Vartotini pasakymai (su)teikti prioritetą, (su)teikti pirmenybę, (su)teikti pirmumą, išdėstyti pagal svarbą, pagal skubą ir pan.

     Tarptautinis daiktavardis prioritetas (iš vok. Priorität < lot. prior – pirmas, žr. „Interleksis“) lietuvių kalboje vartojamas ir vartotinas, nors turi ir atitikmenų (pirmenybė, pirmumas). Pastaruoju metu pradėtas kopijuoti ir anglų kalbos veiksmažodis prioritize: vieni vartoja beveik paraidžiui prioritizuoti, kiti išlaiko lietuvių kalboje vartojamo daiktavardžio kamieną ir kopijuoja priesagą – prioritetizuoti, dar pasitaiko priorizuoti (matyt, vedama iš pamatinio lotyniško kamieno).  Kartais pavartojamas ir hibridas su lietuviška priesaga – prioritetinti. Patariama šių vedinių vengti.

     Taisytina pagal norimą nusakyti mintį, pvz.: Straipsnyje pateikiame priežastis, kodėl vadovai turi prioritetizuoti IT veiklą savo bendrovėse (taisoma: ... turi IT veiklai teikti prioritetą arba pirmenybę, skirti didelį dėmesį). Visiškai nematau prasmės prioritizuoti mokslą (taisoma: ... teikti pirmumo mokslui). Kai darbų daugiau nei laiko, reikia darbus priorizuoti ir pirmiausia atlikti svarbius (taisoma: ... reikia nusistatyti ir pirmiausia atlikti svarbiausius). Reikia nepagailėti laiko savo pašto dėžutės sutvarkymui ir laiškus prioritizuoti (taisoma: ... ir sudėlioti ar sužymėti laiškus pagal svarbą).

    R. Urnėžiūtės straipsnyje „...ir vis tebesimokai (mokymo paslaugas teikiančių įmonių interneto svetainės)“ (Gimtoji kalba, 2012, Nr. 4, p. 13.) taisoma: Sužinos, kaip prioritizuoti klientus (= kaip nustatyti klientų pirmenybę, pirmumą) ir pasirinkti tinkamiausius prekybos kanalus.

    Atitinkamai randasi ir veiksmažodinių abstraktų, pvz.: Teikiamų paslaugų reliatyvios svarbos nustatymas (prioritizavimas). Atranka (prioritizacija) yra vykdoma pagal principą... Jų taip pat patariama vengti: 18:00–18.30 Kava, įžanga, dominančių temų susirašymas ir prioritizavimas (taisoma – (su)skirstymas pagal svarbą, svarbiausių arba pagrindinių išskyrimas). Vieno iš interesų ar poreikių prioritizavimas (taisoma – išskyrimas) gali neigiamai paveikti kitus valstybės ar visuomenės poreikius bei interesus.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą