Spausdinti

55 straipsnis. Dėstomoji kalba

Valstybinėse aukštosiose mokyklose dėstomoji kalba yra lietuvių kalba. Kitomis kalbomis galima dėstyti šiais atvejais, kai:
1) numatomi studijų rezultatai siejami su užsienio kalbos mokėjimu;
2) paskaitas skaito ar kitoms akademinėms veikloms vadovauja užsienio dėstytojai;
3) aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą studijuoja užsienio studentai;
4) studijos vyksta pagal jungtines su užsienio valstybių aukštosiomis mokyklomis studijų programas.

Visą įstatymo tekstą žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/tShpeBjRCp?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=52982d3a-3a7e-4b23-97a1-920b2aaed66b