Spausdinti

Sesijoje pristatytos teritorinių skyrių bei darbo grupių veiklos geografinių pavadinimų norminimo srityje ataskaitos ir specialesni pranešimai – dėl tautinių mažumų vietovardžių, tradicinių vietovardžių (egzonimų) vartojimo, vietovardžių tarimo, pristatyta gruzinų kalbos geografinių pavadinimų perrašos į lotyniškąjį raidyną lentelė. Lietuvai sesijoje atstovavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojos.

 

    2011 m. gegužės 4–6 d. Vienoje (Austrijoje) vykusioje Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 26-ojoje sesijoje dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kaip geografinių pavadinimų norminimo institucijos Lietuvos Respublikoje, atstovės – pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė ir vyr. specialistė Aistė Pangonytė. \

    Sesijoje išklausytos ir aptartos UNGEGN sekretoriato, teritorinių bei kalbinių skyrių, darbo grupių ataskaitos. Ataskaitose apžvelgiami klausimai vienaip ar kitaip susiję su geografinių pavadinimų kaupimu, norminimu, jų vartojimo oficialiu šalies lygiu nustatymu ir pan. Specialesni pranešimai – dėl tautinių mažumų vietovardžių, tradicinių vietovardžių (egzonimų) vartojimo, vietovardžių tarimo, pristatyta gruzinų kalbos geografinių pavadinimų perrašos į lotyniškąjį raidyną lentelė. Pranešimų santraukas (Jungtinių Tautų kalbomis, bet daugiausia – anglų k.) žr. UNGEGN svetainės skyriuje 26th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names. \

    Lietuvos institucijų veiklos geografinių pavadinimų tvarkybos srityje ataskaita buvo įtraukta į Baltijos skyriaus ataskaitą. Lietuvos ataskaitoje užsiminta apie suaktyvėjusį trūkstamų adresų suteikimo darbą savivaldybėse, apie pastaraisiais metais Lietuvių kalbos instituto atvertą visuomenei Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę LVvGDB (http://lvvgdb.lki.lt), toliau Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro leidžiamą „Pasaulio vietovardžių žodyną“, Kalbos komisijos atnaujinamus valstybių pavadinimų ir sostinių pavadinimų sąrašus (žr. Svetimvardžiai), Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos paremtą „Trakų didžiųjų ežerų vardyną“ ir kt.

    Sesijos metu surengtame Baltijos skyriaus ekspertų pasitarime pasidalyta informacija apie vykdomus darbus, aptarti būsimo skyriaus seminaro organizaciniai reikalai, pasirengimas UNGEGN 10-ajai konferencijai 2012 m.

\

Nuotraukose:
1. Jungtinių Tautų būstinė Vienoje
2. Posėdžio salė per pertrauką
3. Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai