Taip, taisyklingas. Cenzūruoti – atlikti cenzūrą (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“, „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ antraštyną.  Veiksmažodžių priesaga -uoti turi reikšmę „daryti tai, kas pasakyta pamatiniu žodžiu). Dar plg. barikaduoti („daryti, statyti barikadas“), kopijuoti („daryti kopijas“), komplektuoti („daryti komplektus“) ir pan.

     Vartosenos pavyzdžiai iš „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“:  Cenzūruoti knygas gubernatorius galėjo įsakyti mokyklų direktoriams. Kalinamųjų ir nuteistųjų laiškus galima cenzūruoti. Kūriniai dienos šviesą išvysdavo cenzūruoti. 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą