Spausdinti

3.282 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašų kalba
Civilinės būklės aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba. Vardas, pavardė ir vietovardžiai rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles.

Visą kodekso tekstą žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB.