Spausdinti

2015 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Valstybinės kalbos įstatymo dvidešimtmetis“. Ją surengė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija... (Žr. vaizdo įrašą LRS.lt.)

      Lietuvos Respublikos Seimas prieš dvidešimt metų, 1995 m. sausio 31 d., priėmė valstybinės kalbos įstatymą. Ta proga vasario 5 d. Seime surengta konferencija „Valstybinės kalbos įstatymo dvidešimtmetis“. (Žr. vaizdo įrašą LRS.lt skyriuje Renginių tiesioginės transliacijos ir įrašai, http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime.*)

      Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė ir kultūros ministras Šarūnas Birutis.

     Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pranešime „Kalbos politikos dvidešimtmetis ir šiandienos nuostatos“ pabrėžė, kad kalbos politika formuojasi kaip valstybės politikos dalis, atitinkanti politinius, administracinius ir socialinius pilietinės visuomenės poreikius. Ji reiškiama ne vien tik Valstybinės kalbos įstatymo nuostatomis, bet ir skleidžiasi per bendrą kultūrinių ir kalbinių nuostatų aplinką. Palankios lietuvių kalbai aplinkos ir darnios teisinės bazės kūrimas svarbus visose viešojo gyvenimo srityse. Itin svarbus švietimo sistemos vaidmuo, nes kalbos prestižą ir sėkmingą jos ateitį lems tai, ar jaunas žmogus, skaitydamas ir mokydamasis lietuvių kalbos, supras, kad jis bus tas kalbos kūrėjas ir kad nuo jo – architekto, inžinieriaus, politiko ar poeto – priklausys kalbos ateitis.

     Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė Danguolė Mikulėnienė pranešime „Valstybinė lietuvių kalba: lūkesčiai ir rūpesčiai“ priminė lietuvių kalbos padėtį Valstybinės kalbos įstatymo kūrimo metu, kalbėjo apie šiandienos kalbos pokyčius globalėjančios visuomenės akivaizdoje. „Valstybinė kalba turi labai daug pareigų, bet neturi jokių privilegijų“, sakė buvusi Kalbos komisijos pirmininkė. Ji pabrėžė, kad rūpintis lietuvių kalbos puoselėjimu visose viešojo gyvenimo srityse, kalbos išteklių gausinimu privalo ne tik Kalbos komisija, Kalbos inspekcija, bet ir Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijos, Lietuvių kalbos institutas, aukštosios mokyklos ir visa visuomenė.

      Apie įstatymą kūrusios darbo grupės veiklą papasakojo šiai grupei vadovavęs Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas (pranešimas „Valstybinės kalbos įteisinimas pirmaisiais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metais“).

     Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Bronislavas Genzelis, 1992–1996 m. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, pranešime „Valstybinės kalbos įstatymas – Konstitucijos nuostatos įgyvendinimas“ kalbėjo apie tvirtus konstitucinius kalbos įstatymo pagrindus, pasakojo apie Valstybinės kalbos įstatymo svarstymo ir priėmimo aplinkybes, ypač pabrėždamas, kad dėl šio įstatymo nuostatų buvęs visiškas tuometės pozicijos ir opozicijos sutarimas.

     Po pranešimų vykusioje diskusijose aptarti kalbos politikos ir vartojimo klausimai. Diskusiją pradėjo buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo Seimo, vėliau Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Profesoriaus kalbėjo apie pagarbos kalbai ugdymą, teigė, kad kalbos mokymas privalo būti kūrybiškas.

    Diskusijoje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Virginija Būdienė, Seimo nariai Vytautas Juozapaitis, Rima Baškienė, Julius Sabatauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Nida Poderienė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, kalbininkas prof. Jonas Palionis ir kt.

     Prieš konferenciją Konstitucijos salės vestibiulyje buvo atidaryta paroda, skirta akademiko prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus 90-mečiui. Paroda parengta iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų ir šeimos archyvo.

 _________________ 

* Konferencijos įrašas, http://media.lrs.lt/video/video4/video/2015/2/3E41A093-6A60-4548-BCDD-F7D224EACFBB/MEDIUM/671c70bc-4255-4358-9ae3-7b047541d587.mp4