Spausdinti

Numatoma atsižvelgti į pranešimą dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo pakeitimo. 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m.                 Nr.
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria: 

Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6:
1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònija“.
2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Bùvusioji Jugoslãvijos Respùblika Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònijos Respùblika“.
3. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ po pavadinimo „makedònas, -ė“ įrašyti „Šiáurės Makedònijos Respùblikos gyvéntojas, -a, Šiáurės Makedònijos gyvéntojas, -a“.

Komisijos pirmininkas
__________________________

Aistė Pangonytė, tel. (8 5) 272 3310, aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt