Gimti po Svarstyklių ženklu, gimti po laiminga žvaigžde – galimi metaforiniai laisvųjų stilių pasakymai.

      Neutraliai galima pasakyti tiesiog kieno nors (gimimo) ženklas – Svarstyklės.

      Plg. sakinius su panašiomis metaforiškai vietą nusakančiomis prielinksnio po konstrukcijomis (sakiniai iš „Lietuvių kalbos žodyno“): Stovi arklys po dangum; Ant paukšteliai, po dangum pulkais susilėkę, linksminas ir, sumišai visur skraidydami, juokias; Taip jis galvojo, po žvaigždėmis gulėdamas; Visoms tautoms po saule vietos rasis.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą