Toliau pateikta VLKK sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. XIII-794, pirmininku nutarimu Nr. XIII-796 paskirtas Audrys Antanaitis. Kalbos komisijos nariai skiriami penkeriems metams. Jų įgaliojimų laikotarpių skaičius neribojamas. Kalbos komisijos nario įgaliojimų laikas skaičiuojamas nuo paskyrimo į pareigas dienos (žr. Kalbos komisijos įstatymo 2 str. 2 d.). Paskirtosios komisijos kadencija 2017–2022 m.