Spausdinti

Numatoma atsižvelgti į pranešimą dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo pakeitimo.

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m.          Nr.
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“:
1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònija“.
2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Bùvusioji Jugoslãvijos Respùblika Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònijos Respùblika“.

Komisijos pirmininkas
__________________________

Aistė Pangonytė, tel. (8 5) 272 3310, aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt