Spausdinti

*Pusjuodžiu šriftu nurodoma sritis, prie kurios Terminų banke priskirti žodyno terminai.

 1. Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Loreta Tauginienė, Inga Gaižauskaitė, Irene Glendinning, [et al.]; vertėjos Loreta Tauginienė, Inga Gaižauskaitė. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019 // Švietimas ir mokslas / akademinis sąžiningumas
 2. Aiškinamasis aprangos terminų žodynas: daugiau kaip 6000 terminų lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Stanislovas Algimantas Ratautas, Eugenija Strazdienė, Ada Gulbinienė. – Kaunas : „Technologija“, 2014 // Ekonomika | pramonė ir verslas | apranga
 3. Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas: 10 400 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / Kauno technologijos universitetas; [žodyno rengimo grupė: S. Žebrauskas, V. Januševičius, S. Marcinkevičius, R. J. Mukulys, A. S. Navickas, A. Smilgevičius, J. J. Stonys, J. A. Virbalis; vyriausiasis redaktorius S. Žebrauskas]. – Kaunas: „Technologija“, 2010. – 1078, [1] p. // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | technologijos mokslai | elektros ir elektronikos inžinerija
 4. Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas: 4200 terminų: lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., ispanų k., rusų k. / Angelė Kaulakienė, Jonas Matukas, Vilius Palenskis... [et al]. –  Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | technologijos mokslai | elektros ir elektronikos inžinerija
 5. Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas: terminai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis / Nijolė Juškaitė, Stasys Keinys, Kazys Sakalauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, AB „Lietuvos geležinkeliai“. – Vilnius: „Lietuvos geležinkeliai“, 2006 // Transportas | geležinkelių transportas
 6. Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas Sakalas ... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2000 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | socialiniai mokslai | vadyba ir administravimas
 7. Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas / rengėjai R. Gatautis, R. Gudauskas, O. Gurskienė ... [et al.]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008 // Švietimas ir mokslas
 8. Aiškinamasis maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodynas / Marija Jonikienė. – Vilnius : Homo liber, 2018 // Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas / maistas
 9. Aiškinamasis medienos terminų žodynas: 3020 terminų lietuvių k., anglų k.,  vokiečių k., prancūzų k., rusų k. – 3-ioji patais. ir papild. laida. – Kaunas: „Technologija“, 2014 // Ekonomika | pramonė ir verslas | medienos pramonė
 10. Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas / Vytautas Būda ; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuvos projektų vadybos asociacija. 2-asis patais. leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018 // Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / socialiniai mokslai / vadyba ir administravimas
 11. Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Toma Lipskytė (grupės vadovė)... [et al.]; Lietuvos komunikacijos asociacija. – Vilnius : Lietuvos komunikacijos asociacija, 2018 // Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / humanitariniai mokslai / komunikacija ir informacija
 12. Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas / Petras Švenčianas, Arvydas Adomavičius, Kęstutis Buinevičius ... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2004 // Energetika
 13. Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis / R. Čiukas, J. Katunskis, A. Kaulakienė ir kt.; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2001 // Ekonomika | pramonė ir verslas | tekstilės pramonė
 14. Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas / parengė V. Valiukėnas, R. Sabaliauskaitė, J. Gabijūnienė. AB „Lietuvos telekomas“. – Vilnius: „Lietuvos telekomas“, 2004 // Komunikacijos | ryšiai | elektroniniai ryšiai
 15. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2002 // Gynyba | krašto apsauga | apsauga nuo naikinimo priemonių
 16. Artilerijos enciklopedinis žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004 // Gynyba | ginkluotosios pajėgos ir karo technika | artilerija
 17. Automatikos terminų žodynas / Vilius Antanas Geleževičius, Angelė Kaulakienė, Stanislovas Marcinkevičius... [et al.]. – Vilnius: „Technika“, 2004 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | technologijos mokslai | automatika
 18. Chemijos terminų aiškinamasis žodynas / Kazys Daukšas, Jurgis Barkauskas, Vitas Daukšas ... [et al.]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | fiziniai mokslai | chemija
 19. Dekoratyvinių augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / Dalia Kisielienė, Ieva Grigienė, Algirdas Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | biologija | botanika | vardynas
 20. Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas: lietuvių-anglų-vokiečių-rusų kalbomis / Algimantas Paulauskas, Karolis Jankevičius, Rapolas Liužinas, Vytautas Raškauskas, Petras Zajančkauskas. – Vilnius: „Grunto valymo technologijos“, 2008 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | ekologija ir aplinkotyra
 21. Enciklopedinis edukologijos žodynas / Leonas Jovaiša. – Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2007 // Švietimas ir mokslas | švietimas
 22.  Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas = Glossary of hydrogeology: lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbų / Lietuvos geologijos tarnyba; [rengė V. Juodkazis, V. Kemėšis, G. Žaliūdienė]; atsakingasis redaktorius Vytautas Juodkazis. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2003 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | fiziniai mokslai | geologija ir mineralogija | hidrogeologija
 23. Enciklopedinis karybos žodynas / Petras Algirdas Čiočys, Jurgis Janukevičius, Edvardas Jasiulionis ... [et al.]; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008 // Gynyba
 24. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova; Matematikos ir informatikos institutas. – Vilnius: TEV, 2008 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | fiziniai mokslai | informatika
 25. Fizikos terminų žodynas: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis / Vilius Palenskis, Vytautas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas, Pranas Juozas Žilinskas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | fiziniai mokslai | fizika
 26. Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis / parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2005 // Socialinė apsauga, užimtumas ir darbo sąlygos | profesijos
 27. Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas: 336 terminai lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / Vytautas Valiukėnas, Eglė Makariūnienė, Gendrutis Morkūnas; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centras. – Vilnius: BĮ UAB „Litimo“, 1999 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | fiziniai mokslai | fizika
 28. Lietuvių–anglų ir anglų–lietuvių psichoanalizės terminų žodynėlis / T. V. Kajokas, V. Mickutė, B. Didžiokaitė. – Vilnius : Lietuvos psichoanalizės draugija, 2011 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | socialiniai mokslai | psichologija | psichoanalizė
 29. Lingvodidaktikos terminų žodynas / Meilutė Ramonienė, Jelena Brazauskienė, Nida Burneikienė, Jurga Daugmaudytė, Eglė Kontutytė, Joana Pribušauskaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012 // Švietimas ir mokslas
 30. Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas = Nomina histologica et embryologica / [Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas; lietuviškų terminų autoriai Albertas Vitkus, Kęstutis Baltrušaitis, Aleksandras Vitkus, Jūratė Lubytė, Janina Žukienė]. – Kaunas: „Varpas“, 2001 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | medicina
 31. NATO aplinkos apsaugos terminų aiškinamasis žodynas // Gynyba | ginkluotosios pajėgos ir karo technika | karo inžinerija
 32. NATO medicinos terminų aiškinamasis žodynas AMedP-13(A), 2011 // Gynyba | ginkluotosios pajėgos ir karo technika | karo medicina
 33. NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP-43(1), 2009 // Gynyba
 34. NATO ryšių ir informacinių sistemų terminų žodynas AAP-31(3), 2005 // Gynyba | ginkluotosios pajėgos ir karo technika | karo inžinerija
 35. NATO standartizacijos terminų aiškinamasis žodynas AAP-42B, 2011 // Gynyba
 36. NATO terminų aiškinamasis žodynas = NATO glossary of terms and definitions (English and French) / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija; [redakcinė kolegija: atsakingasis redaktorius J. Norgėla ... [et al.]. – 3-iasis patais. leid. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija [i.e. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija], 2006 // Gynyba
 37. NATO turto sekimo terminų žodynas AAP-35, 2000 // Gynyba
 38. Pagrindinės epidemiologijos sąvokos: mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas; [sudarytojas Vilius Grabauskas; parengė Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Abdonas Tamošiūnas, Vilius Grabauskas, Irena Misevičienė, Žemyna Milašauskienė, Žilvinas Padaiga, Linas Šumskas, Apolinaras Zaborskis, Stanislova Domarkienė, Juozas Dudzevičius]. – Kaunas: KMU Spaudos ir leidybos centro l-kla, 2001 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai
 39. Paukščių anatomijos terminai = Nomina anatomica avium / L. Daugnora, R.  R.  Budrys, R. Trainienė; Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra. – [Kaunas]: „Naujasis lankas“, Lietuvos veterinarijos akademija, 2002 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | veterinarinė medicina | gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija | paukščių anatomija
 40. Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц: lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | biologija | zoologija | vardynas
 41. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas / Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006 // Standartizacija ir metrologija
 42. Politikos mokslų enciklopedinis žodynas / redaktorių kolegija: Algimantas Jankauskas (ats. redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007 // Politika
 43. Radioelektronikos terminų žodynas / Kazimieras Gaivenis, Gytis Juška, Vidas Kalesinskas ... [et al.]; [vyr. redaktorius Vilius Palenskis]. – Vilnius: BĮ UAB „Litimo“, 2000 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | technologijos mokslai | elektros ir elektronikos inžinerija | radioelektronika
 44. Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios / Parengė S. Stonkus. Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas: LKKA, 2002 // Kūno kultūra ir sportas
 45. Vadovai ir vadybininkai: trikalbis aiškinamasis žodynėlis: 217 terminų / [parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2006 // Socialinė apsauga, užimtumas ir darbo sąlygos | profesijos
 46. Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas = Dictionary of agricultural terms for plant breeding and seed production = Словарь терминов по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений / Algirdas Sliesaravičius, Juozas Lazauskas, Vidmantas Stanys, Stasys Keinys, Giedrė Klimovienė. – Vilnius: „Inforastras“, 2010 // Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas | žemės ūkio veikla | augalininkystė
 47. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas) / sudarė S. Maskeliūnas. – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas,  2012 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | fiziniai mokslai | informatika | informatikos metodologija | dirbtinis intelektas
 48. Žinduolių pavadinimų žodynas. Lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis / P. Bluzma, R. Mažeikytė, E. Mackevičius ... [et al.]. – Vilnius: Ekologijos institutas, 2002 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | biologija | zoologija | vardynas
 49. Žuvų pavadinimų žodynas / sudarytojas / Juozas Virbickas. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. – Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2005 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | biologija | zoologija | vardynas
 50. Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai = Nomina anatomica, histologica et embryologica veterinaria / Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra; [lietuviškųjų terminų autoriai: Linas Daugnora … et al.]. – Kaunas: „Candela“, 1998 // Švietimas ir mokslas | mokslas ir studijos | biomedicinos mokslai | veterinarinė medicina

Paskutinė redakcija 2021 m. vasaris.