Kalbos komisija yra tarsi kalbos parlamentas: kolegialiai sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo, kalbos politikos, lietuvių kalbos norminimo ir kitus klausimus (dar žr. Kalbos politika / Komisijos veiklos kryptys). Valstybinė lietuvių kalbos komisija atskaitinga savo steigėjui – Lietuvos Respublikos Seimui.

Kalbos inspekcija – priežiūros institucija: kontroliuoja, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus. Valstybinė kalbos inspekcija atsakinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir atskaitinga Valstybinei lietuvių kalbos komisijai.

Savivaldybėms yra perduota valstybinė funkcija valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. Atlikti šią funkciją dažniausiai pavedama kalbos tvarkytojams, jie prižiūri, kaip vartojama valstybinė kalba ir kaip laikomasi jos taisyklingumo reikalavimų savivaldybės teritorijoje, Kalbos inspekcijos vardu nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, konsultuoja kalbos klausimais ir t. t. Kalbos tvarkytojus turi daugiau kaip du trečdaliai savivaldybių.

Paskutinė peržiūra 2012-06-04.

  • Ignalinoje įvyko baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys
    2020-10-19

         Spalio 16 d. pirmą kartą Lietuvių kalbos dienų istorijoje sostine tituluotoje Ignalinoje įvyko šio renginių ciklo, prasidėjusio dar vasarį, devintasis baigiamasis renginys. Šventiniame susitikime dalyvavo VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, jie padėkojo visiems lietuvių kalbos puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių organizatoriams bei dalyviams.

Visos naujienos Naujienų prenumerata
Klausiame
  • Kaip patiko Birutės Jonuškaitės diktanto tekstas „Milinė“?
  • Kaip vertinate diktantą pagal sunkumą?
  • Kokia diktanto žodžių rašyba nustebino? (Paminėkite keblesnius žodžius)
  • Kokios diktanto vietos sunkesnės ar keblesnės skyrybos požiūriu?