Spausdinti

Informatika = Informatics = Информатика = Informatik: lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbų terminų žodynas / parengė Zigmas Kudirka, Alfonsas Mačernius, Kalikstas Paulauskas, Julius Riaubūnas, Boleslovas Stulpinas, Daiva Šveikauskienė; red. Regina Valatkaitė, Zigmas Kudirka. – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 1997. – 943 p. [žodynas pakartotinai išleistas 1999 m.]
Verčiamajame žodyne pateikiama daugiau kaip 18 000 lietuviškų terminų, apimančių kompiuterių ir programinę įrangą, informacines technologijas ir sistemas nuo žemiausio lygmens – elementų iki aukščiausio lygmens – sistemų. Prie lietuviškų terminų pateikiami anglų, rusų ir vokiečių kalbų atitikmenys. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama informatikos specialistams, kompiuterių technikos ir programinės įrangos vartotojams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

 Krikščioniškosios ikonografijos žodynas / sudarė Dalia Ramonienė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997. –2-asis leid. – 327, [1] p.
Enciklopedinio pobūdžio iliustruotame žodyne aprašomi dailės kūriniuose dažniausiai aptinkami Vakarų Bažnyčios dailės siužetai, simboliai, šventųjų vaizdavimo būdai ir atributai.
Skiriama moksleiviams, mokytojams ir visiems, kas domisi dailės istorija.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas / parengė Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. – 93, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami pagrindiniai ir bendrieji lietuviški metrologijos terminai su anglų ir prancūzų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama metrologijos, projektavimo ir mokslo įstaigų specialistams, gamtos ir technikos mokslų specialybių studentams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Aiškinamasis medienos terminų žodynas / ats. redaktorius Bronislovas Papreckis. – 2 patais. ir papild. leid. – Kaunas: „Technologija“, 1998. – 211 p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami lietuviški medienos ruošos, pjautinės medienos ir lakštinių medienos medžiagų, baldų gamybos ir kt. medienos pramonės terminai su lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama medienos pramonės specialistams, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke
.

Botanikos vardų žodynas = Dictionary of plant names: [lotynų, lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis] / Botanikos institutas; sudarė Ramunėlė Jankevičienė – Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 1998. – 523 p.
Žodyno pagrindą sudaro J. Dagio redaguotas ir L. Vailionio 1938 m. išleistas „Lietuviškas botanikos žodynas“. Be savaiminių rūšių, žodyne teikiami daugelio Lietuvoje neaugančių arba tik kartais auginamų dekoratyvinių, vaistinių ir kitų naudingųjų augalų genčių ir rūšių lietuviški vardai su lotynų, vokiečių, anglų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės augalų vardų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami terminologijos portale „Eurotermbank“.

Kultūrinių augalų ir piktžolių vardynas: (lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis) / sudarė Algirdas Grigas, Ieva Grigienė, Dalia Kisielienė. – Akademija: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 1998. – 251, [1] p.
Vardyne pateikiama daugiau kaip 1 000 lietuviškų kultūrinių augalų ir įvairiose vietose augančių piktžolių vardų su lotynų, anglų, vokiečių ir rusų kalbų atitikmenimis. Prie augalo genties pavadinimo skliausteliuose pateikiamas šeimos pavadinimas lietuvių ir lotynų kalbomis. Yra abėcėlinės augalų vardų rodyklės.
Skiriamas mokslo darbuotojams, dėstytojams, žemės ūkio konsultantams, studentams.

Mokyklinis istorijos ir mitologijos terminų žodynėlis: Senovės Graikija ir Roma / sudarė Kristina Ponelienė. – Kaunas: „Šviesa“, 1998. – 68, [4] p. [žodynas pakartotinai išleistas 2001 m.]
Aiškinamajame žodyne pateikiami lietuviški terminai, reikalingi mokantis senovės istorijos, senųjų civilizacijų istorijos, skaitant grožinės literatūros kūrinius, sprendžiant kryžiažodžius.
Terminai pateikiami abėcėlės tvarka ir sukirčiuoti. Skliausteliuose paaiškinta, iš kurios kalbos kilęs žodis, jo pirminė reikšmė, po brūkšnelio (jeigu jis yra) nurodytas vertimas į lietuvių kalbą.

Skiriama moksleiviams.

Mokomasis anglų ir lietuvių kalbų teisės terminų žodynas / Vita Bitinaitė. – Vilnius: „Eugrimas“, 1998. – 231 p.
Verčiamajame žodyne pateikiami įvairių sričių teisės terminai, vartojami angliškoje teisės literatūroje. Taip pat teikiama su teise susijusių ekonomikos, filosofijos ir kt. sričių terminų. Po angliškų terminų aiškinimo pateikiama žodžių junginių su tuo terminu. Yra lietuviškų terminų rodyklė.
Skiriama teisės studentams, doktorantams, dėstytojams ir kitiems teisės srities darbuotojams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

 Trumpas anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų augalų biologijos terminų žodynas: apie 7 000 terminų / parengė Ona Rupainienė. – Vilnius: UAB Nacionalinio tyrimų centro leidykla, 1998. – 428, [3] p.
Verčiamajame žodyne pateikiama daugiau kaip 7 000 augalų fiziologijos, bendrosios biologijos, biochemijos, biofizikos, enzimologijos, citologijos, elektroninės mikroskopijos, augalininkystės terminų, dažniausiai biologijos tyrimams naudojamų augalų pavadinimų. Dalies terminų paaiškinta reikšmė.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai = Nomina anatomica, histologica et embryologica veterinaria / Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra; lietuviškų terminų autoriai: Lina Daugnora ir kt. – Kaunas: „Candela“, 1998. – 178, [1] p.
Žodynas parengtas pagal Tarptautinio veterinarijos anatomijos nomenklatūros komiteto ir Pasaulio veterinarijos anatomų asociacijos 1994 m. parengtą leidinį, kurį sudaro „Nomina anatomica veterinaria“, „Nomina histologia“ ir „Nomina embryologica veterinaria“. Žodyną sudaro trys dalys: veterinarinės anatomijos terminai, histologijos terminai ir embriologijos terminai. Kiekvienos dalies terminai suskirstyti į poskyrius. Yra lietuviškų terminų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke
.

Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas / parengė Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. – 2-asis patais. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 93, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami pagrindiniai ir bendrieji lietuviški metrologijos terminai su anglų ir prancūzų kalbų atitikmenimis. Jis skiriamas metrologijos, projektavimo ir mokslo įstaigų specialistams, gamtos ir technikos mokslų specialybių studentams. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Dailės žodynas / Kultūros ir meno institutas. Vilniaus dailės akademija; redaktorių kolegija: Jolita Mulevičiūtė (ats. redaktorė) ir kt. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. – 494, [2] p.
Enciklopedinio pobūdžio žodyne aprašomos dailės šakos, stiliai, žanrai, technika, apibūdinami svarbiausi architektūros, knygos meno, fotografijos terminai, pateikiama informacijos apie reikšmingiausius Europos ir JAV dailės mokymo įstaigas, muziejus, draugijas. Daugelyje straipsnių apžvelgti Lietuvos dailės istorijos aspektai.
Skiriamas dailėtyrininkams, aukštųjų mokyklų studentams ir tiems, kurie domisi daile.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Elektrotechnikos terminų žodynas: 11 530 terminų: lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbomis / Kauno technologijos universitetas; rengimo grupė: Rimantas Jonas Mukulys ir kt. – Kaunas: „Technologija“, 1999. – 871, [1] p.
Tai pirmasis elektrotechnikos terminų žodynas Lietuvoje. Jame yra 11 530 lietuviškų terminų su vokiškais, angliškais, prancūziškais ir rusiškais atitikmenimis. Pateikiami dažniau pasitaikantys energetikos, skaičiavimo technikos, šviesos inžinerijos, fizikos, matematikos, chemijos ir kitų sričių terminai. Nemaža terminų, paimtų iš Lietuvos standartų, Tarptautinės elektrotechnikos komisijos, Tarptautinės apšvietimo komisijos ir kitų dokumentų. Šie terminai pateikiami taip, kaip tuose dokumentuose.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas: 336 terminai lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.  Radiacinės saugos centras; Vytautas Valiukėnas, Eglė Makariūnienė, Gendrutis Morkūnas. – Vilnius: „Litimo“, 1999. – 150, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami 336 dažniausiai radiacinės saugos srityje vartojami lietuviški terminai su lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbų atitikmenimis. Terminų apibrėžtys ir kai kurie paaiškinimai parašyti remiantis Tarptautinės atominės energijos agentūros, Europos Sąjungos ir kitų šalių radiacinės saugos srities dokumentais. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama radiacinės saugos specialistams, dėstytojams, vertėjams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke
.

Socialinės apsaugos terminų žodynas / rengė Sibylle Angele (grupės vadovė), Algis Dobravolskas, Stasys Keinys, Liuba Murauskienė, Rasa Sakalaitė, Heinz-Dietrich Steinmeyer. – Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1999. – 157, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame pateikiama apie 1 100 lietuviškų socialinės apsaugos srities terminų su anglų kalbos atitikmenimis. Yra abėcėlinė terminų rodyklė, sisteminė lietuviškų terminų rodyklė.
Skiriama studentams, socialiniams darbuotojams, valstybės tarnautojams, politikams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Sveikatos ekonomikos centro svetainėje.

Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas Sakalas ir kt.; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2000. – 234, [1] p.
Aiškinamajame žodyne teikiami terminai sugrupuoti į 7 skyrius: „Apskaita, planavimas, kontrolė“, „Gamybos organizavimas, tvarkymas“, „Įmonės vadyba“, „Pagalbinė gamyba ir gamybos aprūpinimas“, „Personalo vadyba“, „Rinkodaros vadyba“, „Vadybos ekonomika“. Yra abėcėlinė terminų rodyklė.
Skiriama specialistams, studentams ir visiems besidomintiems vadybos problemomis.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aiškinamasis kompiuterijos terminų santrumpų žodynas = Vocabulary of computing abbreviations: English–Lithuanian / Kalikstas Vytautas Paulauskas; [Kauno technologijos universitetas]. – Kaunas: „Technologija“, 2000. – 350, [1] p.
Aiškinamajame žodyne pateikiama apie 4 100 kompiuterijos terminų santrumpų ir per 6 000 juos atitinkančių terminų (daugiausia angliškų, kai kada prancūziškų ar vokiškų), šiek tiek daugiau lietuviškų tų terminų atitikmenų. Aiškinamos naujausios santrumpų sąvokos, apibūdinančios kompiuterių ir ryšių tinklus, paskirstytąjį informacijos apdorojimą. Į žodyną įtraukta dažniau vartojamų programavimo kalbų pavadinimų santrumpų.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Aplinkos apsaugos terminų žodynas = [Environmental terminology dictionary = Словарь терминов по окружающей среде]: lietuvių–anglų–rusų kalbomis / sudarė Vytautas Raškauskas, Karolis Jankevičius, Petras Zajančiauskas; redakcinė kolegija: pirmininkas Danius Lygis. – Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2000. – 518, [2] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Lietuvos standartuose, Europos Bendrijos Tarybos direktyvose, aplinkosaugos konvencijose vartojami aplinkos apsaugos terminai su anglų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama aplinkosaugininkams, pramonininkams, verslininkams, mokytojams, mokiniams ir studentams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodynas = English–Lithuanian dictionary on hydraulic engineering: apie 28 000 terminų / Kęstutis Baškys, Vilius Šulga; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius: „Technika“, 2000. – 371, [1] p.
Verčiamajame žodyne pateikiama apie 28 000 dažniau vartojamų lietuviškų hidrotechnikos, hidrologijos, hidrogeologijos, laivybos, vandentvarkos ir statybos, hidrotechnikoje plačiai naudojamo matematinio ir fizikinio modeliavimo, informatikos terminų. Yra lietuviškų terminų rodyklė.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Kartografijos ir geodezijos terminų aiškinamasis žodynas: terminai anglų ir lietuvių kalbomis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba; vertėjas ir sudarytojas Vincas Vainauskas. – Vilnius: Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 2000. – 614, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiama apie 4650 angliškų ir 5000 lietuviškų terminų. Parengtas remiantis JAV Gynybos kartografavimo žinybos išleistu žodynu „Glossary of Mapping, Charting and Geodetic terms“. Yra abėcėlinė lietuviškų terminų rodyklė.
Skiriamas gamybininkams, mokslininkams ir studentams. 

Radioelektronikos terminų žodynas: 19 000 terminų: lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / Kazimieras Gaivenis ir kt. – Vilnius: „Litimo“, 2000. – 1339, [1] p.
Žodyne teikiama apie 19 000 lietuviškų elektronikos ir mikroelektronikos, ryšių technikos ir radiotechnikos, televizijos, lazerių fizikos, elektrotechnikos, kompiuterijos terminų su anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbų atitikmenimis. Žodyne yra daug pagrindinių mikroelektronikos sričių (integrinių grandynų gamybos technologijos ir įrangos, puslaidininkių ir hibridinių grandynų projektavimo, modeliavimo metodų ir priemonių ir kt.) naujų sudėtinių lietuviškų radioelektronikos terminų. Suderinta daug tos pačios reikšmės terminų, vartojamų radiotechnikoje, elektronikoje, elektrotechnikoje, metrologijoje ir kitose srityse. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Vokiečių–lietuvių kalbų medicinos terminų žodynas / Vilniaus universitetas; sudarė Gražina Jonutienė. – Vilnius: „Danielius“, 2000. – 212 p.
Žodynas apima apie 4 600 vokiškų terminų (dauguma jų – specialūs medicinos terminai, dalis – bendriniai žodžiai, dažniau vartojami medicinos literatūroje) su lietuviškais atitikmenimis. Yra lietuviškų terminų rodyklė.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Aiškinamasis rizologijos terminų žodynas = A glossary of rhizological terms / Nijolė Lapinskienė; Botanikos institutas. – Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2001. – 39, [2] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami 159 lietuviški rizologijos terminai su rusų, anglų, vokiečių, prancūzų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama biologijos, botanikos mokslo darbuotojams, doktorantams, tyrinėjantiems augalų šaknis.

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis / Ričardas Čiukas, Jurgis Katunskas, Angelė Kaulakienė, Albinas Kijauskas, Algirdas Lukošaitis ir kt.; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2001. – 637, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiama apie 4 500 lietuviškų tekstilės ir kitų sričių  terminų su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama gamybininkams, verslininkams, rinkodaros specialistams, tarnautojams, mokslininkams, studentams, dėstytojams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Anglų–lietuvių kompiuterijos terminų žodynėlis / sudarytojas Vilius Šidlauskas. – Vilnius: P. Kalibato individuali įmonė „Petro ofsetas“, 2001. – 141, [3] p.
Žodyną sudaro asmeninio kompiuterio „Microsoft Windows Help Topics“ versijų, kitų „Microsoft Windows“ terpės programų angliški žodžiai, kitų kompiuterijos žodynų terminai ir jų lietuviški atitikmenys. Yra lietuviškų terminų rodyklė.
Skiriama studentams ir mokiniams.

Dendrologijos vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / Dalia Kisielienė, Ieva Grigienė, A. Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. – 111, [1] p.
Vardyne pateikiama daugiau kaip 400 lietuviškų medžių ir krūmų genčių ir rūšių lietuviškų pavadinimų su lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės pavadinimų rodyklės.
Skiriama botanikams, biologams, miškininkams, apželdintojams, gamtos apsaugos, žemės ūkio, kitų sričių specialistams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Lietuvių–lenkų, lenkų–lietuvių kalbų matematikos terminų žodynas = Słownik terminow matematycznych: litewsko–polski, polsko–litewski / Krystyna Czuprynska, Irena Sławinska. – Kaunas: „Šviesa“, 2001. – 350, [1] p.
Žodyne pateikiami dažniausiai vartojami lietuviški matematikos terminai.
Skiriama moksleiviams, gali būti naudingas studijuojantiems matematiką.

Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas = Nomina histologica et embryologica / Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas; lietuviškų terminų autoriai Albertas Vitkus ir kt. – Kaunas: „Varpas“, 2001. – 256 p.
Vardynas parengtas pagal  tarptautinę nomenklatūrą – 1985 m. išleistus leidinius „Nomina Histologica“ ir „Nomina Embryologica“. Terminai suskirstyti į skyrius pagal temas.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Pagrindinės epidemiologijos sąvokos: mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas; sudarytojas Vilius Grabauskas, parengė Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė ir kt. – Kaunas: Kauno medicinos universiteto Spaudos ir leidybos centro leidykla, 2001. – 38, [2] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami pagrindiniai lietuviški epidemiologijos terminai su anglų kalbos atitikmenimis. Yra angliškų terminų rodyklė.
Skiriama Kauno medicinos universiteto Medicinos, Visuomenės sveikatos, Stomatologijos ir Slaugos fakultetų studentams, magistrantams ir doktorantams.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aprangos žodynas: lietuvių–anglų–vokiečių–prancūzų–rusų kalbų aprangos žodynas / Juozas Pričinauskas. – Vilnius: „Apyaušris“, 2002. – 262 p.
Verčiamąjį žodyną sudaro apie 700 lietuviškų audinių, drabužių, trikotažo, odos, avalynės ir kailių prekių lietuviškų terminų su anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama su užsienio šalimis bendraujantiems gamintojams ir verslininkams, komercijos ir technologijų specialybių studentams, taip pat avalynės, siuvimo ir tekstilės įmonių specialistams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2002. – 273, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiama daugiau kaip 1 200 lietuviškų terminų, kuriuos sudaro beveik visi NATO standartizuoti terminai, svarbiausi krašto apsaugos dalinių (padalinių) veikloje NATO standartų ir JAV kariuomenės oficialių leidinių terminai, NATO ir Lietuvos kariuomenėse dažniausiai vartojami apsaugos nuo naikinimo priemonių (ANP) terminai.
Skiriama krašto apsaugos karininkams, puskarininkiams ir seržantams, Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems karybos ir civilinės saugos mokslus, civilinės saugos institucijų darbuotojams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.
Žodyno interneto nuoroda.

Paukščių anatomijos terminai = Nomina anatomica avium / Linas Daugnora, Rimantas R. Budrys, Rasa Trainienė; Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra. – Kaunas: „Naujasis lankas“, 2002. – 214, [1] p.
Žodynas parengtas pagal 1993 m. Didžiojoje Britanijoje išleistą leidinį „Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium“.
Skiriama aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, biologams ir veterinarijos gydytojams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Sporto terminų žodynas / parengė Stanislovas Stonkus. Lietuvos kūno kultūros akademija. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002. – T. 1. – 739, [1] p.
Enciklopediniame sporto terminų žodyne pateikiama apie 6 500 lietuviškų bendrųjų sporto ir gretimų sričių terminų su anglų, rusų ir vokiečių kalbų atitikmenimis. Taip pat aprašomos seniausios ir didžiausios sporto organizacijos, įžymiausi veikėjai ir sportininkai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Statybos terminų žodynas = [Dictionary of construction, Fachwörterbuch für Bauwesen, Dictionnaire du bātiment, Строительный словарь: 23 000 terminų: lietuvių k., anglų k., vokiečių k., prancūzų k., rusų k.] / Lietuvos mokslų akademija; [parengė Antanas Kudzys, Albertas Rosinas, Birutė Kudzienė; mokslinis redaktorius Antanas Kudzys]. – Vilnius: „Lietuvos mokslas“, 2002. – 879, [1] p.
Verčiamajame žodyne pateikiama 23 000 lietuviškų statybos terminų su anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra apie 500 visiškai naujų ir retų terminų, daugiausia iš tarptautinių standartų. Nemaža dėmesio skirta terminų sisteminimui, atsisakyta kai kurių nevykusių vertinių, jų vietoje teikiami lietuviški atitikmenys.
Skiriama inžinieriams, architektams, ekonomistams, vadybininkams, teisininkams, tarnautojams, visų komunikacijos sričių specialistams, filologams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Žinduolių pavadinimų žodynas: lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis / rengė Petras Bluzma (ats. redaktorius) ir kt. – Vilnius: Ekologijos instituto leidykla, 2002. – 435, [1] p.
Pagrindinėje žodyno dalyje pateikiama beveik 3 500 lietuviškų žinduolių pavadinimų: visų būrių, šeimų, genčių ir dauguma šiuo metu pasaulyje žinomų žinduolių rūšių lietuviškų vardų su lotynų, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbų atitikmenimis. Nurodomas gyvūnų dydis, paplitimas, žemesnių taksonų skaičius. Yra abėcėlinės pavadinimų rodyklės.
Skiriama biologams, mokytojams, vertėjams, studentams ir visiems, kurie domisi gyvūnijos pasauliu.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas: anglų–lietuvių–prancūzų kalbomis / Valerijonas Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 444 p. [žodynas pakartotinai išleistas 2005 m.]
Žodyne pateikiama per 5 000 grafinių vartotojo sąsajų ir kompiuterių tinklų terminų ir pagrindinių dialogo frazių anglų, lietuvių ir prancūzų kalbomis, daugiausia operacinės sistemos „Microsoft Windows“ ir taikomųjų programų paketo „Microsoft Office“ terminų. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami terminologijos portale „Eurotermbank“.

Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas = Glossary of hydrogeology: lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbų / Lietuvos geologijos tarnyba; ats. red. Vytautas Juodkazis. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2003. – 279 p.
Enciklopediniame verčiamajame  žodyne pateikiama 1 190 svarbiausių lietuviškų hidrogeologijos ir su ja susijusių mokslo bei technikos šakų terminų su anglų, vokiečių ir rusų kalbų atitikmenimis. Žodyno pagrindas – Amerikos geologijos instituto 1998 m. išleistas leidinys „Glossary of Hydrology“ ir 1997 m. Lenkijoje išleistas leidinys „Slownik hydrogeologiczny“. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama geologams – mokslininkams, praktikams, studentams, gretimų profesijų ir aplinkos apsaugos specialistams, taip pat mokytojams, vertėjams.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas / Kazys Daukšas ir kt.; [ats. redaktorius Zenonas Mačionis]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 659, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame  žodyne pateikiama apie 15 200 lietuviškų chemijos ir jai artimų mokslo ir pramonės sričių (biochemijos, cheminės technologijos, cheminės inžinerijos, gamtosaugos, fizikos, mineralogijos ir kt.) terminų su anglų ir rusų kalbų atitikmenimis. Pateikiami daugelio organinių ir neorganinių junginių pavadinimai, atitinkantys Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos nomenklatūros taisykles, išdėstytos pačios taisyklės. Yra sisteminė, abėcėlinės terminų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Mokyklinis matematikos žodynėlis / Petras Alekna, Albertas Bakšys, Angelė Bakšienė. – Kaunas: „Šviesa“, 2003. – 206, [2] p.
Žodyne pateikiami aritmetikos, algebros, geometrijos, kombinatorikos ir tikimybių teorijos terminai ir formulės, reikalingos mokykliniame matematikos kurse.
Skiriama moksleiviams.

Vadovai ir vadybininkai: dvikalbis [lietuvių–anglų] aiškinamasis žodynėlis / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, V. Valiukėnas. – Vilnius: „Agora“, 2003. – 47, [2] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodynėlyje pateikiama 160 vadovaujančių darbuotojų lietuviškų pavadinimų su anglų kalbos atitikmenimis. Yra angliškų pavadinimų rodyklė.

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas / Petras Švenčianas ir kt.; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2004. – 22, [2] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiama apie 1 430 lietuviškų šiluminės ir branduolinės technikos lietuviškų terminų su anglų, vokiečių, rusų ir prancūzų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Skiriama šiluminės ir branduolinės technikos specialistams, taip pat plačiajai visuomenei, ypač žurnalistams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Automatikos terminų žodynas: 8 900 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / Vilius Antanas Geleževičius, Angelė Kaulakienė ir kt.; [vyr. redaktorius Algimantas Juozas Poška]. – Vilnius: „Technika“, 2004. – 715, [1] p.
Verčiamajame žodyne pateikiama apie 8 900 lietuviškų automatikos terminų su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės terminų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas: 4 260 terminų: lietuvių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. /AB Lietuvos telekomas; parengė Vytautas Valiukėnas, Roma Sabaliauskaitė, Julija Gabijūnienė. – Vilnius: AB Lietuvos telekomas, 2004. – 367, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiama 4 260 lietuviškų šiuolaikinių ryšio sistemų ir tinklų, ryšio paslaugų ir kt. terminų su anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės lizdinės terminų rodyklės.
Skiriama telekomunikacijų specialistams.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas / Laimutė Kitkauskienė, Napoleonas Kitkauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius: „Technika“, 2004. – 231, [1] p.
Iliustruotame aiškinamajame verčiamajame žodyne teikiama beveik 3 000 angliškų bažnytinės, pasaulietinės ir gynybinės architektūros terminų, kuriais įvardijami pastatai, jų dalys, architektūros detalės ir puošybos elementai. Pateikiami lietuviški angliškų terminų atitikmenys. Yra lietuviškų terminų rodyklė.

Artilerijos enciklopedinis žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004. – 326, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame trikalbiame (lietuvių–anglų–rusų) žodyne pateikiama daugiau kaip 1 500 NATO ir Lietuvos kariuomenės dažniausiai vartojamų artilerijos, raketinės ginkluotės ir jos kovinio naudojimo terminų. Yra anglų–lietuvių ir rusų–lietuvių kalbų žodynėliai.
Skiriama krašto apsaugos karininkams, puskarininkiams ir seržantams, Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems karybos mokslus.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.
Žodyno interneto nuoroda.

Europos žodynas. Eurovoc. 3.1 versija / Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija; vertė Olimpija Armalytė, Dialita Didžiulytė, Gražina Karpuvienė, Lionginas Pažūsis,  Rasa Sakalaitė, Dalija Tekorienė (vertėjų grupės vadovė). – Vilnius: „Valstybės žinios“, 2004. D. 1: Abėcėlinė. – 444 p. + 1 elektron. opt. plokštelė (CD-ROM). D. 2: Teminė. – 276 p. D. 3: Daugiakalbė. – 158 p.
Tai sisteminis žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio paskirtis – tiksliai atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų ir joje atliekamų paieškų konceptualų turinį. Tai daugiakalbis tezauras, iš pradžių specialiai sudarytas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti. Skirtas Europos institucijų bibliotekoms, dokumentų tarnyboms ir dokumentų duomenų bazėms bei jų paslaugų vartotojams. Nors žodyne svarbiausia Europos Sąjunga, vis dėlto tai yra platus daugiadalykis tezauras. Jame ypač kreipiamas dėmesys į parlamentų veiklą. Todėl šiuo žodynu gali naudotis ir Sąjungos institucijoms nepriklausantys vartotojai.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje.

„Linux“ žodynėlis: trumpas, dažniausiai naudojamų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis / [red. Valerijonas Žalkauskas]. – Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2004. – 96 p.
Verčiamajame žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 1 000 pagrindinių operacinės sistemos „Linux“ ir kt. operacinių sistemų anglų kalbos terminų su lietuviškais atitikmenimis. Kai kurie terminai paaiškinti. Yra lietuvių–anglų kalbų terminų rodyklė, sutrumpinimų žodynėlis.
Skiriama kompiuterių mokslo dalykų dėstytojams, mokytojams, studentams, mokiniams ir visiems besidomintiems laisvai platinama programine įranga.

„Microsoft Windows“ žodynėlis: dažniausiai vartojamų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis / Valerijonas Žalkauskas. – Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2004. – 124 p.
Žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 1 800 pagrindinių operacinės sistemos „Microsoft Windows“ ir kt. operacinių sistemų terminų su lietuviškais atitikmenimis. Kai kurie terminai paaiškinti. Yra lietuviškų terminų rodyklė.

Vakarų Palearktikos paukščių vardynas / Selemonas Paltanavičius. – Vilnius: „Gamtos pasaulis“, 2004. – 23, [1] p.
Vardyne trimis kalbomis – lotynų, lietuvių ir anglų – pateikiami Vakarų Palearktikos (Europos, Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos) regione aptinkamų paukščių rūšių pavadinimai.

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova; Matematikos ir informatikos institutas. – Vilnius: TEV, 2005. – 388 p.
Enciklopediniame aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami kompiuterijos terminai su apibrėžtimis, iliustracijomis, pavyzdžiais, anglų kalbos atitikmenimis. Yra anglų–lietuvių kalbų terminų rodyklė.
Skiriama programinės įrangos gamintojams ir diegėjams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį iš Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programos lėšų.

Inžinieriai, technikai ir technologai: trikalbis aiškinamasis žodynėlis: 627 terminai / parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas; Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2005. – 205, [2] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodynėlyje pateikiami 627 įvairių sričių inžinierių, technikų ir technologų specialybių pavadinimai su anglų ir prancūzų kalbų atitikmenimis. Yra abėcėlinės anglų–lietuvių ir prancūzų–lietuvių kalbų rodyklės.
Skiriama Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos ir kt. įstaigų, įmonių ir kt. darbuotojams.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Žuvų pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum piscium = Dictionary of fishes names = Словарь названий рыб / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas; sudarė Juozas Virbickas. – Vilniaus universiteto Ekologijos instituto leidykla, 2005. – 631, [1] p.
Žodyne pateikiama beveik 10 000 pasaulio bežandžių ir žuvų pavadinimų lotynų, lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, išdėstytų taksonomijos tvarka. Prie kiekvienos šeimos pateikta trumpa informacija apie žuvų ar bežandžių arealus, kūno matmenis ir kitus būdingus požymius. Yra lotyniškų, lietuviškų, angliškų ir rusiškų pavadinimų rodyklės.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Biuro programų žodynėlis: dažniausiai vartojamų „Microsoft Office“ programų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis / Valerijonas Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – 89, [1] p. + 1 elektron. opt. plokštelė (CD-ROM)
Žodyne pateikiama 17 90 pagrindinių biuro programų rinkinio „Microsoft Office“ terminų, vartojamų programose „MS Word“, MS Excel“, MS PowerPoint“, „MS Outlook“ programose. Kai kurie terminai paaiškinti. Yra lietuvių–anglų kalbų terminų rodyklė. Pridėta kompaktinė plokštelė.

Etikos žodynas / Vincentas Žemaitis. – Vilnius: „Rosma“, 2005. – 353, [2] p.
Enciklopediniame žodyne  pateikiama daugiau kaip 550 etikos, psichologijos ir kitų etikai artimų mokslų terminų su apibrėžtimis ir 250 žymiausių užsienio ir Lietuvos etikų bei kitų etikai nuopelnų turinčių asmenų biografijų.

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas = Five languages explanatory dictionary of metrology = Dictionnaire raisonné de métrologie en cinq langues = Fünfsprachiges Definitionswörterbuch der Metrologie = Толковый пятиязычный словарь по метрологии: [lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–rusų kalbomis] / Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. – 1163, [1] p.
Verčiamajame aiškinamajame žodyne pateikiama 7 790 matavimų ir bandymų terminų su anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra terminų rodyklės. Yra priedų, kuriuose pateiktos dažniausiai metrologijoje vartojamos santrumpos, SI matavimo vienetai ir jų vartojimo rekomendacijos, dydžių ir jų matavimo vienetų simboliai, pagrindinių konstantų vertės, nemetriniai JAV ir Didžiosios Britanijos matavimo vienetai, nemetriniai Lietuvoje vartoti vienetai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas: terminai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis / Nijolė Juškaitė, Stasys Keinys, Kazys Sakalauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, AB „Lietuvos geležinkeliai“. – Vilnius: [„Gelspa“], 2006. –  416 p.
Verčiamajame aiškinamajame žodyne pateikiama apie 2 000 terminų su anglų, vokiečių ir rusų kalbų atitikmenimis.
Skiriama geležinkelių transporto specialistams, mokslininkams, studentams, dėstytojams. Yra abėcėlinės terminų atitikmenų kitomis kalbomis rodyklės.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Vadovai ir vadybininkai: trikalbis [lietuvių–anglų–prancūzų] aiškinamasis žodynėlis: 217 terminų / [Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2006. – 96 p.
Verčiamajame  aiškinamajame žodynėlyje pateikiama 217 vadovaujančių darbuotojų lietuviškų pavadinimų su  jų angliškais ir prancūziškais atitikmenimis. Yra abėcėlinės anglų–lietuvių ir prancūzų–lietuvių kalbų pavadinimų rodyklė.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

 NATO terminų aiškinamasis žodynas = NATO glossary of terms and definitions (English and French) / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija; [redakcinė kolegija: atsakingasis redaktorius Jurgis Norgėla ir kt. – 3-iasis patais. leid. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija [i.e. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija], 2006 (Domeikava (Kauno raj.): Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 415, [1] p.
Tai žodyno „NATO Glossary of Terms and Definitions“ lietuviškas vertimas. Žodynas yra patvirtintas NATO organizacijos. Pateikiami angliški, prancūziški terminai ir jų lietuviški atitikmenys. Yra angliškų, prancūziškų ir lietuviškų terminų rodyklės.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Dekoratyvinių augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / Dalia Kisielienė, Ieva Grigienė, Algirdas Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. – 423, [1] p.
Vardyne pateikiama daugiau kaip 1 700 augalų taksonų lietuviškų pavadinimų su lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbų atitikmenimis. Yra augalų vardų atitikmenų kitomis kalbomis rodyklės, taip pat augalų vardų autorių rodyklė.
Skiriama botanikams, biologams, aplinkos tvarkymo, želdinimo, gamtos apsaugos specialistams, studentams, moksleiviams ir visiems, kurie domisi aplinką ir buitį puošiančiais augalais.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Fizikos terminų žodynas = Dictionary of physics = Dictionnaire de physique = Wörterbuch der Physik = Физический словарь: [lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis] / Vilius Palenskis, Vytautas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas, Pranas Juozas Žilinskas; [žodyną pracūziškais atitikmenimis papildė Vytautas Valiukėnas]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. – 1631, [1] p.
Verčiamajame žodyne pateikiama daugiau kaip 20 000 lietuviškų fizikos terminų su angliškais, prancūziškais, vokiškais ir rusiškais atitikmenimis. Žodyną pagrindą sudaro 1979 m. išleistas „Fizikos terminų žodynas“. Yra terminų, pavardžių rodyklės. Prieduose pateikiami SI matavimo vienetai ir jų vartojimo rekomendacijos, dydžių ir jų matavimo vienetų simboliai, pagrindinių konstantų vertės, nemetriniai JAV ir Jungtinės Karalystės matavimo vienetai, nemetriniai Lietuvoje vartoti matavimo vienetai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.
Žodyno interneto nuoroda.

Enciklopedinis edukologijos žodynas / Leonas Jovaiša. – Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2007. – 335, [1] p.
Žodyno pagrindas – 1993 m. išleistas L. Jovaišos žodynas „Pedagogikos terminai“. Papildytas naujais terminais, ugdymo mokslo istorijos faktais, žymių Lietuvos ir užsienio filosofų, pedagogų biografijomis, kai kuriomis tekstą paaiškinančiomis schemomis. Pateikiami kai kurių terminų angliški, vokiški ir rusiški atitikmenys.
Skiriama besidomintiems ugdymo mokslu ir praktika, jų terminija, ugdymo istorija Lietuvoje ir užsienyje, žymiais pedagogais.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Iliustruotas architektūros istorijos žodynas: anglų–lietuvių kalbomis. / [Cyril M. Harris; sudarytoja ir mokslinė redaktorė Algė Jankevičienė; iš anglų kalbos vertė Zina Mažeikaitė (A-H) ir Jūratė Jurevičienė (I-Z)]. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. – 591, [1] p.
Verčiamajame aiškinamajame žodyne pateikiama daugiau kaip 4 000 architektūros istorijos terminų su iliustracijomis ir lietuviškais atitikmenimis. Žodyno pagrindas – „Illustrated Dictionary of Historic Architecture“  (red. Cyrillas Harrisas). Lietuviškame leidime mažiau itin retai architektūros istorijoje vartojamų terminų ir jų reikšmių. Pagal lietuviškoje specialiojoje literatūroje, enciklopedijose ir žodynuose nusistovėjusią sampratą pakeistos, patikslintos kai kurių terminų apibrėžtys. Yra lietuviškų terminų rodyklė.

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas / redaktorių kolegija: Algimantas Jankauskas (ats. redaktorius) ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. – 194, [2] p.
Enciklopediniame verčiamajame žodyne pateikiama daugiau kaip 400 svarbiausių ir dažniausiai vartojamų politikos mokslų terminų. Yra dalykinė, asmenvardžių, angliškų terminų rodyklė.
Skiriama studentams, politikams, mokslininkams, politiniu gyvenimu besidominčiai visuomenei.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas = Explanatory dictionary of qualification system terms / parengė Rimantas Gatautis ir kt.; moksliniai redaktoriai: Odeta Gurskienė, Vidmantas Tūtlys; Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008. – 111, [1] p.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikiami 275 Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos terminai su anglų ir prancūzų kalbų atitikmenimis. Yra terminų rodyklės.
Skiriama Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos specialistams, profesinio rengimo tyrinėtojams, praktikams.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas: lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbomis / Algimantas Paulauskas, Karolis Jankevičius, Rapolas Liužinas, Vytautas Raškauskas, Petras Zajančkauskas. – Vilnius: „Grunto valymo technologijos“, 2008. – 503, [1] p.
Tai didelės apimties ekologijos, bendrosios biologijos, geografijos, geologijos ir kitų mokslų terminų žodynas su pagrindinių užsienio kalbų (anglų, vokiečių ir rusų) terminų atitikmenimis. Rengiant šį žodyną naudotasi išleistais įvairių kalbų ekologijos, biologijos, geografijos, taip pat lietuvių kalba išleistais chemijos, medicinos ir kitais žodynais, šių mokslo sričių enciklopedijomis, vadovais.
Žodynas skirtas ekologijos ir biologijos mokslų, aplinkos inžinerijos ir vadybos, biotechnologijos inžinerijos, ekologinio modeliavimo specialistams, studentams, mokytojams, gamtosaugininkams, tai pat visiems, kurie domisi gamta ir joje vykstančiais procesais.
Žodyne pateikiami 4 423 lietuviški terminai, 6 012 anglų, 5 888 vokiečių ir 5 091 rusų kalbos atitikmenų, leksikografiniai šaltiniai, angliškų, vokiškų ir rusiškų terminų rodyklės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Enciklopedinis karybos žodynas / Petras Algirdas Čiočys, Jurgis Janukevičius, Edvardas Jasiulionis ir kt.; [redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Zenonas Kulys ir kt.; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008. – 879, [1] p.
Žodyne pateikti NATO kariuomenėse dažniausiai vartojami bendrosios valstybės karinės organizacijos, ginkluotųjų pajėgų ir jų rūšių, karinio valdymo struktūrų, kariuomenės komplektavimo ir karo tarnybos, karinių vienetų (junginių, dalinių ir padalinių) struktūros, taktikos, ginkluotės ir karo technikos, valdymo ir aprūpinimo, kovinės paramos, kovinio rengimo ir kt. terminai. Taip pat teikiami karinio administravimo ir karo teisės, tarptautinės humanitarinės teisės, kitų mokslo ir technikos sričių, glaudžiai susijusių su karyba, terminai. Iš viso žodyne yra daugiau kaip 8 000 terminų.
Žodynas skiriamas krašto apsaugos kariams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems
karo mokslus, visiems, kas domisi šiuolaikine karyba.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.
Žodyno interneto nuoroda.

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova; Matematikos ir informatikos institutas. – 2-asis papild. leid. – Vilnius: TEV, 2008. – 650, [1] p.
Tai antrasis pataisytas ir papildytas „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ leidimas. Jis gerokai papildytas – aprašyta apie 4 000 kompiuterijos terminų ir leksinių vienetų. Pateikiamos ne tik terminų apibrėžtys, komandų, mygtukų, trumpų frazių pavadinimai, bet ir išsamesni paaiškinimai, žodžių vartojimo pavyzdžiai, įdėta nemažai iliustracijų. Pabaigoje nurodomi aprašytų terminų atitikmenys anglų kalba, be to, pridėta apie 3 000 žodyne neaprašytų, bet dažnai kompiuterijoje vartojamų žodžių. Leidinys skiriamas visiems kompiuterių naudotojams, norintiems geriau suprasti ar pasitikslinti programinės įrangos komandas ir pranešimus. Žodynas bus naudingas programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas [elektroninis leidimas] / Eugenijus Kisinas; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – 2-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2009. – 390 p.
Žodyną sudaro beveik 17 000 NATO kariuomenėse dažniausiai vartojamų bendrosios valstybės karinės organizacijos, ginkluotųjų pajėgų ir jų rūšių, karinio valdymo struktūrų, kariuomenės komplektavimo ir karo tarnybos, karinių vienetų (jungi-nių, dalinių ir padalinių) struktūros, taktikos, ginkluotės ir karo techikos, valdymo ir aprūpinimo, kovinės paramos, kovinio rengimo ir kt. terminų. Taip pat teikiami karinio administravimo ir karo teisės, tarptautinės humanitarinės teisės, kitų mokslo ir technikos sričių, glaudžiai susijusių su karyba, terminai.

Lietuvių–anglų kalbų karybos žodynas [elektroninis leidimas] / Eugenijus Kisinas; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2009. – 368 p.
Žodyną sudaro daugiau kaip 18 000 NATO kariuomenėse dažniausiai vartojamų bendrosios valstybės karinės organizacijos, ginkluotųjų pajėgų ir jų rūšių, karinio valdymo struktūrų, kariuomenės komplektavimo ir karo tarnybos, karinių vienetų (jungi-nių, dalinių ir padalinių) struktūros, taktikos, ginkluotės ir karo techikos, valdymo ir aprūpinimo, kovinės paramos, kovinio rengimo ir kt. terminų. Taip pat teikiami karinio administravimo ir karo teisės, tarptautinės humanitarinės teisės, kitų mokslo ir technikos sričių, glaudžiai susijusių su karyba, terminai.

Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц: lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. – 1223, [1] p.
Tai šešiakalbis (lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis) pasaulio paukščių faunos pavadinimų žodynas. Jame pateikiama 12 470 lietuviškų sukirčiuotų paukščių pavadinimų (būrių, pobūrių, šeimų, pošeimių, tribų, genčių ir rūšių) pagal šiuolaikinę paukščių klasės sistematiką. Daugiau kaip 11 000 sukurtų šiam žodynui naujų lietuviškų pavadinimų pateikiama pirmą kartą. Žodyne pateikiamos 9 842 rūšys, suskirstytos į 2 170 gentis, 202 šeimas (su 125 pošeimiais bei 58 tribomis), 45 pobūrius bei 28 būrius.
Žodyno gale skaitytojas ras visų pavadinimų rodykles šešiomis kalbomis.
Skiriama mokslininkams, aplinkosaugininkams, aukštųjų mokyklų studentams, vertėjams, kino kūrėjams, muitinių pareigūnams, keliautojams bei visiems besidomintiems paukščiais.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Lietuvos medingųjų augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / Dalia Kisielienė, Ieva Grigienė, Algirdas Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. – 191, [1] p.
Šiame vardyne pateikiami svarbesni Lietuvoje augantys ar auginami medingieji augalai. Pagrindinis kriterijus atrenkant augalus buvo jų išskiriamo nektaro, lipčiaus ar žiedadulkių kiekis ir šių žaliavų panaudojimas medui gaminti.
Vardyne yra 753 taksonų vardai šešiomis kalbomis: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų. Pagrindinė vardyno kalba – lietuvių. Po lietuviškų pavadinimų pateikiami taksonų pavadinimai lotynų ir kitomis kalbomis. Pirmiausia duodamas augalo genties pavadinimas, po to – tos genties rūšių vardai. Prie augalo genties pavadinimo skliausteliuose lietuvių ir lotynų kalbomis pateikiamas pavadinimas ir šeimos, kuriai priklauso tos genties augalai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas: 10 400 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / Kauno technologijos universitetas; [žodyno rengimo grupė: Stasys Žebrauskas, Vytis Januševičius, Stanislovas Marcinkevičius, Rimantas Jonas Mukulys, Algimantas Stanislovas Navickas, Algirdas Smilgevičius, Jonas Juozas Stonys, Juozapas Arvydas Virbalis; vyriausiasis redaktorius Stasys Žebrauskas]. – Kaunas: „Technologija“, 2010. – 1078, [1] p.
Aiškinamajame elektrotechnikos terminų žodyne pateikiama apie 10 400 terminų iš teorinės ir taikomosios elektrotechnikos, elektros energetikos, elektros mašinų, valdymo inžinerijos, elektros pavarų, elektronikos, informatikos, šviesos inžinerijos sričių, taip pat elektrotechnikai reikalingi fizikos, chemijos, matematikos, medžiagų mokslo, mechanikos, termodinamikos terminai. Žodyną sudaro pagrindinė dalis ir rodyklės. Pagrindinėje dalyje pateikiami lietuviški terminai, išdėstyti lizdais abėcėlės tvarka, jų apibrėžtys arba kai kurių svarbesnių terminų platesni aiškinimai ir terminų atitikmenys vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis. Visi terminai turi vietos žymenis. Vokiškų, angliškų, prancūziškų ir rusiškų terminų rodyklės sudarytos abėcėlės tvarka, nurodant jų vietos pagrindinėje žodyno dalyje žymenis. Pagal šią struktūrą žodyną galima naudoti kaip aiškinamąjį lietuviškų elektrotechnikos terminų žodyną, kaip daugiakalbį arba kaip dvikalbius terminų žodynus.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas = Dictionary of agricultural terms for plant breeding and seed production = Словарь терминов по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений / Algirdas Sliesaravičius, Juozas Lazauskas, Vidmantas Stanys, Stasys Keinys, Giedrė Klimovienė. – Vilnius: „Inforastras“, 2010. – 337, [1] p.
Žodyne pateikta bemaž 3 000 lietuviškų augalų selekcijos, genetikos, sėklininkystės terminų, kultūrinių maistinių bei pašarinių augalų genčių, rūšių ir Lietuvoje išvestų veislių vardų su lietuviškais aiškinimais ir anglų bei rusų kalbų atitikmenimis. Po pagrindinės aiškinamosios lizdiniu abėcėliniu būdu sudarytos dalies yra pateiktos abėcėlinė lietuviškų, lizdinės abėcėlinės angliškų ir rusiškų visų į žodyną sudėtų terminų ir augalų vardų rodyklės.
Žodynas skiriamas žemės ūkio specialistams, biologams, aukštųjų ir profesinių mokyklų dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams, magistrantams ir studentams. Jis bus naudingas gamtos dalykų mokytojams, smalsesniems mokiniams, taip pat visiems besidomintiems augalų pasauliu.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų anglų–lietuvių kalbų žodynas / Valerijonas Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. – 758 p.
Informatika, kompiuterija ir telekomunikacijos – labai sparčiai besiplėtojančios mokslo ir technikos šakos. Net angliškoji, kaip ir lietuviškoji, jų terminija nėra nusistovėjusi, įvairuoja, nuolat pasipildo naujais terminais. Šiuolaikinės skaitmeninės ryšių sistemos valdomos kompiuteriais, mobilieji telefonai savo funkcinėmis galimybėmis artėja prie kišeninių kompiuterių, todėl kompiuterijos ir telekomunikacijų terminijoje yra daug bendrumų. Šiame žodyne pateikta daugiau kaip 33 000 informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų angliškų terminų ir per 38 000 jų lietuviškų atitikmenų.

Lietuvių–anglų ir anglų–lietuvių psichoanalizės terminų žodynėlis (elektroninis) / sudarė Tomas V. Kajokas, Vitalija Mickutė, Birutė Didžiokaitė. – Vilnius: Lietuvos psichoanalizės draugija, 2011 [žodynėlio interneto nuoroda http://psichoterapija.org/zodynas].
Šiuo lietuvių – anglų ir anglų – lietuvių kalbų psichoanalizės terminų žodynėliu siekta susisteminti kelių dešimtmečių vertimo patirtį ir sunorminti lietuvišką psichoanalizės terminiją.
Žodynėlis skirtas tiems, kurie psichoanalizės tekstus skaito užsienio kalbomis, tačiau tarpusavyje kalba lietuviškai: studentams, psichoterapeutams, psichologams ir, žinoma, vertėjams.
Žodynėlio terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas) / sudarė Saulius Maskeliūnas. – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas,  2012.
Žodynėlį sudaro 64 pagrindines žinių technologijų sąvokas įvardijantys lietuviški terminai su apibrėžtimis ir anglų kalbos atitikmenimis, pvz.: išteklių tinklas (angl. Grid), saitynas, sin. pasaulinis tinklas (angl. World Wide Web, WWW, the Web), tinklaraštis (angl. blog, webblog), vikis (angl. wiki), žinių ekonomika (angl. Knowledge Economy, Knowledge-Based Economy), žinių visuomenė (angl. Knowledge Society).
Žodynėlio terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Lingvodidaktikos terminų žodynas / Meilutė Ramonienė, Jelena Brazauskienė, Nida Burneikaitė, Jurga Daugmaudytė, Eglė Kontutytė, Joana Pribušauskaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 236 p.
Žodyne pateikiami svarbiausi šiuolaikinės lingvodidaktikos bendrieji ir specialieji terminai, apimantys sudėtingą kalbų mokymo ir mokymosi kompleksą ir jo sąsają su kitais dalykais, ir pateikiamos jų apibrėžtys. Rengiant žodyną buvo surinkti jau vartojami lietuviški terminai ir sukurti trūkstami anglų, prancūzų, vokiečių, rusų literatūroje vartojamų terminų lietuviški atitikmenys.
Žodyno interneto nuoroda.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas / Sudarė Vytas Antanas Tamošiūnas, Rūta Dubakienė, Aurelija Žvirblienė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. – 216 p.
Žodyne pateikta apie 700 svarbiausių imunologijos ir alergologijos terminų su anglų kalbos atitikmenimis. Žodynas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: lietuviškosios aiškinamosios dalies ir dalykinės rodyklės, kurią sudaro abėcėlinis tų pačių terminų anglų–lietuvių kalbų žodynas. Visi aiškinamosios dalies lietuviški terminai sukirčiuoti. Šalia kiekvieno termino pateiktas trumpas paaiškinimas, atskleidžiantis sąvokos esmę, ir retkarčiais – vartojami sinonimai. Kai kurių terminų reikšmė ir vartojimas gali būti platesni, tačiau žodyno terminų aiškinamojoje dalyje pateikta tik informacija, susijusi su imunologija ar alergologija. 
Pagrindinė žodyno paskirtis – ne tik pateikti informaciją, bet ir įtvirtinti lietuvišką imunologijos ir alergologijos terminiją. Žodynas skiriamas ne tik medicinos, veterinarijos, įvairių sričių biologijos bakalaurams, magistrams, doktorantams, dėstytojams, tyrėjams, bet ir kitiems specialistams, tiesiogiai nedirbantiems imunologijos ir alergologijos srityje.

Anglų–lietuvių kalbų projektų valdymo terminų žodynas. – Vilnius: Lietuvos projektų vadybos asociacija, Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2013
Žodynas apima 1232 pagrindinius tarptautinių projektų valdymo standartų (PMI, IPMA, PRINCE 2) ir AGILE terminus. Žodyną sudaro pagrindinis tekstas, abėcėlinė lietuviškų terminų rodyklė ir dažniausiai vartojamų santrumpų žodynėlis. 

Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013 (Kaunas: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 394, [1] p.
Žodyne pateikti 9 492 anksčiau išleistų karybos žodynų karo technikos ir jos naudojimo terminai, taip pat beveik 33 000 karo ir kitos technikos bei įvairių sričių terminų ir žodžių, dažniausiai vartojamų karybos literatūroje. Iš viso žodyne yra daugiau kaip 42 000 terminų ir žodžių.
Į žodyną įdėti NATO kariuomenėje dažniausiai vartojami sausumos pajėgų ginkluotės ir kovos technikos (šaulių ginklų, artilerijos ir raketų, automobilių ir šarvuotosios technikos, karo radioelektronikos ir ryšių, kompiuterijos, karo inžinerijos, logistikos, karo topografijos ir meteorologijos bei kitos karo technikos) terminai, kai kurie karo aviacijos ir karo laivyno terminai. Nemažai vietos skirta bendrosios technikos, fizikos, chemijos ir kitų mokslo sričių terminijai.
Žodyno interneto nuoroda.

Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas / Angelė Kaulakienė, Jonas Matukas, Vilius Palenskis, Vytautas Jonas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. – 672 p.
Šis šešiakalbis (lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–ispanų–rusų kalbų) „Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas“ yra „Radioelektronikos terminų žodyno“ (Vilnius: Litimo, 2000, 1341 p.),„Elektrotechnikos terminų žodyno“ (Kaunas: Technologija, 1999, 871 p.) ir „Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno“ (Kaunas: Technologija, 2011, 871 p.) tąsa.
Žodyne teikiama daugiau kaip 4200 lietuviškų terminų ir trumpos jų apibrėžtys. Sudarant šį žodyną buvo atsižvelgta į profesinės ir kasdienės žmonių veiklos sąsają su viena ar kita šiuolaikinės elektrotechnikos ir elektronikos sritimi. Prie elektrotechnikos ir elektronikos gaminių priskiriami įtaisai, prietaisai, aparatai, įrenginiai, mašinos ar įvairios sąrankos.
Žodynas sudarytas ne tik iš lietuviškų terminų aiškinamosios dalies, bet ir iš penkių dvikalbių terminų žodynų: anglų–lietuvių, prancūzų–lietuvių, vokiečių–lietuvių, ispanų–lietuvių ir rusų–lietuvių kalbų. Pagal juos galima lengvai susirasti reikalingų lietuviškų terminų straipsnius pagrindinėje žodyno dalyje.
Žodynas skiriamas elektrotechnikos ir elektronikos bei artimų sričių specialistams, dirbantiems gamybos, komercijos, buitinio aptarnavimo ir kitokiose įmonėse. Jis taip pat turėtų būti naudingas profesinių mokyklų moksleiviams, kolegijų ir universitetų studentams ir dėstytojams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Valstybinės lietuvių kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aiškinamasis medienos terminų žodynas: 3020 terminų: lietuvių k., anglų k., vokiečių k., prancūzų k., rusų k. / [ats. redaktorius Bronislovas Papreckis]. – 3-oji pataisyta ir papildyta laida – Kaunas: „Technologija“, 2014 (Kaunas: Kauno technologijos universiteto sp.). – 325, [1] p. 
Trečiasis žodyno leidimas papildytas 1100 naujų terminų ir teikiami ne tik anglų, vokiečių, rusų kalbų, bet ir prancūzų kalbos atitikmenys. Patikslintos ir papildytos žodyno antrojo leidimo apibrėžtys, atsisakyta kai kurių nevartojamų terminų.
Žodynas skiriamas miškų ūkio ir medienos pramonės specialistams, šios srities kolegijų ir aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams, medienos verslo ir prekybos darbuotojams.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Aiškinamasis aprangos terminų žodynas: daugiau nei 6000 terminų lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis/ Stanislovas Algimantas Ratautas, Eugenija Strazdienė, Ada Gulbinienė – Kaunas: „Technologija“, 2014. – 604 p.
Tai pirmas tokios apimties penkiakalbis aiškinamasis verčiamasis aprangos terminų žodynas, apimantis tik dalį labai plačios, įvairiapusiškos, daug sinonimų turinčios ir iki galo nesusistemintos šios srities terminijos. Žodyne pateikiama daugiau kaip 6000 lietuviškų  terminų su jų atitikmenimis anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis. Dalis lietuviškų terminų yra nusistovėję, daugiau ar mažiau žinomi ir įprasti, dalis yra apynaujai ar nauji, diskutuotini. Autoriams nepavyko išvengti skolinių, vertinių, semantizmų, naujadarų, bet jų yra palyginti nedaug. Žodynas nepretenduoja į išsamų, visus aprangos srities terminus apimantį leidinį.
Tikimasi, kad šis žodynas bus naudingas ir pravers tvarkant, norminant ir plėtojant aprangos terminus, kurių dauguma yra svarbūs ne tik aprangotyros specialistams, gamybininkams, technologams, konstruktoriams, verslininkams, mokslininkams, aukštųjų ir profesinių mokyklų bei kolegijų studentams, dėstytojams, specialiosios literatūros ir vadovėlių kūrėjams, redaktoriams, bet ir plačiajai visuomenei.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė leidinį pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 m. programą.
Žodyno terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

Didysis lietuvių anglų–kalbų politechnikos žodynas (duomenų bazė) / sudarė Valerijonas Žalkauskas, Angelė Kaulakienė, Juozas Vyšniauskas, Gintarė Žalkauskaitė. – Vilniaus universitetas, 2014. 
Šis žodynas yra bandymas kiek galima išsamiau pateikti šiuolaikinę lietuvių–anglų kalbų fizinių mokslų ir technikos terminiją.
Žodyne, be pagrindinių fizikos, chemijos ir matematikos terminų rasime daug elektrotechnikos, elektronikos, hidrotechnikos, radiotechnikos, aviacijos, geležinkelių, statybos terminų. Jame yra ir naujausių, sparčiai besiplėtojančių technikos sričių – informatikos, kompiuterijos ir ryšių technikos terminų. Taip pat teikiama specialiųjų technikos sričių – cheminės technologijos, energetikos, kasybos, mašinų gamybos, medienos technologijos, miško pramonės, naftos ir dujų pramonės, popieriaus ir plaušienos pramonės, šiluminės technikos, siuvimo ir trikotažo pramonės ir kt. sričių terminų. Yra architektūros, automobilizmo, jūreivystės, karybos, kosmonautikos, metrologijos, meteorologijos, metalurgijos, parfumerijos, poligrafijos, tekstilės, televizijos, žemės ūkio terminų. Pasitaiko vienas kitas su technika susijęs anatomijos, botanikos, ekologijos, ekonomikos, medicinos ar teisės terminas.
Žodyne yra daugiau kaip 87000 lietuviškų terminų ir per 117000 jų angliškų atitikmenų.
Žodyno interneto nuoroda.

Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas / Eugenijus Kisinas; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. – 3-iasis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2017. – 447, [1] p.
Žodyną sudaro beveik 19 000 NATO kariuomenėse dažniausiai vartojamų bendrosios valstybės karinės organizacijos, ginkluotųjų pajėgų ir jų rūšių, karinio valdymo struktūrų, kariuomenės komplektavimo ir karo tarnybos, karinių vienetų (junginių, dalinių ir padalinių) struktūros, taktikos, ginkluotės ir karo techikos, valdymo ir aprūpinimo, kovinės paramos, kovinio rengimo ir kt. terminų. Taip pat teikiami karinio administravimo ir karo teisės, tarptautinės humanitarinės teisės, kitų mokslo ir technikos sričių, glaudžiai susijusių su karyba, terminai.

Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas [elektroninis leidimas] / sudarė Viktoras Dagys, Valentina Dagienė, Tatjana Jevsikova, Gintautas Grigas. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
Žodyne pateikiami kompiuterijos ir informatikos terminai ir leksiniai vienetai, kuriuos dažniausiai galima išvysti kompiuterio ekrane ir įvairiose programose (programų meniu elementų bei mygtukų pavadinimai, dialogo langų pranešimuose, programų žinynuose ir kitur vartojami įrankių ir veiksmų pavadinimai).
Žodyną sudaro apie 19 000 kompiuterijos terminų ir kitų leksinių vienetų, kurie buvo renkami ir iš jau išleistų (ir kalbininkų teigiamai įvertintų) žodynų, ir iš įvairių lokalizuotų (sulietuvintų) programinės įrangos paketų, taip pat ir iš bendrovės „Microsoft“ terminų bazių.
Į žodyną pateko ir naujų lietuviškų terminų, kuriuos kurti skatina sparti programinės įrangos lokalizavimo plėtra. Pateikiama ir santrumpų, nes programos lokalizuotojas ar vartotojas gali nežinoti, ką reiškia viena ar kita santrumpa, kad ir kaip gerai ji būtų žinoma kompiuterijos specialistams.
Žodynas skiriamas programinės įrangos lokalizuotojams ir darbo kompiuteriu tekstų vertėjams iš anglų kalbos.
Žodyno interneto nuoroda.

Kompiuterijos frazynas [elektroninis leidimas] / sudarė Gintautas Grigas, Sigita Pedzevičienė. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
Kompiuterijoje pasitaiko anglų kalbos žodžių ir jų junginių, kurių vertimas į lietuvių kalbą yra savitas. Tai anglų kalbos konstrukcijos, metaforos, profesinis žargonas, daugiareikšmiai žodžiai ir kiti žodžiai bei jų junginiai, tam tikrame kontekste įgyjantys specifines reikšmes, kurių nebūna žodynuose.
Į frazyną įtrauktos frazės, kurių dauguma paimtos iš sąsajos su kompiuteriu. Jas galima laikyti apibendrintais vertimo pavyzdžiais.
Frazynas skirtas programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei – kad jiems būtų lengviau sudaryti ir parinkti komandų, parinkčių, parametrų pavadinimus, versti kompiuterio pranešimus, rengti elektroninius žinynus ir kitus darbui kompiuteriu reikalingus tekstus.
Žodyno interneto nuoroda.

Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis [elektroninis leidimas] / sudarė Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Skaidra Vaicekauskienė. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
Žodynėlyje pateikiami darbo kompiuteriu pradžiamokslio sąvokų aprašai – kompiuterijos terminai arba kiti dažnai vartojami žodžių junginiai, vadinamieji leksiniai vienetai. Sąvokos grupuojamos pagal leksinių vienetų mikrosistemų temas, pateikiami išsamesni aiškinamai, gausu iliustracijų, orientuojamasi į mažiau įgudusį vartotoją. Skaitytojas gali pasirinkti jį dominančią kompiuterijos temą ir susipažinti su jos pagrindinėmis sąvokomis.
Taip sujungus žodyno ir žinyno funkcijas skaitytojui sudaromos sąlygos greičiau, dedant mažiau pastangų susipažinti su pagrindinėmis kompiuterijos sąvokomis, geriau perprasti kompiuterio darbą. Tam tikras žodynėlio temas turėtų perskaityti programų lokalizuotojai, ypač pradedantieji, taip jie greičiau pajaustų tos srities kompiuterijos taisyklingą lietuviškų sąvokų vartoseną.
Į žodynėlį įtraukta daugiau kaip 1 000 dažniau vartojamų kompiuterijos leksinių vienetų.
Žodyno interneto nuoroda.

Lietuvių–anglų kalbų karo technikos žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015 (Kaunas: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 414, [1] p.
Žodyne pateikiama beveik 41 000 Lietuvos ir kitų NATO šalių kariuomenėse dažniausiai vartojamų sausumos pajėgų ginkluotės ir kovos technikos (šaulių ginklų, artilerijos ir raketų, automobilių ir šarvuotosios technikos, karo radioelektronikos ir ryšių, kompiuterijos, karo inžinerijos, logistikos, karo topografijos ir meteorologijos bei kitos karo technikos) terminų, karo aviacijos ir karo laivyno terminų, karo technikos ir jos naudojimo terminų, taip pat kitos technikos bei įvairių sričių terminų ir žodžių, dažniausiai vartojamų karinėje literatūroje. Nemažai vietos skirta bendrosios technikos, fizikos, chemijos ir kitų mokslo sričių terminijai. 

Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas / Valentina Dagienė, Tatjana Jevsikova. – Vilnius: Vilniaus universiteto Matyematikos ir informatikos institutas, 2016.
Žodyne teikiami ir aprašomi ne tik pagrindiniai, šiuo metu plačiai vartojami ir jau nusistovėję kompiuterijos ir informatikos terminai, bet ir nauji lietuviški terminai, kurių kūrimą skatina informacinė ir technologinė pažanga, programinės įrangos lokalizavimo plėtra. Žodyną sudaro daugiau kaip 5000 terminų straipsnių. Tai ne tik informatikos specialistų pripažinti (Informatikos terminijos komisijos apsvarstyti), bet ir kalbininkų terminologų teigiamai įvertinti terminai.
Žodyno interneto nuoroda.

Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas / Vytautas Būda; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuvos projektų vadybos asociacija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016 (Vilnius: „Petro ofsetas“). –168 p.

Aiškinamajame anglų–lietuvių kalbų projektų valdymo terminų žodyne surinkti ne tik projektų, bet ir programų bei portfelių valdymo ir vadovavimo terminai iš trijų svarbiausių projektų valdymo standartų – IPMA ICB, PMI PMBOK ir PRINCE2 bei naujausių projektų valdymo mokslo šaltinių. Terminų apibrėžtys sudarytos pagal sistemų teorijos principus, remiantis lietuvių kalba publikuotais vadybos standartais, aukštųjų mokyklų vadovėliais ir projektų valdymo žinynais.

Rusų–lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir geležinkelio žodynas [elektroninis leidimas] / Vytautas Bučinskas, Rimantas Subačius, Aušra Pelėdienė. – Vilnius: „Technika“,  2016.

Žodyne teikiama apie 15 000 mechanikos ir geležinkelių srityse dažnai vartojamų žodžių, tai pat terminų, kuriuose vartojami sudurtiniai žodžiai, daug terminų, sudarytų iš kelių žodžių. Taip buvo siekiama žodyno aiškumo ir praktinio pritaikymo, kadangi kai kurie terminai yra kilę iš žargono. Žodynas skiriamas studentams, inžinieriams ir kitiems specialistams, besinaudojantiems literatūra rusų kalba.
Žodyno interneto nuoroda.

Aiškinamasis maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodynas/ Marija Jonikienė. – Vilnius: „Homo liber“, 2017. – 164 p.

Žodyne pateikiama apie 2700 maitinimo įmonėse dažniausiai vartojamų terminų. Jame galima rasti dažniausiai vartojamų maitinimo įmonių įrangos, serviravimo reikmenų, produktų, gaminių lankytojų aptarnavimo terminų. Pastaraisiais metais į Lietuvą iš kitų šalių atkeliavo nemažai maisto produktų ir patiekalų. Žodyne pateikiami jų adaptuoti pavadinimai, siūlomi lietuviški atitikmenys. Žodynas skiriamas visiems, kurių profesija susijusi su maisto gamyba, viešuoju maitinimu ir aptarnavimu, besimokantiems viešojo maitinimo specialybės, bei plačiajai visuomenei.

Enciklopedinis psichiatrijos terminų žodynas / Valentinas Mačiulis, Jonas Šurkus, Aldona Lapytė. – Vilnius: „Presvika“, 2017 (Vilnius: Standartų spaustuvė) – VIII, 424 p.

Teikdami terminų apibrėžtis, žodyno autoriai stengėsi laikytis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijų, dabartinės lietuvių kalbos reikalavimų. Atsižvelgta į psichiatrijos terminų vartojimo Lietuvoje tradicijas, atsisakyta ypač specifinių, pasenusių terminų. Žodyne nurodomi tik dažniau vartojami sinonimai, nors psichiatrijos rašytinėje vartosenoje jų labai gausu. Kai įmanoma, pagrindiniu siūloma laikyti ne lotyniškos ar graikiškos kilmės, o lietuvišką terminą. Pasenę terminai nesiūlomi vartoti, todėl neteikiami ir kaip sinonimai.
Šis leidinys pirmiausia svarbus psichiatrijos specialistams – gydytojams, slaugytojams, taip pat kitų sričių medikams. 

Aiškinamasis dietologijos terminų žodynas / Laisvūnė Petkevičienė. – Villnius: „Homo liber“, 2018. – 48 p.

Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys, kuriame pateikiami lietuviški dietologijos terminai, jų apibrėžtys ir atitikmenys anglų kalba. Žodynėlio tikslas – suvienodinti lietuviškų dietologijos terminų vartoseną. Jis skirtas ne tik gydytojams dietologams bei dietistams, bet ir visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems maisto saugos ir mitybos srityje, medicinos gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems pacientams maitinimosi rekomendacijas, bei žurnalistams, rašantiems straipsnius apie maistą ir maitinimąsi.

Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas / Toma Lipskytė, Renata Matkevičienė, Orinta Barkauskaitė, Gabija Vaičeliūnaitė, Birutė Norvaišienė. – Vilnius: Lietuvos komunikacijos asociacija, 2018

Žodyne pateikti 655 terminai, apimantys ryšių su visuomene struktūrą ir raidą, etiką ir teisę, ryšių su visuomene auditorijas, taip pat ir kitų giminingų sričių (rinkodaros, žurnalistikos, komunikacijos mokslų, sociologijos, vadybos ir kt.) pagrindinės sąvokos.
Žodyno interneto nuoroda.

 

Paskutinė redakcija 2019 m. sausis.