Spausdinti

Kovo 27–29 d. Rygoje, Latvijos karo muziejaus patalpose, vyko Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus XV seminaras. Jame dalyvavo skyriaus šalių narių – Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos – atstovai, taip pat svečiai iš Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos...

 

     Kovo 27–29 d. Rygoje, Latvijos karo muziejaus patalpose, vyko Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus XV seminaras. Šį kartą Latvijos geografinės erdvinės informacijos agentūros (www.lgia.gov.lv) surengtame seminare dalyvavo apie 40 ekspertų: skyriaus šalių narių – Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos – atstovai, svečiai iš Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos. (Nuotraukoje seminaro vieta – Karo muziejaus, buv. miesto gynybinis bokštas.)

\

     Kartografai, geografai, kalbininkai, istorikai, muziejininkai seminare perskaitė per 20 pranešimų. Pasidalyta informacija apie pokyčius nacionalinės vietovardžių standartizacijos srityje (apie naujus teisės aktus, jų pataisas ir pan.), pristatytos įvairios geografinių pavadinimų duomenų bazės, katalogai, žodynai, žemėlapiai, aptartos vietovardžių norminimo ir vartojimo, lokalizacijos žemėlapiuose, keitimo procedūrų ir kt. problemos. Atsižvelgus į UNESCO rekomendacijas, šiame seminare nemažai dėmesio skirta vietovardžių, kaip kultūros paveldo dalies, tyrimams.

     Lietuvai seminare atstovavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė, komisijos vyr. specialistė Aistė Pangonytė, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras” direktorius Evaldas Rožanskas ir UAB Aerogeodezijos instituto Kartografijos skyriaus leidybos grupės vadovas doc. Valdas Urbanavičius.  (Nuotraukoje iš kairės: V. Urbanavičius, E. Rožanskas, J. Palionytė, toliau Latvijos ekspertai.)

\

     A. Pangonytė seminare perskaitė pranešimą „Informacija apie geografinių pavadinimų norminimo darbus Lietuvos Respublikoje 2010–2012 m.” (žr. čia lietuvių kalba). Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja ir VLKK Vardyno pakomisės primininkė dr. Alma Ragauskaitė seminarui parengė pranešimą „Joniškio miesto krikšto registracijos knygos (1599–1621 m.) rengimas spaudai: antroponimika ir toponimika” (žr. anglų k. ir rusų k.). J. Palionytė seminaro dalyviams pristatė naujausius lietuviškus vietovardžių leidinius. (Pranešimai ar jų santraukos anglų ar rusų kalbomis bus skelbiami Baltijos skyriaus tinklalapyje.)

     Paskutinę seminaro dieną jo dalyviai aplankė Siguldą ir Turaidos draustinį, susipažino su pietvakarinės Vidžemės vietovardžių istorija.

***

    2012 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 9 d. Niujorke rengiama Geografinių pavadinimų standartizacijos X konferencija, o dieną prieš tai ir dieną po jos 27-oji UNGEGN sesija (žr. informaciją internete). Pagal nusistovėjusią tvarką konferencijos metu perrenkama Baltijos skyriaus vadovybė. Numatyta, kad iš Estijos ekspertų pirmininkavimą skyriui perims Rusijos atstovai, o pavaduotojo statusas iki kitos konferencijos teks Latvijai. Rygoje pageidavimą tapti lygiateisiais Baltijos skyriaus nariais pareiškė Lenkijos ekspertai.