Spausdinti

     Žr. VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS 2018–2022 METŲ GAIRES, patvirtintas 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-1318.

  Žr. Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 147.