Pasakymas buto išplanavimas, vartojamas konkrečia reikšme, taisomas į buto planas. Kai turima omenyje abstraktesnė veiksmo reikšmė, geriau išdėstymas, suplanavimas, plg.: vietoj išplanuoti patalpas – geriau išdėstyti, suplanuoti patalpas; parkas įdomus savo išplanavimugeriau parkas įdomiai suplanuotas; Kitas etapas – išplanuoti tinkamą pasirengimą teisinės sistemos gerinimui (geriau – tinkamai suplanuoti teisinės sistemos gerinimą; parengti (arba sudaryti)tinkamą teisinės sistemos (pa)gerinimo planą).

    Nors didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ (kuris nėra norminamasis) yra pateiktas veiksmažodis išplanúoti reikšme „išdėstyti pagal planą“, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ – tik planuoti „daryti, sudarinėti planą (planus)“ ir suplanuoti „sudaryti planą“.

    Kalbos praktikos leidiniuose senokai patariama išplanavimo vengti – „geriau planavimas, suplanavimas, planas“ („Kalbos praktikos patarimai“, sud. A. Pupkis, Vilnius: „Mokslas“, 1985, p. 113).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą