Spausdinti

49 straipsnis. Dėstomoji kalba

Valstybinėse aukštosiose mokyklose dėstomoji kalba yra lietuvių kalba. Kitomis kalbomis galima dėstyti šiais atvejais, kai:
1) studijų programos turinys siejamas su kita kalba;
2) paskaitas skaito ar kitiems akademiniams užsiėmimams vadovauja užsienio dėstytojai;
3) studijos vyksta pagal jungtinių studijų programas arba studijų programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis, ir šių programų dalis vykdoma kitose šalyse, nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, kuriose dėstoma ne lietuvių kalba, arba atitinka šio straipsnio 1 ar 2 punkte nustatytus atvejus;
4) studijos vyksta pagal užsieniečių studijoms skirtas studijų programas arba studijų mainų atveju.

Visą įstatymo tekstą žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869/gagTsfyPtD