Spausdinti

     Žr. VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS 2018–2022 METŲ GAIRES, patvirtintas 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-1318.