Spausdinti

Gegužės 8 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Aplinkos, Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo Nr.VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 33, 37, 39, 40, 40(¹), 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai;
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ projekto;
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 487 „Dėl Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“ projekto;
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Apdoroto tabako natūralios netekties normų“ pakeitimo“ projekto;
8. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projekto;
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
10. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1, 2, 142 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo X(¹) skyriumi įstatymo projekto.

 

Posėdyje taip pat apsvarstytas Rūtos Dubakienės parengtas Lietuvos maisto produktų alergenų pavadinimų vardynas ir pagrindiniai terminai.
Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių.


Parengė Alvydas Umbrasas