Rekomenduojama kirčiuoti pastoviai pirmame skiemenyje – mil̃žinė (1), mil̃žinės, mil̃žinei... Tačiau klaida nelaikomas ir kilnojamojo kirčiavimo variantas milžinė̃milžinė̃smil̃žinei... (žr. DLKŽ), nors toks kirčiavimas, derinant su vyr. g. daiktavardžio kirčiavimu mil̃žinas 3b, nėra įprastas (plg.: ãsilas 3b, bet ãsilė 1, lokỹs 3, bet lókė 1, vil̃kas 4, bet vìlkė 1). Taigi, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2017 m. kovo 30 d. protokolinį nutarimu Nr. PN-2 (k-2.1) patvirtintoje rekomendacijoje du variantai. (Kirčiavimo rekomedacijų suvestinę žr. skyriuje Tartis ir kirčiavimas. Sąrašas.)

     Jei prireiktų moteriškosios giminės daiktavardžio slibinė, taip pat rekomenduotinas pastovus kirčiavimas slìbinė (1), slìbinės,  slìbinei... (nors slìbinas 3b, dgs. slibinaĩ). 

     Galima pridurti, kad panašiai ir nepriesaginės moterų pavardės, padarytos iš pamatinių 3kirčiuotės vyr. pavardžių, rekomenduojamos kirčiuoti pastoviai, pvz.: Kãtinė 1 (: Kãtinas 3b), Vãnagė 1 (: Vãnagas 3b). (Rekomendacija dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė, patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 (k-18).)

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą