Gruzijos savivaldybių ir jų centrų sąrašą pateikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Sulietuvintos formos atitinka teikiamas žodyne „Pasaulio vietovardžiai. Azija (A–J)“ (Vilnius: MELC, 2012).

    Apie gruzinų kalbos rašmenų perrašą į lotynišką raidyną žr. Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Lotynizacijos darbo grupės tinklalapyje, http://www.eki.ee/wgrs/rom2_ka.htm

Sulietuvinta nekirčiuota forma

Sulietuvinta kirčiuota forma, savivaldybės tipas

Oficiali sulotyninta forma

Miesto tipo saviv.

Batumis
Batùmis (Batùmio m.)
Bat’umi
Ckaltubas
Ckaltùbas (Ckaltùbo m.)
Tsqaltubo
Čiatūra
Čiatūrà (Čiatū̃ros m.)
Chiatura
Gagra
Gagrà (Gãgros m.)
Gagra
Goris
Gòris (Gòrio m.)
Gori
Kutaisis
Kutaìsis (Kutaìsio m.)
Kut’aisi
Potis
Pòtis (Pòčio m.)
Pot’i
Rustavis
Rustãvis (Rustãvio m.)
Rust’avi
Suchumis
Suchùmis (Suchùmio m.)
Sokhumi
Tbilisis
Tbilìsis (Tbilìsio m.)
T’bilisi
Tkibulis
Tkibùlis (Tkibùlio m.)
Tq’ibuli
Tkvarčelis
Tkvarčèlis (Tkvarčèlio m.)
Tqvarcheli
Zugdidis
Zugdìdis (Zugdìdžio m.)
Zugdidi

Rajono tipo saviv.
Abaša
Abašà (Abãšos r.)
Abasha (Abashis raioni)
Achalcichė
Achalcìchė (Achalcìchės r.)
Akhaltsikhe (Akhaltsikhis raioni)
Achalgoris
Achalgòris (Achalgòrio r.)

Akhalgori (Akhalgoris raioni)

Achalkalakis
Achalkalãkis (Achalkalãkio r.)

Akhalkalaki (Akhalkalakis raioni)

Achmeta
Achmetà (Achmètos r.)
Akhmeta (Akhmetis raioni)
Adigenis
Adigènis (Adigènio r.)
Adigeni (Adigenis raioni)
Ambrolaūris
Ambrolaū̃ris (Ambrolaū̃rio r.)

Ambrolauri (Ambrolauris raioni)

Aspindza
Aspindzà (Aspiñdzos r.)

Aspindza (Aspindzis raioni)

Bagdatis
Bagdãtis (Bagdãčio r.)

Baghdat’i (Baghdat’is raioni)

Bolnisis
Bolnìsis (Bolnìsio r.)
Bolnisi (Bolnisis raioni)
Boržomis
Boržòmis (Boržòmio r.)
Borjomi (Borjomis raioni)
Cageris

Cagèris (Cagèrio r.)

Tsageri (Tsageris raioni)
Calendžicha
Calendžichà (Calendžìchos r.)

Tsalenjikha (Tsalenjikhis raioni)

Calka
Cálka (Cálkos r.)
Ts’alka (Ts’alkis raioni)
Charagaulis
Charagaùlis (Charagaùlio r.)

Kharagauli (Kharagaulis raioni)

Chašūris
Chašū̃ris (Chašū̃rio r.)

Khashuri (Khashuris raioni)

Chelvačaūris
Chelvačaū̃ris (Chelvačaū̃rio r.)

Khelvachauri (Khelvachauris raioni)

Chobis
Chòbis (Chòbio r.)
Khobi (Khobis raioni)
Chonis
Chònis (Chònio r.)
Khoni (Khonis raioni)
Chulas
Chùlas (Chùlo r.)
Khulo (Khulos raioni)
Čchorocku
Čchoròcku (Čchoròcku r.)

Chkhorotsqu (Chkhorotsq’us raioni)

Čochataūris
Čochataū̃ris (Čochataū̃rio r.)

Chokhatauri (Chokhatauris raioni

Dedoplisckaras
Dedoplisckãras (Dedoplisckãro r.)

Dedophlistsqaro (Dedophlistsqaros raioni)

Dmanisis
Dmanìsis (Dmanìsio r.)
Dmanisi (Dmanisis raioni)
Dušetis
Dušètis (Dušèčio r.)

Dushet’i (Dushet’is raioni)

Džava
Džavà (Džãvos r.)
Java (Javis raioni)
Galis
Gãlis (Gãlio r.)
Gali (Galis raioni)
Gardabanis
Gardabãnis (Gardabãnio r.)

Gardabni (Gardabnis raioni)

Goris
Gòris (Gòrio r.)
Gori (Goris raioni)
Gudauta
Gudautà (Gudaùtos r.)

Gudaut’a (Gudaut’is raioni)

Gulripšis
Gulrìpšis (Gulrìpšio r.)

Gulripshi (Gulripshis raioni)

Gurdžaanis
Gurdžaãnis (Gurdžaãnio r.)

Gurjaani (Gurjaanis raioni)

Karelis
Karèlis (Karèlio r.)
Kareli (Karelis raioni)
Kaspis
Kãspis (Kãspio r.)
Kaspi (Kaspis raioni)
Kazbegis
Kazbègis (Kazbègio r.)

Qazbegi (Qazbegis raioni)

Keda
Kedà (Kèdos r.)
Keda (Kedis raioni)
Kobuletis
Kobulètis (Kobulèčio r.)

Kobuleti (Kobuletis raioni)

Kvarelis
Kvarèlis (Kvarèlio r.)

Qvareli (Qvarelis raioni)

Lagodechis
Lagodèchis (Lagodèchio r.)

Lagodekhi (Lagodekhis raioni)

Lančchutis
Lančchùtis (Lančchùčio r.)

Lanchkhut’i (Lanchkhut’is raioni)

Lentechis
Lentèchis (Lentèchio r.)

Lentekhi (Lentekhis raioni)

Marneulis
Marneùlis (Marneùlio r.)

Marneuli (Marneulis raioni)

Martvilis
Martvìlis (Martvìlio r.)

Martvili (Martvilis raioni)

Mccheta
Mcchetà (Mcchètos r.)

Mtskhet’a (Mtskhet’is raioni)

Mestija
Mèstija (Mèstijos r.)
Mestia (Mestiis raioni)
Ninocminda
Ninocmìnda (Ninocmìndos r.)

Ninotsminda (Ninotsmindis raioni)

Očamčyrė
Očamčỹrė (Očamčỹrės r.)

Ochamchire (Ochamchiris raioni)

Onis
Ònis (Ònio r.)
Oni (Onis raioni)
Ozurgetis
Ozurgètis (Ozurgèčio r.)
Ozurget’i (Ozurget’is raioni)
Sačcherė
Sačchèrė (Sačchèrės r.)

Sachkhere (Sachkheris raioni)

Sagaredžas
Sagarèdžas (Sagarèdžo r.)

Sagarejo (Sagarejos raioni)

Samtredija
Samtrèdija (Samtrèdijos r.)

Samtredia (Samtrediis raioni)

Senakis
Senãkis (Senãkio r.)
Senaki (Senakis raioni)
Signagis
Signãgis (Signãgio r.)

Sighnaghi (Sighnaghis raioni)

Suchumis
Suchùmis (Suchùmio r.)
Sokhumi (Sokhumis raioni)
Šuachevis
Šuachèvis (Šuachèvio r.)

Shuakhevi (Shuakhevis raioni)

Telavis
Telãvis (Telãvio rajonas)
T’elavi (T’elavis raioni)
Terdžola
Terdžolà (Terdžòlos r.)

Terjola (Terdžolis raioni)

Tetri Ckaras
Tètri Ckãras (Tètri Ckãro r.)

Tetri Tsqaro (Tetri Tsqaros raioni)

Tianetis
Tianètis (Tianèčio r.)

T’ianet’i (T’ianet’is raioni)

Vanis
Vãnis (Vãnio r.)
Vani (Vanis raioni)
Zestaponis
Zestapònis (Zestapònio r.)

Zestaponi (Zestaponis raioni)

Zugdidis
Zugdìdis (Zugdìdžio r.)
Zugdidi (Zugdidis raioni)

 

Dar žr. Gruzijos regionų pavadinimus.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą