Spausdinti

2012 m. birželio 14 d. Tautinių bendrijų namuose surengta apskritojo stalo diskusija „Valstybinės kalbos kursų organizavimas: patirtis ir perspektyvos“.

2012 m. birželio 14 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė dalyvavo Tautinių bendrijų namų organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Valstybinės kalbos kursų organizavimas: patirtis ir perspektyvos“ (plačiau žr. www.tbn.lt).

Tautinių bendrijų namuose valstybinės kalbos kursai rengiami jau dvidešimt metų. Lietuvių kalbos juose mokėsi daugiau kaip du tūkstančiai įvairių tautybių žmonių, metams bėgant kontingentas keitėsi: iš pradžių kursus daugiausia lankė vietiniai gyventojai (buvo suburtos atskiros ukrainiečių, armėnų, graikų, baltarusių, romų grupės), vėliau – atvykėliai iš kitų šalių (Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano, Ukrainos, Estijos ir kt.).

Tautinių bendrijų namų direktorės Alvidos Gedaminskienės teigimu, per dvidešimtmetį keitėsi ir kursų lankytojų motyvacija: anksčiau daugelis kalbos mokėsi norėdami įsidarbinti ar išlaikyti darbą, dabar – todėl, kad nori bendrauti, geriau pažinti Lietuvos istoriją, geografiją, tradicijas.

Apskritojo stalo dalyviai diskutavo dėl kursų trukmės, aprūpinimo mokymo priemonėmis. Kultūros viceministras Stanislavas Vidtmannas pabrėžė, kad tautinių mažumų integracija turi būti visapusiška. VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė iškėlė nuotolinio mokymo programų būtinybę šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, pabrėžė, kad vienas iš Kalbos komisijos veiklos prioritetinių tikslų – siekti, jog kitataučiai mokėtų valstybinę kalbą.

Valstybinės kalbos kursus iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos (žr. Programos) lėšų finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Komisijos Programų skyriaus vedėjos Vilijos Ragaišienės teigimu, iki šių metų pabaigos bus galima surengti 3–4 socialiai remtinų klausytojų grupių mokymą. Paprašyta numatyti norinčių mokytis lietuvių kalbos skaičių ateinantiems metams iš anksto.

Diskusijoje dalyvavę kalbos kursų lankytojai teigė, kad labai naudingi būtų valstybinės kalbos įgūdžių įtvirtinimo kursai.