ir epochų pavadinimai pradedami didžiąja raide, pvz.: Pirmasis pasaulinis karas, Liepos monarchija, Šviečiamasis amžius, Atgimimo epocha, Trisdešimties metų karas.

     Taigi kai kurie pavadinimai yra dvejopos rašybos, plg.: Renesansas, kaip Europos šalių XIV–XVI a. kultūros ir visuomenės minties epochos pavadinimas, paprastai rašomas didžiąja raide, o kaip tuo laikotarpiu Europos dailėje ir architektūroje vyraujančio stiliaus pavadinimas, mažąja raide – renesansas

     Todėl ir klausiamų pavadinimų rašyba įvairuoja: reformacija ir Reformacija, kontrreformacija ir KontrreformacijaPlg. vartoseną VDU Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne: Per Lenkiją skverbėsi į Lietuvą ir reformacija, ir kontrreformacija. Katalikų bažnyčios organizuota ir visuomenės XVII a. vis labiau remiama antiprotestantiškų veiksnių visuma vadinama bendru kontrreformacijos vardu. Katalikybę Lietuvoje išgelbėjo nuo XVI a. vidurio Europoje prasidėjusi Kontrreformacija, trukusi iki XVII a. pabaigos. Pirmųjų knygų atsiradimas buvo susijęs su Reformacija ir Kontrreformacija. Vėliau ir patys katalikai susigriebė – sušaukė Tridento susirinkimą, dabar vis dažniau vadinamą ne Kontrreformacija, o katalikiška Reformacija

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą