Spausdinti

      * Žvaigždute pažymėti žodynai, kurių terminai skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke.

 1. Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas [Glossary for Academic Integrity] (elektroninis leidimas) – L. Tauginienė, I. Gaižauskaitė, I. Glendinning, J. Kravjar, M. Ojsteršek, L. Ribeiro, T. Odiņeca, F. Marino, M. Cosentino, S. Sivasubramaniam ir T. Foltýnek.  – Vertė L. Tauginienė ir I. Gaižauskaitė. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019.
 2. *Aiškinamasis aprangos terminų žodynas: daugiau nei 6000 terminų lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis/ S. A. Ratautas, E. Strazdienė, A. Gulbinienė – Kaunas: „Technologija“, 2014. – 604 p.
 3. Aiškinamasis dietologijos terminų žodynas / L. Petkevičienė. – Vilnius: „Homo liber“, 2018. – 48 p.
 4. *Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas / A. Kaulakienė, J. Matukas, V. Palenskis, V. J. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. – 672 p.
 5. *Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas: 10 400 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / Kauno technologijos universitetas; [žodyno rengimo grupė: S. Žebrauskas, V. Januševičius, S. Marcinkevičius, R. J. Mukulys, A. S. Navickas, A. Smilgevičius, J. J. Stonys, J. A. Virbalis; vyriausiasis redaktorius S. Žebrauskas]. – Kaunas: „Technologija“, 2010 (Kaunas: Leidyklos „Technologija“ spaustuvė). – 1078, [1] p.
 6. *Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas: terminai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis / N. Juškaitė, S. Keinys, K. Sakalauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, AB „Lietuvos geležinkeliai“. – Vilnius: [„Gelspa“], 2006 (Vilnius: „Lodvila“). – 416 p.
 7. *Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / B. Martinkus, B. Neverauskas, A. Sakalas ... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2000 (Kaunas: UAB „Epaisas“). – 234, [1] p.
 8. Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas / Sudarė V. A. Tamošiūnas, R. Dubakienė, A. Žvirblienė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. – 216 p.
 9. Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas / V. Dagienė, T. Jevsikova. – Vilniaus: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, 2016. – 481 [1] p.
 10. Aiškinamasis kompiuterijos terminų santrumpų žodynas = Vocabulary of computing abbreviations: English–Lithuanian / K. V. Paulauskas; [Kauno technologijos universitetas]. – Kaunas: „Technologija“, 2000 (Kaunas: Kauno technologijos universiteto sp.). – 350, [1] p.
 11. *Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas = Explanatory dictionary of qualification system terms / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; [rengėjai R. Gatautis, R. Gudauskas, O. Gurskienė, T. R. Jovaiša, R. Laužackas, J. Stravinskienė, V. Tūtlys, V. Valiukėnas]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008 (Vilnius: Standartų sp.). – 111, [1] p.
 12. Aiškinamasis maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbomis žodynas / M. Jonikienė. – Vilnius: „Homo liber“, 2018. – 164 p.
 13. Aiškinamasis medienos terminų žodynas: (terminai rusų, vokiečių, anglų kalbomis) / [ats. redaktorius B. Papreckis]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas: „Technologija“, 1998 (Kaunas: Kauno technologijos universiteto sp.). – 211, [1] p.
 14. *Aiškinamasis medienos terminų žodynas: 3020 terminų: lietuvių k., anglų k., vokiečių k., prancūzų k., rusų k. / [ats. redaktorius B. Papreckis]. – 3-oji pataisyta ir papildyta laida – Kaunas: „Technologija“, 2014 (Kaunas: Kauno technologijos universiteto sp.). – 325, [1] p.
 15. Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas / V. Būda; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuvos projektų vadybos asociacija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 166, [1] p.
 16. Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas / V. Būda; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuvos projektų vadybos asociacija. –  2-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018 (Vilnius:  Standartų sp.). – 166, [1] p.
 17. Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas / A. Bagdonas, R. Bliumas. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019. – 376 p
 18. Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas [elektroninis leidimas] / T. Lipskytė, R. Matkevičienė, O. Barkauskaitė, G. Vaičeliūnaitė, B. Norvaišienė. – Vilnius: Lietuvos komunikacijos asociacija, 2018.
 19. Aiškinamasis rizologijos terminų žodynas = A glossary of rhizological terms / N. Lapinskienė; Botanikos institutas. – Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2001 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 39, [2] p.
 20. *Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas: apie 1 430 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / [P. Švenčianas, A. Adomavičius, K. Buinevičius, J. Gylys, J. Gudzinskas, G. Miliauskas, S. Šinkūnas, V. Vasiliauskas; Kauno technologijos universitetas]. – Kaunas: „Technologija“, 2004 (Vilnius: Standartų sp.). – 227, [2] p.
 21. *Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis / [R.Čiukas, J. Katunskis, A. Kaulakienė, A. Kijauskas, A. Lukošaitis, A. Matukonis, V. Milašius, Donatas Petrulis, Kazys Pietaris, Sigitas Stanys, Beata Tvarijonavičienė, Vidas Vasiliauskas, Arvydas Vitkauskas]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: „Technologija“, 2001 (Kaunas: UAB „Epaisas“). – 637, [1] p.
 22. *Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas: 4 260 terminų: lietuvių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / AB „Lietuvos telekomas“; parengė V. Valiukėnas, R. Sabaliauskaitė, J. Gabijūnienė. – Vilnius: AB „Lietuvos telekomas“, 2004 (Vilnius: „Spauda“). – 367, [1] p.
 23. Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas = English–Lithuanian explanatory dictionary of architecture: apie 3 000 terminų / L. Kitkauskienė, N. Kitkauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius: „Technika“, 2004 (Vilnius: „Sapnų sala“). – 231, [1] p.
 24. Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodynas = English–Lithuanian dictionary on hydraulic engineering: apie 28 000 terminų / K. Baškys, V. Šulga; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius: „Technika“, 2000 (Vilnius: „Baltijos kopija“). – 371, [1] p.
 25. Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas [elektroninis leidimas]/ E. Kisinas; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. – 2-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2009. – 390 p.
 26. Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas / E. Kisinas; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. – 3-iasis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2017. – 447, [1] p.
 27. Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas / E. Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013 (Kaunas: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 394, [1] p.
 28. Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas [elektroninis leidimas] / sudarė V. Dagys, V. Dagienė, T. Jevsikova, G. Grigas. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
 29. Anglų–lietuvių kalbų projektų valdymo terminų žodynas. – Vilnius: Lietuvos projektų vadybos asociacija, Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2013.
 30. Anglų–lietuvių kalbų taikomosios elgesio analizės žodynas  / E. Steponėnienė, D. Šiekštelytė-Valkerienė. – VšĮ Asociacija „Kitoks vaikas“, 2020.
 31. Anglų–lietuvių kompiuterijos terminų žodynėlis / sudarytojas V. Šidlauskas. – Vilnius: P. Kalibato individuali įmonė „Petro ofsetas“, 2001 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 141, [3] p.
 32. Aplinkos apsaugos terminų žodynas = [Environmental terminology dictionary = Словарь терминов по окружающей среде]: lietuvių–anglų–rusų kalbomis / [sudarė V. Raškauskas, K. Jankevičius, P. Zajančkauskas; redakcinė kolegija: pirmininkas D. Lygis]. – Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2000 (Kaunas: „Spindulys“). – 518, [2] p.
 33. Aprangos žodynas: lietuvių–anglų–vokiečių–prancūzų–rusų kalbų aprangos žodynas / J. Pričinauskas. – Vilnius: „Apyaušris“, 2002 (Kaunas: „Mažoji poligrafija“). – 262 p.
 34. *Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas / E. Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2002 (Vilnius: Leidybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos). – 273, [1] p.
 35. *Artilerijos enciklopedinis žodynas / E. Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004. – 326 [1] p.
 36. *Automatikos terminų žodynas: 8 900 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / V. A. Geleževičius, A. Kaulakienė, S. Marcinkevičius, R. Pocius, A. J. Poška, R. Rinkevičienė, Z. Savickienė, K. Slivinskas; [vyr. redaktorius Algimantas Juozas Poška]. – Vilnius: „Technika“, 2004 (Vilnius: „Sapnų sala“). – 715, [1] p.
 37. Biuro programų žodynėlis: dažniausiai vartojamų „Microsoft Office“ programų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis / V. Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (Vilnius: Standartų sp.). – 89, [1] p. + 1 elektron. opt. plokštelė (CD-ROM)
 38. Botanikos vardų žodynas = Dictionary of plant names: [lotynų, lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis] / Botanikos institutas; sudarė R. Jankevičienė; [žodynui medžiagą surinko ir tekstus parašė R. Jankevičienė ir G. Jankavičiūtė]. – Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 1998 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 523, [1] p.
 39. *Chemijos terminų aiškinamasis žodynas / K. Daukšas, J. Barkauskas, V. Daukšas, E. Daumantas, M. Kabailienė, A. Kareiva, Z. Mačionis, L. Naruškevičius, S. Sasnauskeinė, V. Skučas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003 (Kaunas: „Spindulys“). – 659, [1] p.
 40. Dailės žodynas / Kultūros ir meno institutas. Vilniaus dailės akademija; [redaktorių kolegija: J. Mulevičiūtė (atsakomoji redaktorė) … [et al.]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999 (Vilnius: „Vilspa“). – 494, [2] p.
 41. *Dekoratyvinių augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / D. Kisielienė, I. Grigienė, A. Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007 (Vilnius: Standartų sp.). – 423, [1] p.
 42. Dendrologijos vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / D. Kisielienė, I. Grigienė, A. Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001 (Kaunas: „Spindulys“). – 111, [1] p.
 43. Dešimtkalbis gamtinės geografijos terminų žodynas / I. Švarcaitė. – Vilnius: „Grunto valymo technologijos“, 2019 (Utena: UAB „Utenos Indra“). – 287,[1] p.
 44. Didysis lietuvių anglų–kalbų politechnikos žodynas (duomenų bazė) / sudarė Valerijonas Žalkauskas, Angelė Kaulakienė, Juozas Vyšniauskas, Gintarė Žalkauskaitė. – Vilniaus universitetas, 2014.
 45. *Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas: lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbomis / A. Paulauskas, K. Jankevičius, R. Liužinas, V. Raškauskas, P. Zajančkauskas. – Vilnius: „Grunto valymo technologijos“, 2008 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 503, [1] p.
 46. Elektrotechnikos terminų žodynas: 11 530 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. / Kauno technologijos universitetas; [žodyno rengimo grupė: R. J. Mukulys … [et al.]. – Kaunas: „Technologija“, 1999 (Kaunas: UAB „Epaisas“). – 871, [1] p.
 47. *Enciklopedinis edukologijos žodynas / L. Jovaiša. – Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2007 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 335, [1] p.
 48. *Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas = Glossary of hydrogeology: lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbų / Lietuvos geologijos tarnyba; [rengė V. Juodkazis, V. Kemėšis, G. Žalūdienė]; atsakingasis redaktorius Vytautas Juodkazis. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2003 (Utena: UAB „Utenos Indra“). – 279 p.
 49. *Enciklopedinis karybos žodynas / P. A. Čiočys, J. Janukevičius, E. Jasiulionis, E. S. Kisinas, Robertas Kopūstas, Robertas Lapinskas, Jurgis Norgėla, Aleksandras Venckus, Pranas Žarys; [redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Zenonas Kulys … [et al.]; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008 (Vilnius: „Grafinės mašinos“). – 879, [1] p.
 50. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova; Matematikos ir informatikos institutas. – Vilnius: TEV, 2005 (Vilnius: „Vilniaus spauda“). – 388 p.
 51. *Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova; Matematikos ir informatikos institutas. – 2-asis papild. leid. – Vilnius: TEV, 2008 (Vilnius: „Logotipas“). – 650, [1] p.
 52. Enciklopedinis psichiatrijos terminų žodynas / Valentinas Mačiulis, Jonas Šurkus, Aldona Lapytė. – Vilnius: „Presvika“, 2017 (Vilnius: Standartų spaustuvė) – VIII, 424 p. 
 53. Etikos žodynas / V. Žemaitis. – Vilnius: „Rosma“, 2005 (Vilnius: „Spauda“). – 353, [2] p.
 54. Europos žodynas. Eurovoc. 3.1 versija / Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija; vertė O. Armalytė, D. Didžiulytė, G. Karpuvienė, L. Pažūsis, R. Sakalaitė, D. Tekorienė (vertėjų grupės vadovė). – Vilnius: „Valstybės žinios“, 2004. D. 1: Abėcėlinė. – 444 p. + 1 elektron. opt. plokštelė (CD-ROM). D. 2: Teminė. – 276 p. D. 3: Daugiakalbė. – 158 p.
 55. *Fizikos terminų žodynas = Dictionary of physics = Dictionnaire de physique = Wörterbuch der Physik = Физический словарь: [lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis] / V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, P. J. Žilinskas; [žodyną pracūziškais atitikmenimis papildė Vytautas Valiukėnas]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007 (Vilnius: Standartų sp.). – 1631, [1] p.
 56. Iliustruotas architektūros istorijos žodynas: anglų–lietuvių kalbomis / [C. M. Harris; sudarytoja ir mokslinė redaktorė A. Jankevičienė; iš anglų kalbos vertė Z. Mažeikaitė (A–H) ir J. Jurevičienė (I–Z)]. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007 (Kaunas: „Spindulys“). – 591, [1] p.
 57. Informatika = [Informatics = Информатика = Informatik]: lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbų terminų žodynas / parengė Z. Kudirka, A. Mačernius, K. Paulauskas, J. Riaubūnas, B. Stulpinas, D. Šveikauskienė; red. R. Valatkaitė, Z. Kudirka. – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 1997 (Vilnius: UAB „Ansora“). – 943 p.
 58. Informatika = [Informatics = Информатика = Informatik]: lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbų terminų žodynas / parengė Z. Kudirka, A. Mačernius, K. Paulauskas, J. Riaubūnas, B. Stulpinas, D. Šveikauskienė; red. R. Valatkaitė, Z. Kudirka. – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 1999. (Vilnius: UAB „Ansora“) – 943, [1] p.
 59. Informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų anglų–lietuvių kalbų žodynas / V. Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011 (Vilnius: „Balto print“). – 831, [1] p.
 60. *Inžinieriai, technikai ir technologai: trikalbis aiškinamasis žodynėlis: 627 terminai / [parengė D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2005 (Vilnius: „Lodvila“). – 205, [2] p.
 61. *Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas: 336 terminai lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / V. Valiukėnas, E. Makariūnienė, G. Morkūnas; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centras. – Vilnius: BĮ UAB „Litimo“, 1999 (Vilnius: BĮ UAB „Litimo“ sp.). – 150, [1] p.
 62. Kartografijos ir geodezijos terminų aiškinamasis žodynas: terminai anglų ir lietuvių kalbomis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba; [tekstą iš anglų į lietuvių kalbą vertė, lietuviškus terminus rinko ir naujus terminus (atitikmenis) sudarė Vincas Vainauskas]. – Vilnius: [Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 2000 ([Vilnius: Standartų sp.]). – 614, [1] p.
 63. Kompiuterijos frazynas [elektroninis leidimas] / sudarė G. Grigas, S. Pedzevičienė. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
 64. Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis / sudarė V. Dagienė, T. Jevsikova, S. Vaicekauskienė. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
 65. Krikščioniškosios ikonografijos žodynas / sudarė D. Ramonienė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997. – 2-asis leid. – 327, [1] p.
 66. Kultūrinių augalų ir piktžolių vardynas: (lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis) / [sudarė] A. Grigas, I. Grigienė, D. Kisielienė. – Dotnuva (Kėdainių raj.): Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 1998 (Vilnius: „Mokslo aidai“). – 251, [1] p.
 67. *Lietuvių–anglų ir anglų–lietuvių psichoanalizės terminų žodynėlis [elektroninis leidimas] / sudarė T. V. Kajokas, V. Mickutė, B. Didžiokaitė. – Vilnius: Lietuvos psichoanalizės draugija, 2011.
 68. Lietuvių–anglų kalbų karybos žodynas [elektroninis leidimas] / E. Kisinas; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2009. – 368 p.
 69. Lietuvių–anglų kalbų karo technikos žodynas / E. Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015 (Kaunas: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 414, [1] p.
 70. Lietuvių–anglų kalbų karo technikos žodynas / E. Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – 2-asis pataisytas leidimas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2017 (Kaunas: Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 458, [1] p.
 71. Lietuvių–lenkų, lenkų–lietuvių kalbų matematikos terminų žodynas = Słownik terminów matematycznych: litewsko–polski, polsko–litewski / K. Czupryńska, I. Sławińska. – Kaunas: „Šviesa“, [2001] (Kaunas: „Aušra“). – 350, [1] p.
 72. Lietuvos medingųjų augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / D. Kisielienė, I. Grigienė, A. Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 191, [1] p.
 73. *Lingvodidaktikos terminų žodynas / M. Ramonienė, J. Brazauskienė, N. Burneikaitė, J. Daugmaudytė, E. Kontutytė, J. Pribušauskaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012 (Vilnius: Standartų spaustuvė). – 233, [1] p.
 74. „Linux“ žodynėlis: trumpas, dažniausiai naudojamų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis / [red. V. Žalkauskas]. – Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2004 (Kaunas: „Mažoji poligrafija“). – 96 p.
 75. Mechanikos terminų žodynas  / A. Žiliukas, A. J. Bražiūnas,  A. Kondratas,  L. Kuliavas, J. Mockaitis,  D. Markšaitis, V. Ostaševičius, A. Palionis,  R. T. Toločka, P. Žiliukas. – Kaunas: „Technologija“, 2019.
 76. *Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas = Nomina histologica et embryologica / [Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas; lietuviškų terminų autoriai A. Vitkus, K. Baltrušaitis, A. Vitkus, J. Lubytė, J. Žukienė]. – Kaunas: „Varpas“, 2001 (Kaunas: „Aušra“). – 256 p.
 77. „Microsoft Windows“ žodynėlis: dažniausiai vartojamų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis / V. Žalkauskas. – Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2004. – 124 p.
 78. Mokomasis anglų ir lietuvių kalbų teisės terminų žodynas / V. Bitinaitė. – Vilnius: „Eugrimas“, 1998. – 231 p.
 79. Mokyklinis istorijos ir mitologijos terminų žodynėlis: Senovės Graikija ir Roma / sudarė K. Ponelienė. – Kaunas: „Šviesa“, 1998 (Kaunas: „Aušra“). – 68, [4] p.
 80. Mokyklinis istorijos ir mitologijos terminų žodynėlis: Senovės Graikija ir Roma / sudarė K. Ponelienė. – 2-asis leid. – Kaunas: „Šviesa“, 2001 (Kaunas: „Aušra“). – 68, [4] p.
 81. Mokyklinis matematikos žodynėlis / P. Alekna, A. Bakšys, A. Bakšienė. – Kaunas: „Šviesa“, 2003 (Kaunas: „Aušra“). – 206, [2] p.
 82. *NATO aplinkos apsaugos terminų aiškinamasis žodynas (STANAG 2545).
 83. *NATO medicinos terminų aiškinamasis žodynas AMedP-13(A), 2011.
 84. *NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP-43(1), 2009.
 85. *NATO ryšių ir informacinių sistemų terminų žodynas AAP-31(3), 2005.
 86. *NATO standartizacijos terminų aiškinamasis žodynas AAP-42B, 2011.
 87. *NATO terminų aiškinamasis žodynas = NATO glossary of terms and definitions (English and French) / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija; [redakcinė kolegija: atsakingasis redaktorius J. Norgėla ... [et al.] – 3-iasis patais. leid. – Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija [i.e. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija], 2006 (Domeikava (Kauno raj.): Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 415, [1] p.
 88. *NATO turto sekimo terminų žodynas AAP-35, 2000.
 89. *Pagrindinės epidemiologijos sąvokos: mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas; [sudarytojas V. Grabauskas; parengė J. Klumbienė, J. Petkevičienė, A. Tamošiūnas, V. Grabauskas, I. Misevičienė, Ž. Milašauskienė, Ž. Padaiga, L. Šumskas, A. Zaborskis, S. Domarkienė, J. Dudzevičius]. – Kaunas: Kauno medicinos universiteto Spaudos ir leidybos centro leidykla, 2001 (Kaunas: Kauno medicinos universiteto Spaudos ir leidybos centro sp.). – 38, [2] p.
 90. *Paukščių anatomijos terminai = Nomina anatomica avium / L. Daugnora, R. R. Budrys, R. Trainienė; Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra. – [Kaunas]: „Naujasis lankas“, Lietuvos veterinarijos akademija, 2002 (Kaunas: „Morkūnas ir Ko“). – 214, [2] p.
 91. *Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц: lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas; sudarė M. Žalakevičius, I. Žalakevičienė. – Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 1223, [1] p.
 92. *Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas = Five languages explanatory dictionary of metrology = Dictionnaire raisonné de métrologie en cinq langues = Fünfsprachiges Definitionswörterbuch der Metrologie = Толковый пятиязычный словарь по метрологии: [lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–rusų kalbomis] / V. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006 (Kaunas: „Spindulys“). – 1163, [1] p.
 93. *Politikos mokslų enciklopedinis žodynas / redaktorių kolegija: A. Jankauskas (ats. redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007 (Kaunas: „Aušra“). – 194, [2] p.
 94. *Radioelektronikos terminų žodynas: 19 000 terminų: lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / K. Gaivenis … [et al.]. –Vilnius: BĮ UAB „Litimo“ leidykla, 2000 (Kaunas: „Spindulys“). –1339, [1] p.
 95. Rusų–lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir geležinkelio žodynas [elektroninis leidimas] / V. Bučinskas, R. Subačius, A. Pelėdienė. – Vilnius: „Technika“,  2016.
 96. Socialinės apsaugos terminų žodynas / [rengė S. Angele (grupės vadovė), A. Dobravolskas, S. Keinys, L. Murauskienė, R. Sakalaitė, H.-D. Steinmeyer]. – Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1999 (Kaunas: „PIF leidyba“). – 157, [1] p.
 97. *Sporto terminų žodynas. T. 1. Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. – 2-asis patais. ir papild. leid. / Parengė S. Stonkus. Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002. – 739, [1] p.
 98. Statybos terminų žodynas = [Dictionary of construction, Fachwörterbuch für Bauwesen, Dictionnaire du bātiment, Строительный словарь: 23 000 terminų: lietuvių k., anglų k., vokiečių k., prancūzų k., rusų k.] / Lietuvos mokslų akademija; [parengė A. Kudzys, A. Rosinas, B. Kudzienė]; mokslinis redaktorius A. Kudzys. – Vilnius: Personalinė įmonė „Lietuvos mokslas“, 2002 (Vilnius: „Baltijos kopija“). – 879, [1] p.
 99. Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas = Dictionary of modern computer programs and networks = Dictionnaire des programmes modernes d'ordinateurs et des réseaux: anglų–lietuvių–prancūzų kalbomis / V. Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 444 p.
 100. Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas = Dictionary of modern computer programs and networks = Dictionnaire des programmes modernes d'ordinateurs et des réseaux: anglų–lietuvių–prancūzų kalbomis / V. Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (Vilnius: Standartų spaustuvė). – 441. [1] p.
 101. Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas / parengė Vytautas Valiukėnas, P. J. Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. – 92, [1] p.
 102. Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas = [International vocabulary of basic and general terms in metrology = Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie] / parengė V.Valiukėnas, P. J. Žilinskas. – 2-asis patais. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998 (Kaunas: „Spindulys“). – 93, [1] p.
 103. Trumpas anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų augalų biologijos terminų žodynas: apie 7000 terminų / parengė O. Rupainienė. – Vilnius: UAB Nacionalinio tyrimų centro leidykla, 1998 (Vilnius: UAB „Garsų pasaulis“). – 428, [3] p.
 104. Vadovai ir vadybininkai: dvikalbis [lietuvių–anglų] aiškinamasis žodynėlis / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; [parengė D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas]. – Vilnius: „Agora“, 2003 ([Vilnius]: Žygimantų sp.). – 47, [2] p.
 105. *Vadovai ir vadybininkai: trikalbis [lietuvių–anglų–prancūzų] aiškinamasis žodynėlis: 217 terminų / [Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; parengė D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2006. – 96 p.
 106. *Žinduolių pavadinimų žodynas: lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis / [rengė P. Bluzma (ats. red.), R. Mažeikytė, E. Mickevičius, J. Prūsaitė, K. Baranauskas, R. Baleišis]. – Vilnius: Ekologijos instituto leidykla, 2002 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 435, [1] p.
 107. *Žuvų pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum piscium = Dictionary of fishes names = Словарь названий рыб / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas; sudarė J. Virbickas. – Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos instituto leidykla, 2005 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 631, [1] p.
 108. Vakarų Palearktikos paukščių vardynas / S. Paltanavičius. – Vilnius: [„Gamtos pasaulis“], 2004 ([Vilnius]: „Spauda“), 2004. – 23, [1] p.
 109. *Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai = Nomina anatomica, histologica et embryologica veterinaria / Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra; [lietuviškųjų terminų autoriai: L. Daugnora … et al.]. – Kaunas: „Candela“, 1998 (Kaunas: „Candela“). – 178, [1] p.
 110. Vokiečių–lietuvių kalbų medicinos terminų žodynas / Vilniaus universitetas; sudarė G. Jonutienė. – Vilnius: „Danielius“, 2000 (Vilnius: UAB „Leidybos centras“). – 212 p.
 111. *Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas = Dictionary of agricultural terms for plant breeding and seed production = Словарь терминов по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений / A. Sliesaravičius, J. Lazauskas, V. Stanys, S. Keinys, G. Klimovienė. – Vilnius: „Inforastras“, 2010 (Vilnius: „Petro ofsetas“). – 337, [1] p.
 112. *Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas) / sudarė S. Maskeliūnas. – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas,  2012.

Paskutinė redakcija 2020 m. gegužė.