Spausdinti

Birželio 4 d. Seime vykusioje 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje „Kalbos, kultūra ir globalizacija“ Kalbos komisijos narė doc. dr. Irena Smetonienė skaitė pranešimą „Kalbų mokymas ugdymo sistemoje: nuo ikimokyklinio ugdymo iki universitetinio lavinimo“...

Birželio 4 d. Seime vyko 6-oji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos, kultūra ir globalizacija“. Konferencijos globėjas – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Valstybės institucijų kalbų centras ir Klaipėdos universitetas. Konferencijos partneriai: Britų taryba, Švietimo ir mokslo ministerija, UAB „Intelligent mind“, „Soros International House“. (Apie tai žr. skyriuje „Bendradarbiavimas“.)

Renginio tikslai – pristatyti daugiakalbystės Europoje tyrimo „Europos kalbų lobynas. Daugiakalbystė visuomenės stabilumui ir klestėjimui“ rezultatus (išsamesnė informacija apie tyrimą yra projekto svetainėje www.language-rich.eu). Konferencija tęsia ankstesnių penkių LKPA konferencijų tikslus – suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalyti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra tyrimo partneriai, todėl Kalbos komisijos narė doc. dr. Irena SMETONIENĖ skaitė pranešimą „Kalbų mokymas ugdymo sistemoje: nuo ikimokyklinio ugdymo iki universitetinio lavinimo“ \, pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė – pranešimą „Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai ir galimybės“ \.

Diskusijoje „Europos šalių patirtis, įžvalgos, požiūriai gimtosios, tautinių mažumų ir kitu kalbų ir kultūrų mokymo(si) klausimais“ dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos naujoji pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė, taip pat Nijolė Bražėnienė, Eglė Šleinotienė, Anna Holmen, Andrea Bernini, Agim Poshka, Beatrice Boufoy-Bastick, Iskachas Akay’us, Andrzey’us Raczkowskis, Danutė Rasimavičienė, Loreta Senkutė.

Konferencijos vaizdo įrašą žr. LRS svetainėje, http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime.