Spausdinti

     Pradėjus rengti „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“ (BŽ) Valstybinė lietuvių kalbos komisija kai kurių žodžių kirčiavimą patikslino, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir realios vartosenos kirčiavimo polinkius. Į rekomendacijas pateko tik tie žodžiai, kurių kirčiavimas, palyginti kaip buvo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (DŽ3–6), pakeistas – visų kitų žodžių kirčiavimui pagal DŽ pritarta (DŽ7 atsižvelgta į rekomendacijas iki 2012 m.).
     Kirčiavimo rekomendacijos skelbiamos poskyriuose su nuorodomis į komentarus. Čia teikiamas suvestinis abėcėlinis sąrašas. Jis praktinėms reikmėms naudingas tol, kol nėra paskelbtas visas BŽ (http://bkz.lki.lt) – šis žodynas skelbiamas palaipsniui ir užbaigtas bus pagrindinis normų šaltinis.
     Žodžiai rikiuojami abėcėliškai, nurodomas kirčiavimo tipas – kirčiuotė, skliaustuose pateikiamas VLKK rekomendacijos numeris. Kai kurie žodžiai priskiriami ne vienam kirčiavimo tipui, tokiu atveju (tiek pagal VLKK, tiek pagal žodyną) vieno ar kito kirčiavimo varianto vartojimas nelaikomas klaida, tačiau nepriimtinas jų vartojimas pramaišiui (žr. VLKK 2010 m. gruodžio 9 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-9 (k-20)). Rekomendacijų komentarus žr. poskyriuose

Rekomenduojamų kirčiavimo variantų abėcėlinis sąrašas 

(atnaujintas 2020-02-06; numatomi papildymai 2021-02-01)  

abipùsis, -ė 2, abìpusis, -ė 1  (K-12)
ãgentas 3b, 1 „toks asmuo“  (K-4)
aguõninis, -ė 1, aguonìnis, -ė 2   (K-11)
agur̃kinis, -ė 1, agurkìnis, -ė 2   (K-11)
aidė́ti, áidi (aĩdi), aidė́jo   (K-14)
aiksė́ti, áiksi, aiksė́jo; áiksėti, áiksi, áiksėjo   (K-14)
aikštė̃ 3, áikštė 1   (K-2)
aistrà 4, 2   (K-6)
aižýti, aĩžo, aĩžė; áižyti, áižo, áižė   (K-14)
akmenkalỹs, -ė̃ 3a, 34b   (K-8)
akmenskaldỹs, -ė̃ 3a, 34b  (K-8)
akmentašỹs, -ė̃ 3a, 34b  (K-8)
aler̃gija 1, alèrgija 1 *  (K-4)
aler̃ginis, -ė 1, alèrginis, -ė 1 *  (K-11)
aler̃giškai, alèrgiškai * (K-11)
aler̃giškas, -a 1, alèrgiškas, -a 1 * (K-11)
aliaĩ, aliái, ãliai dll. (K-17)
aliẽjinis, -ė 1, aliejìnis, -ė 2   (K-11)
alió, aliõ jst. (K-17) 
aliumìninis 1, aliuminìnis 2   (K-11)
alksnìnis, -ė 2, al̃ksninis, -ė 1  (K-11)
álkti, álksta, álko; al̃kti, al̃ksta, al̃ko   (K-13)
amatiniñkas, -ė 2, amãtininkas, -ė 1   (K-5)
amsė́ti, ámsi, amsė́jo; ámsėti, ámsi, ámsėjo   (K-14)
analìzinis, -ė 1   (K-11)
angliakasỹs, -ė̃ 3b, 34b   (K-8)
angliãvandenilis 1, angliavandenìlis 2   (K-8)
angliãvandenis 1, angliavandẽnis 2   (K-8)
añglininkas, -ė 1, angliniñkas, -ė 2   (K-5)
anglìnis, -ė 2, añglinis, -ė 1  (K-11)
ankstyvaĩ, ankstývai   (K-16)
ankstývas, -à 3, ankstývas, -a 1  (K-11)
antrãlangis 1, añtralangis 1  (K-8)
añtvalkalas 34b, 1   (K-5)
apčiúopom(is), apčiuopõm, apčiuopomìs   (K-16)
apčiúopti, apčiúopia, apčiúopė; apčiuõpti, apčiuõpia, àpčiuopė   (K-13)
apdérgti, apdérgia, apdérgė; apder̃gti, apder̃gia, àpdergė   (K-13)
apdróžti, apdróžia, apdróžė; apdrõžti, apdrõžia, àpdrožė (K-13)
apgargė́ti, apgárga (àpgarga), apgargė́jo  (K-14)
apgláistyti, apgláisto, apgláistė; apglaistýti, apglaĩsto, apglaĩstė  (K-14)
apglámžyti, apglámžo, apglámžė   (K-14)
apglė́bti, apglė́bia, apglė́bė; apglė̃bti, apglė̃bia, àpglėbė   (K-13)
apglóbti, apglóbia, apglóbė; apglõbti, apglõbia, àpglobė  (K-13)
apgóbti, apgóbia, apgóbė; apgõbti, apgõbia, àpgobė  (K-13)
apgrė́bti, apgrė́bia, apgrė́bė; apgrė̃bti, apgrė̃bia, àpgrėbė  (K-13)
apgróbti, apgróbia, apgróbė; apgrõbti, apgrõbia, àpgrobė   (K-13)
apibérti, apìberia, apibė́rė; apiber̃ti, apìberia, apìbėrė  (K-13)
apibráižyti, apibráižo, apibráižė; apibraižýti, apibraĩžo, apibraĩžė  (K-14)
apibrė́žti, apibrė́žia, apibrė́žė; apibrė̃žti, apibrė̃žia, apìbrėžė  (K-13)
apjúosti, apjúosia, apjúosė; apjuõsti, apjuõsia, àpjuosė   (K-13)
ãpkala 1, apkalà 3b   (K-6)
apklõtas 2, ãpklotas 3b   (K-5)
apkraštỹs 3b, ãpkraštis 1   (K-7)
aplinkìnis, -ė 2, apliñkinis, -ė 1 (K-11)
apmė́žti, apmė́žia, apmė́žė; apmė̃žti, apmė̃žia, àpmėžė (K-13)
aprė̃pti, aprė̃pia, àprėpė; aprė́pti, aprė́pia, aprė́pė   (K-13)
aprė́žti, aprė́žia, aprė́žė; aprė̃žti, aprė̃žia, àprėžė   (K-13)
apsauginiñkas, -ė 2, ãpsaugininkas, -ė 1   (K-5)
apsiaũstas 2, apsiáustas 1   (K-5)
apsvérti, àpsveria, apsvė́rė; apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė   (K-13)
apúosti, apúodžia, apúodė; apuõsti, apuõdžia, àpuodė  (K-13)
apvókti, apvókia, apvókė; apvõkti, apvõkia, àpvokė   (K-13)
apvóžti, apvóžia, apvóžė; apvõžti, apvõžia, àpvožė   (K-13)
apžérti, àpžeria, apžė́rė; apžer̃ti, àpžeria, àpžėrė   (K-13)
arbãtinė 1, arbatìnė 2   (K-5)
arbãtinis 1, arbatìnis 2   (K-5)
arbãtinis, -ė 1, arbatìnis, -ė 2   (K-11)
árklininkas, -ė 1, arkliniñkas, -ė 2   (K-5)
artipil̃nis, -ė 2, artìpilnis, -ė 1  (K-12)
asmenìnis, -ė 2, asmẽninis, -ė 1   (K-11)
ãsmeninti, ãsmenina, ãsmenino; asmẽninti, asmẽnina, asmẽnino   (K-15)
ãsmeniškai, asmẽniškai   (K-16)
ãsmeniškas, -a 1, asmẽniškas, -a 1   (K-11)
ašakótas, -a 1   (K-11)
ašarótas, -a 1   (K-11)
ateitiniñkas, -ė 2, ateĩtininkas, -ė 1   (K-5)
atgnýbti, atgnýbia, atgnýbė; atgnỹbti, atgnỹbia, àtgnybė   (K-13)
atgrė́bti, atgrė́bia, atgrė́bė; atgrė̃bti, atgrė̃bia, àtgrėbė    (K-13)
atidróžti, atidróžia, atidróžė; atidrõžti, atidrõžia, atìdrožė   (K-13)
atjúosti, atjúosia, atjúosė; atjuõsti, atjuõsia, àtjuosė   (K-13)
atkópti, atkópia, atkópė; atkõpti, atkõpia, àtkopė   (K-13)
ãtkrantis 1   (K-7)
atókiai, atokiaĩ    (K-16)
atokùs, -ì 4, atókus, -i 1    (K-10)
atrė́žti, atrė́žia, atrė́žė; atrė̃žti, atrė̃žia, àtrėžė   (K-13)
atséikėti, atséiki (atséikėja), atséikėjo; atseikė́ti, atseĩki, atseikė́jo   (K-14)
ãtsiauta 1, atsiautà 3b  (K-6)
atsibráižyti, atsibráižo, atsibráižė; atsibraižýti, atsibraĩžo, atsibraĩžė   (K-14)
ãtsija 1, atsijà 3b    (K-6)
ãtsijos 1, 3b    (K-6)
atskambė́ti, àtskamba, atskambė́jo    (K-14)
atskíesti, atskíedžia, atskíedė; atskiẽsti, atskiẽdžia, àtskiedė   (K-13)
atskúosti, atskúodžia, atskúodė; atskuõsti, atskuõdžia, àtskuodė   (K-13)
atsvérti, àtsveria, atsvė́rė; atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė   (K-13)
atsvíesti, atsvíedžia, atsvíedė; atsviẽsti, atsviẽdžia, àtsviedė   (K-13)
ãtvarta 1, atvartà 3b   (K-6)
atvóžti, atvóžia, atvóžė; atvõžti, atvõžia, àtvožė    (K-13)
atžérti, àtžeria, atžė́rė; atžer̃ti, àtžeria, àtžėrė   (K-13)
audrà 4, áudra 1   (K-2)
aũdrinti, aũdrina, aũdrino; áudrinti, áudrina, áudrino   (K-15)
audrótas, -a 1    (K-11)
augalótas, -a 1   (K-11)
augmuõ 3a, 3b   (K-5)
áuklėjamasis, -oji, auklėjamàsis, -óji    (K-21)
auksasprañdis, -ė 2    (K-22)
auksãvabalis 1, áuksavabalis 1    (K-8) 
aukštalìpis, -ė 2 (bdv.) (K-12) 
aukštalipỹs, -ė̃ 3b, 34b, aukštãlipis, -ė 1 (dktv.) (K-8)
aulãkilpė 1, aũlakilpė 1   (K-8) 
áušalas 3a, aũšalas 3b   (K-5)

áušinti, áušina, áušino; aušìnti, aušìna, aušìno   (K-15)
aũšrininkas, -ė 1, aušriniñkas, -ė 2    (K-5)
autoser̃visas 1, autosèrvisas 1  (K-4)
ãvalynė 1, avalỹnė 2   (K-5)
aviẽtinis, -ė 1, avietìnis, -ė 2    (K-11)
baikšti̇̀nti, baikšti̇̀na, baikšti̇̀no; bai̇̃kštinti, bai̇̃kština, bai̇̃kštino    (K-15)
baimìngai   (K-16)
baimìngas, -a 1    (K-11)
bãkas 2, 4   (K-3)
bàkinti, bàkina, bàkino; bãkinti, bãkina, bãkino    (K-15)
bàkyti, bàkija, bàkijo; bãkyti, bãkija, bãkijo    (K-15)
balà 4, 2  (K-2)
báldalas 3a, bal̃dalas 3b    (K-5)
bãlinis, -ė 1, balìnis, -ė 2    (K-11)
baltaspuõgis, -ė 2    K-22)
báltymė 1, baltỹmė 2    (K-5)
bambė́ti, bámba (bam̃ba), bambė́jo   (K-14)
bámbinti, bámbina, bámbino; bam̃binti, bam̃bina, bam̃bino (K-15)
bambsė́ti, bámbsi, bambsė́jo; bámbsėti, bámbsi, bámbsėjo (K-14)
bãras 2, 4 „toks restoranas, gėrimų spintelė“ (K-3)
barkū̃nas 2 (K-4)
barmènas 2, bármenas 1 (K-4)
bãtistas 1, batìstas 2   (K-4)
baũdžiava 1, baudžiavà 3b   (K-5)
be- ** (K-7)
beãdresis, -ė 1   (K-22)
beañtpilis, -ė 1    (K-22)
beãpdailis, -ė 1    (K-22)
beapýkaklis, -ė 1    (K-22)
beãtšvaitis, -ė 1    (K-22)
bebòrtis, -ė 1   (K-22)
becòkolis, -ė 1   (K-22)
befigū̃ris, -ė 2    (K-22)
begál, begal̃ (K-16)
bekãmeris, -ė 1    (K-22)
bekaũkis, -ė 2, bekáukis, -ė 1   (K-22)
bekibir̃kštis, -ė 2    (K-22)
bekonkùrsis, -ė 1 (K-22)
bekòrpusis, -ė 1   (K-22)
belaĩsvis, -ė 2, beláisvis, -ė 1   (K-7)
bemòlis 2, bèmolis 1    (K-4)
benè, bène dll.    (K-17)
benzìninis, -ė 1, benzinìnis, -ė 2    (K-11)
bepãmušalis, -ė 1   (K-22)
bepelẽkis, -ė 2    (K-22)
bepelẽnis, -ė 2    (K-22)
bepigù, bepìgu prv.    (K-16)
bepjùvenis, -ė 1    (K-22)
beplaũkis, -ė 2 (K-22)
bepríežiūris, -ė 1 (K-22)
berankõvis, -ė 2, berankóvis, -ė 1 (K-22)
bérti, bẽria, bė́rė; ber̃ti, bẽria, bė̃rė (K-13)
bertuvė̃ 3b, 3a, bertùvė 2 (K-5)
besistèmis, -ė 2 (K-22)
bestiẽbis, -ė 2 (K-22)
bešar̃mis, -ė 2 (K-22)
bešeiminiñkis, -ė 2   (K-22)
bešepẽtis, -ė 2    (K-22)
betriùkšmis, -ė 2   (K-22)
bevìdpadis, -ė 1   (K-22)
bevirvė́laidis, -ė 1   (K-22)
bijū̃nas 2   (K-4)
bìlietas 3b, 1   (K-4)
bimbaliúoti, bimbaliúoja, bimbaliãvo; bim̃baliuoti, bim̃baliuoja, bim̃baliavo   (K-15)
bìmbinti, bìmbina, bìmbino „daryti, kad bimbtų“   (K-15)
bim̃binti, bim̃bina, bim̃bino „nerangiai eiti“   (K-15)
bìtumas 1, bitùmas 2   (K-4)
bitumìnis, -ė 2, bitùminis, -ė 1  (K-11)
bjauróti, bjaurója, bjaurójo   (K-15)
blỹkšti, blỹkšta, blỹško; blýkšti, blýkšta, blýško   (K-13)
blógtelėti, blógtelėja, blógtelėjo; blõgtelėti, blõgtelėja, blõgtelėjo  (K-15)
blõgti, blõgsta, blõgo; blógti, blógsta, blógo   (K-13)
blogumù, blõgumu prv.   (K-16)
blókštelėti, blókštelėja, blókštelėjo; blõkštelėti, blõkštelėja, blõkštelėjo   (K-15)
bogi̇̀nti, bogi̇̀na, bogi̇̀no; bõginti, bõgina, bõgino   (K-15)
bráižyti, bráižo, bráižė; braižýti, braĩžo, braĩžė „1. daryti brėžinį; 2. rėžyti, draskyti“   (K-14)
brangìnti, brangìna, brangìno „vertinti, taupyti, saugoti“  (K-15)
bránginti, brángina, brángino; brañginti, brañgina, brañgino „brangiai prašyti, kelti kainą“   (K-15)
brángti, brángsta, brángo; brañgti, brañgsta, brañgo   (K-13)
brangùs, -ì 3, 4   (K-10)
brė́žti, brė́žia, brė́žė; brė̃žti, brė̃žia, brė̃žė   (K-13)
brìnkti, brìnksta, brìnko; briñkti, briñksta, briñko    (K-13)
brólienė 1, brolíenė 1  (K-5)
buitìnis, -ė 2, buĩtinis, -ė 1   (K-11)
bùivolas 1, 3a   (K-4)
bulviãkasė 1, bùlviakasė 1    (K-8)
bulviãkasis 1, bùlviakasis 1 „bulvių kasimo metas“   (K-8)
bulviãsodė 1, bùlviasodė 1   (K-8)
bulviãsodis 1, bùlviasodis 1   (K-8)
búožgalvis 1, buožgal̃vis 2    (K-8)
ceĩtnotas 1, ceitnòtas 2    (K-4)
cel̃sijus 1, cèlsijus 1 *   (K-4)
centimètrinis, -ė 1, centimetrìnis, -ė 2   (K-11)
ceñtras 2, 4   (K-3)
chalvà 3, chálva 1   (K-3)
charizmà 2, chãrizma 1   (K-4)
cibà, cìba jst.   (K-17)
cinamònas 2, cinãmonas 1 (K-4)
cukrãligė 1, cùkraligė 1   (K-8)
cukrãnendrė 1, cùkranendrė 1   (K-8)
cùkrinė 1, cukrìnė 2   (K-5)
cukrìnis, -ė 2, cùkrinis, -ė 1   (K-11)
čáižyti, čáižo, čáižė; čaižýti, čai̇̃žo, čai̇̃žė   (K-14)
čiaudulỹs 3a, 3b   (K-5)
čiáupas 1, 3   (K-6)
čìrkš išt.   (K-17)
čiukà, čiùka jst.   (K-17)
čiúopti, čiúopia, čiúopė; čiuõpti, čiuõpia, čiuõpė   (K-13)
dáigas 3, daĩgas 4   (K-6)
dailė̃ 4, daĩlė 2   (K-6)
daĩlinti, daĩlina, daĩlino; dáilinti, dáilina, dáilino   (K-15)
dalìjamasis, -oji, dalijamàsis, -óji   (K-21)
daliniñkas, -ė 2, dãlininkas, -ė 1   (K-5)
dalmuõ 3a, 3b   (K-5)
dañtenos 1, 3b   (K-5)
darbdavỹs, -ė̃ 3a, 3b   (K-8)
dárgana 1, darganà 3a, 3b   (K-5)
darganótas, -a 1  (K-11)
datà 2, 4   (K-3)
datùlė 2, dãtulė 1   (K-4)
daugiaãdresis, -ė 1   (K-22)
daugiaãpvijis, -ė 1   (K-22)
daugiaárkis, -ė 1   (K-22)
daugiabranduõlis, -ė 2  (K-22)
daugiafùnkcis, -ė 1   (K-22)
daugiagar̃sis, -ė 2  (K-22)
daugiakãmeris, -ė 1  (K-22)
daugiapakõpis, -ė 2, daugiapakópis, -ė 1  (K-22)
daugiapròfilis, -ė 1   (K-22)
daugiapùnktis, -ė 1  (K-22)
daugiaròmbis, -ė 1  (K-22)
daugiasañdis, -ė 2, daugiasándis, -ė 1  (K-22)
daugiaskáidulis, -ė 1  (K-22)
daugiaspindùlis, -ė 2  (K-22)
daugiastãklis, -ė 2  (K-22)
daugiavéidrodis, -ė 1  (K-22)
daugiaviršū̃nis, -ė 2, daugiaviršū́nis, -ė 1  (K-22)
daugiažánris, -ė 1  (K-22)
daũžtelėti, daũžtelėja, daũžtelėjo; dáužtelėti, dáužtelėja, dáužtelėjo  (K-15)
dėbsóti, dė̃bso, dėbsójo; dėbsóti, dė́bso, dėbsójo   (K-14)
decimètrinis, -ė 1, decimetrìnis, -ė 2  (K-11)
degtindarỹs, -ė̃ 3a, degtìndaris, -ė 1  (K-8)
deguõninis, -ė 1, deguonìnis, -ė 2  (K-11)
deĩvė 2  (K-2)
dėmuõ 3a, 3b   (K-5)
dérgti, dérgia, dérgė; der̃gti, der̃gia, der̃gė  (K-13)
dė́rti, dė́rsta, dė́ro; dė̃rti, dė̃rsta, dė̃ro   (K-13)
deser̃tas 2, desèrtas 1 *  (K-4)
deser̃tinis, -ė 1, desèrtinis, -ė 1 *   (K-11)
dẽšimtkart prv.   (K-16)
dėtuvė̃ 3a, dėtùvė 2   (K-5)
devynióliktasis, -oji, devynioliktàsis, -óji   (K-21)
Deviñtinės 1, Devintìnės 2   (K-5)
dìdmenininkas, -ė 1, didmẽnininkas, -ė 1   (K-5)
dieglỹs 3, 4   (K-5)
díegti, díegia, díegė; diẽgti, diẽgia, diẽgė   (K-13)
dygliãkiaulė 1, dỹgliakiaulė 1  (K-8)
dygliãkrūmis 1, dỹgliakrūmis 1   (K-8)
dindė́ti, dìndi (diñdi), dindė́jo   (K-14)
dìrbantysis, -ioji, dirbantỹsis, -ióji   (K-21)
dirbuliúoti, dirbuliúoja, dirbuliãvo; dir̃buliuoti, dir̃buliuoja, dir̃buliavo   (K-15)
direktoríenė 1, dirèktorienė 1   (K-5)
dirvà 2, 4  (K-2)
dirvãžolė 1, dir̃važolė 1   (K-8)
dir̃vinis, -ė 1, dirvìnis, -ė 2   (K-11)
dìskinis, -ė 1, diskìnis, -ė 2   (K-11)
disper̃sija 1, dispèrsija 1 *   (K-4)
disper̃sinis, -ė 1, dispèrsinis, -ė 1 *   (K-11)
diver̃sija 1, divèrsija 1 *  (K-4)
diver̃sinis, -ė 1, divèrsinis, -ė 1 *   (K-11)
dóbti, dóbia, dóbė; dõbti, dõbia, dõbė  (K-13)
dorìnis, -ė 2, dõrinis, -ė 1   (K-11)
draũgiškasis, -oji, draugiškàsis, -óji   (K-21)
dribčióti, dribčiója, dribčiójo; dri̇̀bčioti, dri̇̀bčioja, dri̇̀bčiojo   (K-15)
drybsóti, drỹbso, drybsójo; drybsóti, drýbso, drybsójo   (K-14)
dróžti, dróžia, dróžė; drõžti, drõžia, drõžė   (K-13)
drùmsčioti, drùmsčioja, drùmsčiojo; drum̃sčioti, drum̃sčioja, drum̃sčiojo   (K-15)
drùskinė 1, druskìnė 2   (K-5)
drùskinis, -ė 1, druskìnis, -ė 2   (K-11)
dūdà 2, 4   (K-2)
dùjinis, -ė 1, dujìnis, -ė 2   (K-11)
dukrà 2, 4   (K-2)
dum̃blas 4, 2   (K-2)
dumbliãgrybis 1, dum̃bliagrybis 1   (K-8)
dumbliãlaiškis 1, dum̃blialaiškis 1   (K-8)
dumbliãvabalis 1, dum̃bliavabalis 1   (K-8)
dunksóti, duñkso, dunksójo; dunksóti, dùnkso, dunksójo  (K-14)
duobãgyviai 1, dúobagyviai 1  (K-8)
duobãgyvis 1, dúobagyvis 1   (K-8)
duomuõ 3a, 3b (K-5)
dúonkepė 1, duonkepė̃ 3a „krosnis duonai kepti“   (K-8)
dviãtramis, -ė 1   (K-22)
dvibáitis, -ė 1   (K-22)
dvigùlis, -ė 2, dvìgulis, -ė 1   (K-12)
dvikultū̃ris, -ė 2   (K-22)
dvipùsis, -ė 2, dvìpusis, -ė 1  (K-12)
dvivariántis, -ė 1   (K-22)
dviviẽtis, -ė 2, dvìvietis, -ė 1  (K-12)
džiūsnà 4, džiū́sna 1  (K-5)
ė́dinti, ė́dina, ė́dino; ėdìnti, ėdìna, ėdìno  (K-15)
egzãminas 3b, 1   (K-4)
eksper̃tas, -ė 2, ekspèrtas, -ė 1 * (K-4)
eksper̃tinis, -ė 1, ekspèrtinis, -ė 1 *   (K-11)
ekster̃nas, -ė 2, ekstèrnas, -ė 1 *   (K-4)
eksternù, ekstèrnu * prv.   (K-16)
ekstraver̃tiškai, ekstravèrtiškai * (K-16)
ekstraver̃tiškas, -a 1, ekstravèrtiškas, -a 1 * (K-11)
el̃fas 2, èlfas 1 *  (K-3)
élnė 1, el̃nė 2   (K-2)
élnias 1, el̃nias 2  (K-2)
elnìnis, -ė 2, élninis, -ė 1, el̃ninis, -ė 1   (K-11)
ener̃gija 1, enèrgija 1 *   (K-4)
epider̃mis 2, epidèrmis 1 *   (K-4)
epitètas 2, epìtetas 1   (K-4)
erdvìnis, -ė 2, er̃dvinis, -ė 1   (K-11)
eũras 2   (K-1)
euròpinis, -ė 1, europìnis, -ė 2   (K-11)
fejerver͊kas 1, fejervèrkas 1, fèjerverkas 1   (K-4)
flúoras 1, fluòras 2   (K-4)
gaĩdžiagystė 1, gaidžiãgystė 1 (K-8) 
gáilinti, gáilina, gáilino; gai̇̃linti, gai̇̃lina, gai̇̃lino   (K-15)
gáinioti, gáinioja, gáiniojo   (K-15)
gáirė 1, gaĩrė 2   (K-2)
gaĩsrinė 1, gaisrìnė 2  (K-5)
gaisrìnis, -ė 2, gaĩsrinis, -ė 1  (K-11)
gaivà 3, gáiva 1 „toks gaivusis gėrimas (ppr. iš vaisių)“ (K-6)
gaivà 4 „gaivumas; bot. toks augalas“ (K-6) 
galiõnas 2, galiònas 2   (K-4) 
galvenà 3a, gálvena 1  (K-5)

gamtìnis, -ė 2, gam̃tinis, -ė 1   (K-11)
gañdras 4, 2   (K-2)
gangariúoti, gangariúoja, gangariãvo; gañgariuoti, gañgariuoja, gañgariavo   (K-15)
gãniava 1, ganiavà 3b   (K-5)
gar̃biai, garbiai̇̃ (K-16) 
gardùs, -ì 3, 4  (K-10)
gargė́ti, gárga (gar̃ga), gargė́jo   (K-14)
gargždė́ti, gárgžda (gar̃gžda), gargždė́jo   (K-14)
gárlaivis 1, gar͊laivis 1   (K-8)
garmė́ti, gárma (gar̃ma), garmė́jo   (K-14)
gárpuodis 1, gar͊puodis 1   (K-8)
garsìnis, -ė 2, gar̃sinis, -ė 1   (K-11)
gar̃sinti, gar̃sina, gar̃sino; gársinti, gársina, gársino   (K-15)
garstýčia 1, garstyčià 2   (K-4)
garstýtinė 1, garstỹtinė 1   (K-5)
gártraukis 1, gar͊traukis 1   (K-8)
garvežy͊s 3a, 3b   (K-8)
ga͂tvinis, -ė 1, gatvìnis, -ė 2   (K-11)
gebẽnė 2, gẽbenė 1 bot. „vijoklinis miškų ir dekoratyvinis augalas“   (K-5)
geltónymė 1, geltonỹmė 2   (K-5)
geluonìs, -ies 3b, geluõnis, -io 2 (K-5)

gélžbetonis 1, gel̃žbetonis 1  (K-8)
genėtùvas 2, genė́tuvas 1 ***   (K-5)
gentìnis, -ė 2, geñtinis, -ė 1   (K-11)
geocentrìnis, -ė 2, geoceñtrinis, -ė 1  (K-11)
geoter̃minis, -ė 1, geotèrminis, -ė 1 *  (K-11)
geradãris, -ė 2 (bdv.) (K-12) 
geradarỹs, -ė̃ 3b, 34b, gerãdaris, -ė 1 (dktv.) (K-8) 
gerãdariškas, -a 1, geradãriškas, -a 1, gẽradariškas, -a 1 (K-11) 

gérklinis, -ė 1, gerklìnis, -ė 2 „iš gerklų einantis“   (K-11)
gerumù, gẽrumu prv.  (K-16)
giedrúoti, giedrúoja, giedrãvo   (K-15)
gìltinė 1, giltinė̃ 3a   (K-5)
girgžduliúoti, girgžduliúoja, girgžduliãvo; gir̃gžduliuoti, gir̃gžduliuoja, gir̃gždulavo   (K-15)
girnãpusė 1, gìrnapusė 1   (K-8)
gỹvalioti, gỹvalioja, gỹvaliojo; gyvalióti, gyvaliója, gyvaliójo  (K-15)
gyvãnašlis, -ė 1, gývanašlis, -ė 1  (K-8)
gyvãsakiai 1, gývasakiai 1  (K-8)
gyvastìs 3a, gývastis 1   (K-5)
gyvẽnamasis, -oji, gyvenamàsis, -óji   (K-21)
gláistyti, gláisto, gláistė; glaistýti, glaĩsto, glaĩstė   (K-14)
glámžyti, glámžo, glámžė   (K-14)
glė́bti, glė́bia, glė́bė; glė̃bti, glė̃bia, glė̃bė   (K-13)
gléiza 1, gleizà 4   (K-6)
glíeti, glíeja, glíejo   (K-13)
glū́doti, glū́do, glū́dojo; glūdóti, glū́do, glūdójo   (K-14)
glūdumà 3a, 3b   (K-5)
gluõdenas 3b, gluõdenas 1   (K-5)
gluosnìnis, -ė 2, glúosninis, -ė 1  (K-11)
glóbti, glóbia, glóbė; glõbti, glõbia, glõbė   (K-13)
gnýbti, gnýbia, gnýbė; gnỹbti, gnỹbia, gnỹbė  (K-13)
góbti, góbia, góbė; gõbti, gõbia, gõbė   (K-13)
gráižtvinis, -ė 1, graižtvìnis, -ė 2   (K-11)
gram̃zdas 2, 4 „svoris meškerės valui“ (K-6) 
graužatìs 3b, 3a   (K-5)
gražumù, grãžumu prv.   (K-16)
grebė̃stas 2, grebė́stas 1   (K-5)
grė́bti, grė́bia, grė́bė; grė̃bti, grė̃bia, grė̃bė   (K-13)
griáumenys 3a, griaũmenys 3b   (K-5)
griáutinis, -ė 1, griautìnis, -ė 2   (K-11)
gríeti, gríeja, gríejo  (K-13)
grietinìnis, -ė 2, grietìninis, -ė 1   (K-11)
grindìnis, -ė 2, griñdinis, -ė 1  (K-11)
grìpas 2, 4   (K-3)
gróbti, gróbia, gróbė; grõbti, grõbia, grõbė  (K-13)
grobuõnis, -ė 2, grobuonìs, -iẽs 3a   (K-5)
gromuliúoti, gromuliúoja, gromuliãvo; grõmuliuoti, grõmuliuoja, grõmuliavo   (K-15)
grūdìnis, -ė 2, grū́dinis, -ė 1   (K-11)
grūdlesỹs, -ė̃ 3a, grū́dlesis, -ė 1   (K-8)
guber̃nija 1, gubèrnija 1 *   (K-4)
gúoba 1  (K-2)
gúosti, gúodžia, gúodė; guõsti, guõdžia, guõdė   (K-13)
gýdantysis, -ioji, gydantỹsis, -ióji   (K-21)
gýdomasis, -oji, gydomàsis, -óji   (K-21)
her̃bas 2, hèrbas 1 *   (K-3)
hèrbinis, -ė 1, her̃binis, -ė 1 *   (K-11)
her̃cogas 1, hèrcogas 1 *  (K-4)
hercogíenė 1, her̃cogienė 1, hèrcogienė 1 *   (K-5)
hidroener̃gija 1, hidroenèrgija 1 *  (K-4)
hiper̃bolė 1, hipèrbolė 1 *  (K-4)
hiper̃boliškai, hipèrboliškai *   (K-16)
hiper̃boliškas, -a 1, hipèrboliškas, -a 1 *  (K-11)
įbérti, į̃beria, įbė́rė; įber̃ti, į̃beria, į̃bėrė  (K-13)
įbrė́žti, įbrė́žia, įbrė́žė; įbrė̃žti, įbrė̃žia, į̃brėžė   (K-13)
ýda 1, ydà 4   (K-2)
į́dagas 1, 3a  (K-6)
į́daras 1, 3a   (K-6)
įdíegti, įdíegia, įdíegė; įdiẽgti, įdiẽgia, į̃diegė  (K-13)
įdomiaĩ, įdõmiai  (K-16)
įdróžti, įdróžia, įdróžė; įdrõžti, įdrõžia, į̃drožė   (K-13)
ievà 2, 4    (K-2)
įgarmė́ti, įgárma (į̃garma), įgarmė́jo   (K-14)
įgnýbti, įgnýbia, įgnýbė; įgnỹbti, įgnỹbia, į̃gnybė   (K-13)
į́kalniui, įkalniuĩ prv.   (K-16)
į́kandin, įkandiñ prv.   (K-16)
ikì, ìki prv.    (K-16)
ikì, ìki jng.    (K-17)
ikì, ìki prl.    (K-17)
įklõtas 2, į́klotas 1    (K-5)
įkópti, įkópia, įkópė; įkõpti, įkõpia, į̃kopė   (K-13)
įkóšti, įkóšia, įkóšė; įkõšti, įkõšia, į̃košė   (K-13)
į́kratas 1, 3a   (K-6)
ilgaĩniui, ìlgainiui   priev. (K-16)
įmarmė́ti, įmárma (į̃marma), įmarmė́jo   (K-14)
-imas, -tojas    [Pastaba. Priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai kirčiuotini taip pat kaip jų pamatiniai priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai, žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. gegužės 5 d. rekomendaciją Nr. R-8 (k-15)).]  
į́mautė 1, įmaũtė 2    (K-5)
im̃bieras 1, imbiẽras 2   (K-4)
įmė́žti, įmė́žia, įmė́žė; įmė̃žti, įmė̃žia, į̃mėžė   (K-13)
į́namis, -ė 1   (K-7)
indaujà 4, 1   (K-5)
indìgas 2, iñdigas 1   (K-4)
iñdis 2, ìndis 1   (K-3)
iner̃cija 1, inèrcija 1 * (K-4)
iner̃cinis, -ė 1, inèrcinis, -ė 1 * (K-11)
iner̃tinis, -ė 1, inèrtinis, -ė 1 * (K-11)
iner̃tiškai, inèrtiškai * (K-16)
iner̃tiškas, -a 1, inèrtiškas, -a 1 * (K-11)
-inis, -ė  [Pastaba. Priesagos -inis, -ė vedinių, kurie padaryti iš daiktavardžių su kirčiuotomis priesagomis (-elis, -elė, -tukas, -tuvė ir kt.), norminiais laikomi du kirčiavimo variantai – 1 ir 2 kirčiuotės, pvz.: daržẽlinis, -ė 1, darželìnis, -ė 2; mygtùkinis, -ė 1, mygtukìnis, -ė 2; virtùvinis, -ė 1, virtuvìnis, -ė 2.]   (K-11)
inver̃sija 1, invèrsija 1 * (K-4)
inver̃sinis, -ė 1, invèrsinis, -ė 1 * (K-11)
įpérti, į̃peria, įpė́rė; įper̃ti, į̃peria, į̃pėrė   (K-13)
įplíekti, įplíekia, įplíekė; įpliẽkti, įpliẽkia, į̃pliekė  (K-13)
įráižyti, įráižo, įráižė; įraižýti, įraĩžo, įraĩžė   (K-14)
įrė́žti, įrė́žia, įrė́žė; įrė̃žti, įrė̃žia, į̃rėžė   (K-13)
įsidėbsoti, įsidė̃bso, įsidėbsójo; įsidėbsóti, įsidė́bso, įsidėbsójo   (K-14)
įsitéisėti, įsitéisėja, įsitéisėjo; įsiteisė́ti, įsiteisė́ja, įsiteisė́jo    (K-15)
įskrósti, įskródžia, įskródė; įskrõsti, įskrõdžia, į̃skrodė    (K-13)
įsliuõgti, įsliuõgia, į̃sliuogė; įsliúogti, įsliúogia, įsliúogė   (K-13)
įsríegti, įsríegia, įsríegė; įsriẽgti, įsriẽgia, į̃sriegė   (K-13)
įsvíesti, įsvíedžia, įsvíedė; įsviẽsti, įsviẽdžia, į̃sviedė    (K-13)
išaižýti, išaĩžo, išaĩžė; išáižyti, išáižo, išáižė   (K-14)
išbambė́ti, išbámba (ìšbamba), išbambė́jo    (K-14)
išbérti, ìšberia, išbė́rė; išber̃ti, ìšberia, ìšbėrė   (K-13)
išbráižyti, išbráižo, išbráižė; išbraižýti, išbraĩžo, išbraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2. išdraskyti; 3. išraižyti“  (K-14)
išbrángti, išbrángsta, išbrángo; išbrañgti, išbrañgsta, išbrañgo   (K-13)
išbrė́žti, išbrė́žia, išbrė́žė; išbrė̃žti, išbrė̃žia, ìšbrėžė   (K-13)
išbrìnkti, išbrìnksta, išbrìnko; išbriñkti, išbriñksta, išbriñko    (K-13)
išdérgti, išdérgia, išdérgė; išder̃gti, išder̃gia, ìšdergė   (K-13)
išdrybsóti, išdrỹbso, išdrybsójo; išdrybsóti, išdrýbso, išdrybsójo   (K-14)
išdróžti, išdróžia, išdróžė; išdrõžti, išdrõžia, ìšdrožė   (K-13)
išgarmė́ti, išgárma (ìšgarma), išgarmė́jo   (K-14)
išgláistyti, išgláisto, išgláistė; išglaistýti, išglaĩsto, išglaĩstė   (K-14)
išgnýbti, išgnýbia, išgnýbė; išgnỹbti, išgnỹbia, ìšgnybė   (K-13)
išgrė́bti, išgrė́bia, išgrė́bė; išgrė̃bti, išgrė̃bia, ìšgrėbė    (K-13)
išgróbti, išgróbia, išgróbė; išgrõbti, išgrõbia, ìšgrobė    (K-13)
ìšimtinė 1, išimtìnė 2   (K-5)
išjúosti, išjúosia, išjúosė; išjuõsti, išjuõsia, ìšjuosė    (K-13)
ìškirptė 1, iškir̃ptė 2    (K-5)
iškiū́toti, iškiū́to (iškiū́toja), iškiū́tojo; iškiūtóti, iškiū́to (iškiūtója), iškiūtójo    (K-14)
iškópti, iškópia, iškópė; iškõpti, iškõpia, ìškopė   (K-13)
iškóšti, iškóšia, iškóšė; iškõšti, iškõšia, ìškošė   (K-13)
išlydėtùvės 2, išlydė́tuvės 1   (K-5)
išmarmė́ti, išmárma (ìšmarma), išmarmė́jo   (K-14)
išmė́žti, išmė́žia, išmė́žė; išmė̃žti, išmė̃žia, ìšmėžė   (K-13)
išorìnis, -ė 2, išórinis, -ė 1   (K-11)
išpérti, ìšperia, išpė́rė; išper̃ti, ìšperia, ìšpėrė   (K-13)
išplíekti, išplíekia, išplíekė; išpliẽkti, išpliẽkia, ìšpliekė    (K-13)
išráižyti, išráižo, išráižė; išraižýti, išraĩžo, išraĩžė    (K-14)
išrė́žti, išrė́žia, išrė́žė; išrė̃žti, išrė̃žia, ìšrėžė   (K-13)
išskrósti, išskródžia, išskródė; išskrõsti, išskrõdžia, ìšskrodė   (K-13)
išsvíesti, išsvíedžia, išsvíedė; išsviẽsti, išsviẽdžia, ìšsviedė   (K-13)
ištūnóti, ištū́no, ištūnójo; ištū́noti, ištū́no, ištū́nojo   (K-14)
ištvir̃kti, ištvir̃ksta, ištvir̃ko; ištvi̇̀rkti, ištvi̇̀rksta, ištvi̇̀rko   (K-13)
ištvyróti, ištvýro, ištvyrójo; ištvýroti, ištvýro, ištvýrojo   (K-14)
išžérti, ìšžeria, ìšžė́rė; išžer̃ti, ìšžeria, ìšžėrė   (K-13)
į́žadas 1, 3a   (K-6)
įžnýbti, įžnýbia, įžnýbė; įžnỹbti, įžnỹbia, į̃žnybė   (K-13)
įžūlùs, -ì 4   (K-10)
jaũdrinti, jaũ̃drina, jaũdrino; jáudrinti, jáudrina, jáudrino   (K-15)
jaudulỹs 3a, 3b   (K-5)
jaunatìs 3a, jáunatis 1   (K-5)
jaunavedỹs, -ė̃ 3b, 34a   (K-8)
jaunyvaĩ, jaunývai   (K-16)
jaunývas, -à 3, jaunývas, -a 1   (K-11)
jausmìnis, -ė 2, jaũsminis, -ė 1   (K-11)
jáutiena 1, jautíena 1   (K-5)
jódinti, jódina, jódino; jõdinti, jõdina, jõdino   (K-15)
Jõninės 1, Jonìnės 2   (K-5)
jungtìs 4, 3   (K-5)
juodgur̃klė 2   (K-8)
júodymė 1, juodỹmė 2   (K-5)
juosmuõ 3a, 3b   (K-5)
júosti, júosia, júosė; juõsti, juõsia, juõsė „juosta, diržu ir pan. rišti“    (K-13)
kabalióti, kabaliója, kabaliójo; kãbalioti, kãbalioja, kãbaliojo    (K-15)
kabarótis, kabarójasi, kabarójosi; kãbarotis, kãbarojasi, kãbarojosi    (K-15)
kadà ne kadà prv.   (K-16)
kadarúoti, kadarúoja, kadarãvo   (K-15)
kailiãkraštis 1, káiliakraštis 1    (K-8)
kailiãmautis 1, káiliamautis 1   (K-8)
kailiãraugis 1, káiliaraugis 1    (K-8)
káilinė 1, kailìnė 2    (K-5)
kaitalióti, kaitaliója, kaitaliójo; káitalioti, káitalioja, káitaliojo   (K-15)
kaitýti, kai̇̃to, kai̇̃tė; káityti, káito, káitė   (K-14)
kakariekū̃, kakaríekū, kakarykū̃ išt.   (K-17)
kaltė̃ 4   (K-6)
kam̃pininkas, -ė 1, kampiniñkas, -ė 2   (K-5)
kapanóti(s), kapanója(si), kapanójo(si); kãpanoti(s), kãpanoja(si), kãpanojo(si)   (K-15)
kapròninis, -ė 1, kapronìnis, -ė 2   (K-11)
karčiaĩ   (K-16)
kar̃das 4, kárdas 3   (K-2)
kariū̃nas, -ė 2, kariū́nas, -ė 1  (K-5)
kar̃klas 2, 4  (K-2)
karklìnis, -ė 2, kar̃klinis, -ė 1   (K-11)
kar̃stas 2, 4 (K-2)
káršatis 1, karšatìs 3a   (K-5)
kartòninis, -ė 1, kartonìnis, -ė 2   (K-11)
kartulỹs 3b, 3a    (K-5)
kartùs, -ì 3, 4   (K-10)
karvedỹs, -ė̃ 3a, 3b   (K-8)
karžygỹs, -ė̃ 3a, 3b  (K-8)
káržygiškai   (K-16)
káržygiškas, -a 1, kar̃žygiškas, -a 1    (K-11)
kasmetìnis, -ė 2, kasmẽtinis, -ė 1    (K-11)
kaučiukìnis, -ė 2, kaučiùkinis, -ė 1    (K-11)
kaũktelėti, kaũktelėja, kaũktelėjo; káuktelėti, káuktelėja, káuktelėjo    (K-15)
kaulãligė 1, káulaligė 1    (K-8)
kaulãmilčiai 1, káulamilčiai 1   (K-8)
kaulãplėvė 1, káulaplėvė 1   (K-8)
kažiñ, kažìn dll.    (K-17)
kė̃bulas 3b, kė̃bulas 1   (K-5)
kedentùvė 2, kedéntuvė 1   (K-5)
keleivìnis, -ė 2, keleĩvinis, -ė 1   (K-11)
keliakaũšis, -ė 2, keliakáušis, -ė 1   (K-22)
keliñtinis, -ė 1, kelintìnis, -ė 2   (K-11)
kelióliktasis, -oji, kelioliktàsis, -óji    (K-21)
kelmãbudė 1, kélmabudė 1    (K-8)
kel̃tai 2, kèltai 1 * „viena indoeuropiečių grupių“    (K-3)
kel̃tas, -ė 2, kèltas, -ė 1 * „vienos indoeuropiečių grupės atstovas, -ė“    (K-3)
kel̃tiškai, kèltiškai *    (K-16)
kel̃tiškas, -a 1, kèltiškas, -a 1 *    (K-11)
kemė̃žinti, kemė̃žina, kemė̃žino; kemė́žinti, kemė́́žina, kemė́́žino    (K-15)
kėpsóti, kė̃pso, kėpsójo; kėpsóti, kė́pso, kėpsójo    (K-14)
keptùvė 2    (K-5)
kepùrinis, -ė 1, kepurìnis, -ė 2   (K-11)
kerpė́tas, -a 1, kérpėtas, -a 1    (K-11)
kérpėti, kérpėja, kérpėjo; kerpė́ti, kerpė́ja, kerpė́jo    (K-15)
ker̃šas, -à 4, kéršas, -à 3    (K-10)
ker̃šis, -ė 2, kéršis, -ė 1    (K-6)
kę́stelėti, kę́stelėja, kę́stelėjo; kę̃stelėti, kę̃stelėja, kę̃stelėjo    (K-15)
ketùrpėsčia prv.    (K-16)
ketùrpėsčias, -ia 1    (K-12)
ketvir̃tis 2, kẽtvirtis 1    (K-6)
kiauliãmigis 1, kiaũliamigis 1    (K-8)
kiauliašery͊s, -ė̃ 3b, 34b, kiauliãšeris 1, kiaũliašeris 1 „kiaulių šėrėjas“    (K-8)
kiauliãtaukiai 1, kiaũliataukiai 1    (K-8)
kiauliãuogė 1, kiaũliauogė 1    (K-8)
kiaurỹmė 2, kiáurymė 1    (K-5)
kiaušdėjỹs, -ė̃ 3b, kiaũšdėjis, -ė 1    (K-8)
kiaušė̃dis 2    (K-8)
kìbiras 3b, kibìras 2    (K-2)
kybóti, kýbo, kybójo; kýboti, kýbo, kýbojo    (K-14)
kíetymė 1, kietỹmė 2    (K-5)
kilmìnis, -ė 2, kil̃minis, -ė 1    (K-11)
kìrptelėti, kìrptelėja, kìrptelėjo; kir̃ptelėti, kir̃ptelėja, kir̃̃ptelėjo    (K-15)
kišenìnis, -ė 2, kišẽninis, -ė 1    (K-11)
kyšóti, kýšo, kyšójo; kýšoti, kýšo, kýšojo    (K-14)
kiū́toti, kiū́to (kiū́toja), kiū́tojo; kiūtóti, kiū́to (kiūtója), kiūtójo    (K-14)
klaksóti, klàkso (klãkso), klaksójo    (K-14)
klãnas 2, 4 „tam tikra žmonių grupė“    (K-3)
kledarúoti, kledarúoja, kledarãvo    (K-15)
kler̃kas 2, klèrkas 1 *    (K-3)
klibìnda 1, klibindà 2    (K-6)
klibindúoti, klibindúoja, klibindãvo; klìbinduoti, klìbinduoja, klìbindavo    (K-15)
klìmptelėti, klìmptelėja, klìmptelėjo; klim̃ptelėti, klim̃ptelėja, klim̃ptelėjo    (K-15)
klintìnis, -ė 2, kliñtinis, -ė 1    (K-11)
kliùnkis 1, kliuñkis 2    (K-6)
kliū́tis 1, kliūtìs 4    (K-5)
klūpóti, klū́po, klūpójo; klū́poti, klū́po, klū́pojo    (K-14)
kmynìnis, -ė 2, kmýninis, -ė 1    (K-11)
knaksóti, knàkso (knãkso), knaksójo    (K-14)
knapsóti, knàpso (knãpso), knapsójo    (K-14)
kniū́boti, kniū́bo, kniū́bojo; kniūbóti, kniū́bo, kniūbójo    (K-14)
kniūbsčiõm, kniūbsčiomìs, kniū́bsčiom(is)    (K-16)
kniū́ra 1, kniūrà 4    (K-6)
kojenà 3a, kójena 1 (K-5)
komer̃cija 1, komèrcija 1 *    (K-4)
koncer̃nas 2, koncèrnas 1 *    (K-4)
koncer̃tas 2, koncèrtas 1 *    (K-4)
koncer̃tinis, -ė 1, koncèrtinis, -ė 1 *    (K-11)
konser̃vai 2, konsèrvai 1 *    (K-4)
kontéineris 1, konteĩneris 1 * (K-4)
kontrover̃sija 1, kontrovèrsija 1 * (K-4)
kontrover̃siškai, kontrovèrsiškai * (K-16)
kontrover̃siškas, -a 1, kontrovèrsiškas, -a 1 *    (K-11)
kopà 2, kópa 1    (K-6)
kópti, kópia, kópė; kõpti, kõpia, kõpė „lipti“    (K-13)
kopū̃stinis, -ė 1, kopūstìnis, -ė 2   (K-11)
kóšti, kóšia, kóšė; kõšti, kõšia, kõšė    (K-13)
krãbas 2, 4    (K-3)
kraujalakė̃ 3b, 34b, kraujãlakė 1    (K-8)
kraujãsiurbis, -ė 1   (K-12)
krẽgždė 2, kregždė̃ 4   (K-2)
kreĩvė 2, kreivė̃ 4   (K-6)
krẽkenos 3b, 1   (K-5)
kremzlìnis, -ė 2, krem̃zlinis, -ė 1    (K-11)
krė́slas 3, 1    (K-2)
krešenà 3b, krẽšena 1   (K-5)
kriáuklė 1, kriauklė̃ 4    (K-2)
krióga 1, kriogà 4    (K-6)
kryptìnis, -ė 2, krỹptinis, -ė 1   (K-11)
kryžmė̃ 4, krỹžmė 2   (K-5)
kryžmìnis, -ė 2, krỹžminis, -ė 1    (K-11)
kruõpinis, -ė 1, kruopìnis, -ė 2   (K-11)
krūpsė́ti, krū́psi, krūpsė́jo; krū́psėti, krū́psi, krū́psėjo   (K-14)
krùsčioti, krùsčioja, krùsčiojo; krusčióti, krusčiója, krusčiójo   (K-15)
kuĩtena 1   (K-5)
kukčióti, kukčiója, kukčiójo; kùkčioti, kùkčioja, kùkčiojo   (K-15)
kū̃liais, kūliaĩs prv.   (K-16)
kumšė́ti, kùmši, kumšė́jo; kùmšėti, kùmši, kùmšėjo   (K-14)
kur̃ ne kur̃ prv.   (K-16)
kurčnebylỹs, -ė̃ 34b, kur̃čnebylis, -ė 1   (K-8)
kvadratauodẽgis, -ė 2    (K-22)
kváištelėti, kváištelėja, kváištelėjo; kvaĩštelėti, kvaĩštelėja, kvaĩštelėjo   (K-15)
kvapìnė 2, kvãpinė 1    (K-5)
kvotà, (kilm.) kvòtos 2, kvotà, (kilm.) kvotõs 4 „nustatyta dalis, leidžiamas kiekis, norma“   (K-3)
laimìngasis, -oji, laimingàsis, -óji   (K-21)
láiptai 1, laĩptai 2    (K-5)
láiptas 1, laĩptas 2    (K-5)
láiptinė 1, laiptìnė 2, laĩptinė 1    (K-5)
laĩsvas, -à 4, láisvas, -à 3   (K-10)
laiškìnis, -ė 2, láiškinis, -ė 1   (K-11)
lãkštinis, -ė 1, lakštìnis, -ė 2    (K-11)
lankìnis, -ė 2, lañkinis, -ė 1    (K-11)
lãpkritis 1 „vienuoliktasis mėnuo; lapų kritimo metas“   (K-8)
laukỹmė 2, laũkymė 1    (K-5)
lavóninė 1, lavonìnė 2    (K-5)
lažìnis, -ė 2, lãžinis, -ė 1 (K-11)
lãžintis, lãžinasi, lãžinosi; lažìntis, lažìnasi, lažìnosi   (K-15)
lėkštė̃ 4, lė̃kštė 2   (K-6)
lėlỹs 4, 3   (K-2)
lémti, lẽmia, lė́mė; lem̃ti, lẽmia, lė̃mė   (K-13)
lemtìs 4, 3    (K-5)
lendrū̃nas 2, lendrū́nas 1    (K-5)
lentìnis, -ė 2, leñtinis, -ė 1    (K-11)
lė́šos 1, lė̃šos 4   (K-2)
lėtìnis, -ė 2, lė̃tinis, -ė 1   (K-11)
liáuka 1, liaukà 2   (K-2)
liáunas, -à 3, liaũnas, -à 4   (K-10)
liaupsė̃ 4, liáupsė 1    (K-2)
lydėtùvės 2, lydė́tuvės 1   (K-5)
líedinti, líedina, líedino   (K-15)
líepinis, -ė 1, liepìnis, -ė 2 (K-11)
líeti, líeja, líejo „daryti iš lydyto metalo ar ko kito“   (K-13)
liežùvinis, -ė 1, liežuvìnis, -ė 2   (K-11)
lygmuõ 3a, 3b    (K-5)
lytìnis, -ė 2, lỹtinis, -ė 1   (K-11)
lìtrinis, -ė 1, litrìnis, -ė 2    (K-11)
lìtvakai 1, litvãkai 2   (K-4)
lìtvakas, -ė 1, litvãkas, -ė 2   (K-4)
liucernà 2, liucèrna 1 *    (K-4)
lium̃pinti, lium̃pina, lium̃pino; liùmpinti, liùmpina, liùmpino   (K-15)
liū́tis 1, liūtìs 4   (K-5)
lizdìnis, -ė 2, lìzdinis, -ė 1    (K-11)
lóbti, lóbsta, lóbo; lõbti, lõbsta, lõbo    (K-13)
lõpas 4, lõpas 2    (K-6)
lùbos 2, 4    (K-2)
lùkštas 4, 2    (K-2)
lūkuriúoti, lūkuriúoja, lūkuriãvo; lū̃kuriuoti, lū̃kuriuoja, lū̃kuriavo   (K-15)
lūšnà 3, lū́šna 1   (K-5)
lýgiava 1, lygiavà 3a    (K-5)
lýgus, -i 3, lygùs, -ì 4    (K-10)
maistìnis, -ė 2, maĩstinis, -ė 1    (K-11)
maišìnis, -ė 2, maĩšinis, -ė 1    (K-11)
maišytùvas 2, maišýtuvas 1 ***  (K-5)
maĩštas 2, 4   (K-5)
makarõnai 2, makarònai 2   (K-4)
màklinti, màklina, màklino; mãklinti, mãklina, mãklino    (K-15)
maloniaĩ, malõniai   (K-16)
márgymė 1, margỹmė 2   (K-5)
marginiaĩ 3b, 3a   (K-5)
marginỹs 3b, 3a   (K-5)
margulỹs 3b, 3a    (K-5)
marguliúoti, marguliúoja, marguliãvo   (K-15)
margúoti, margúoja, margãvo   (K-15)
marmė́ti, márma (mar̃ma), marmė́jo   (K-14)
márminti, mármina, mármino; mar̃minti, mar̃mina, mar̃mino   (K-15)
martáuti, martáuja, martãvo    (K-15)
mašìninkas, -ė 1, mašiniñkas, -ė 2    (K-5)
mauraĩ 3, 4    (K-6)
maurė́ti, maurė́ja, maurė́jo; máurėti, máurėja, máurėjo    (K-15)
máurinas, -à 3a, maũrinas, -à 3b   (K-11)
mãžmenininkas, -ė 1, mažmẽnininkas, -ė 1   (K-5)
mẽdžiaga 1, medžiagà 3b    (K-5)
méilintis, méilinasi, méilinosi; mei̇̃lintis, mei̇̃linasi, mei̇̃linosi    (K-15)
méldas 3, 1, mel̃das 2     (K-2)
mel̃svė 2, melsvė̃ 4 „tokia gėlė“    (K-6)
mė́lti, mė́lsta, mė́lo; mė̃lti, mė̃lsta, mė̃lo    (K-13)
melžtùvė 2, melžtuvė̃ 3a   (K-5)
mẽnas 4    (K-2)
meñtė 2, mentė̃ 4    (K-6)
mėsìnis, -ė 2, mė̃sinis, -ė 1   (K-11)
mėšlìnis, -ė 2, mė́šlinis, -ė 1    (K-11)
mètrinis, -ė 1, metrìnis, -ė 2    (K-11)
mė́žti, mė́žia, mė́žė; mė̃žti, mė̃žia, mė̃žė   (K-13)
miežìnis, -ė 2, miẽžinis, -ė 1   (K-11)
mìglė 2, miglė̃ 4    (K-6)
mikčióti, mikčiója, mikčiójo; mi̇̀kčioti, mi̇̀kčioja, mi̇̀kčiojo    (K-15)
milimètrinis, -ė 1, milimetrìnis, -ė 2    (K-11)
miltìngas, -a 1   (K-11)
mil̃žinė 1, milžinė̃ 3b    (K-2)
mindžikúoti, mindžikúoja, mindžikãvo; miñdžikuoti, miñdžikuoja, miñdžikavo    (K-15)
mỹnioti, mỹnioja, mỹniojo; mýnioti, mýnioja, mýniojo   (K-15)
mìrštamai    (K-16)
miùziklas 1, miuzìklas 2    (K-4)
mókestinti, mókestina, mókestino; mokẽstinti, mokẽstina, mokẽstino   (K-15)
molber̃tas 2, molbèrtas 1 *   (K-4)
motéržolė 1, móteržolė 1   (K-8)
mū́rdaužis 1, mūrdaužỹs 3a   (K-8)
mūrìnis, -ė 2, mū́rinis, -ė 1    (K-11)
mùrksa 1, murksà 2    (K-6)
mùslinas 1, muslìnas 2    (K-4)
mýlintysis, -ioji, mylintỹsis, -ióji    (K-21)
naftà 2, 4    (K-3)
nakvýnė 1, nakvỹnė 2   (K-5)
nar̃šas 2, 4    (K-6)
naujakurỹs, -ė̃ 3b, 34b   (K-8)
nebūtìs 3b, 4    (K-7)
negalià 2, nẽgalia 1    (K-6)
negarbė̃ 3b, 4    (K-7)
neĩgiamas, -à 3b, neĩgiamas, -a 1    (K-10)
nepadoriaĩ, nepadõriai    (K-16)
nerijà 3b, 2    (K-5)
nẽrimastis 1, nerimastìs 34b     (K-5)
ner̃vai 2, nèrvai 1 *    (K-3)
ner̃vas 2, nèrvas 1 *    (K-3)
nèrvinis, -ė 1, ner̃vinis, -ė 1    (K-11)
ner̃vinti, ner̃vina, ner̃vino; nèrvinti, nèrvina, nèrvino    (K-15)
nesėkmė̃ 3b, 4    (K-7)
nẽšantysis, -ioji, nešantỹsis, -ióji   (K-21)
nešlovė̃ 3, 4    (K-7)
nešvañkiai, nešvánkiai   (K-16)
nešvankùs, -ì 4, nešvánkus, -i 3    (K-12)
netýčiom(is), netyčiõm, netyčiomìs    (K-16)
netvarkà 3b, nẽtvarka 1   (K-7)
nevaleikà 2, nevaléika 1   (K-5)
neviltìs 3b    (K-7)
nežinià 3b, 4    (K-7)
niáura 1, niaurà 3    (K-6)
niẽkas 2, 4   (K-2)
niokóti, niokója, niokójo; niókoti, niókoja, niókojo    (K-15)
nir̃šinti, nir̃̃šina, nir̃šino; nìršinti, nìršina, nìršino   (K-15)
niùrksa 1, niurksà 3    (K-6)
niū́roti, niū́ro, niū́rojo; niūróti, niū́ro, niūrójo     (K-14)
nórom(is), norõm, noromìs    (K-16)
nórti, nórsta, nóro; nõrti, nõrsta, nõro   (K-13)
nosiãryklė 1, nósiaryklė 1    (K-8)
nosiãskylė 1, nósiaskylė 1    (K-8)
nubérti, nùberia, nubė́rė; nuber̃ti, nùberia, nùbėrė   (K-13)
nubráižyti, nubráižo, nubráižė; nubraižýti, nubraĩžo, nubraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2. nudraskyti“   (K-14)
nubrė́žti, nubrė́žia, nubrė́žė; nubrė̃žti, nubrė̃žia, nùbrėžė    (K-13)
nučiúopti, nučiúopia, nučiúopė; nučiuõpti, nučiuõpia, nùčiuopė    (K-13)
nudérgti, nudérgia, nudérgė; nuder̃gti, nuder̃gia, nùdergė    (K-13)
nudíegti, nudíegia, nudíegė; nudiẽgti, nudiẽgia, nùdiegė   (K-13)
nū̃diena 1, nūdienà 3b   (K-8)
nudóbti, nudóbia, nudóbė; nudõbti, nudõbia, nùdobė   (K-13)
nudróžti, nudróžia, nudróžė; nudrõžti, nudrõžia, nùdrožė    (K-13)
nugarmė́ti, nugárma (nùgarma), nugarmė́jo   (K-14)
nugárplauka 1, nùgarplauka 1   (K-8)
nugláistyti, nugláisto, nugláistė; nuglaistýti, nuglaĩsto, nuglaĩstė    (K-14)
nugnýbti, nugnýbia, nugnýbė; nugnỹbti, nugnỹbia, nùgnybė   (K-13)
nugóbti, nugóbia, nugóbė; nugõbti, nugõbia, nùgobė    (K-13)
nugrė́bti, nugrė́bia, nugrė́bė; nugrė̃bti, nugrė̃bia, nùgrėbė    (K-13)
nugrubnãgis, -ė 2, nugrùbnagis, -ė 1    (K-8)
nujúosti, nujúosia, nujúosė; nujuõsti, nujuõsia, nùjuosė    (K-13)
nukópti, nukópia, nukópė; nukõpti, nukõpia, nùkopė    (K-13)
nukóšti, nukóšia, nukóšė; nukõšti, nukõšia, nùkošė    (K-13)
nulémti, nùlemia, nulė́mė; nulem̃ti, nùlemia, nùlėmė    (K-13)
numarmė́ti, numárma (nùmarma), numarmė́jo    (K-14)
numė́žti, numė́žia, numė́žė; numė̃žti, numė̃žia, nùmėžė    (K-13)
nuodė́gulis 1, nuodėgulỹs 3a, 34a    (K-5)
núomoti, núomoja, núomojo; nuomóti, nuomója, nuomójo   (K-15)
núoviralas 1, 34a    (K-5)
nupérti, nùperia, nupė́rė; nuper̃ti, nùperia, nùpėrė    (K-13)
nuplíekti, nuplíekia, nuplíekė; nupliẽkti, nupliẽkia, nùpliekė    (K-13)
nurė́žti, nurė́žia, nurė́žė; nurė̃žti, nurė̃žia, nùrėžė    (K-13)
nurymóti, nurýmo, nurymójo; nurýmoti, nurýmo, nurýmojo   (K-14)
nusikal̃stamai    (K-16)
nuskambė́ti, nùskamba, nuskambė́jo   (K-14)
nuskíesti, nuskíedžia, nuskíedė; nuskiẽsti, nuskiẽdžia, nùskiedė   (K-13)
nuskúosti, nuskúodžia, nuskúodė; nuskuõsti, nuskuõdžia, nùskuodė   (K-13)
nusliuõgti, nusliuõgia, nùsliuogė; nusliúogti, nusliúogia, nusliúogė   (K-13)
nusvérti, nùsveria, nusvė́rė; nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė    (K-13)
nusvíesti, nusvíedžia, nusvíedė; nusviẽsti, nusviẽdžia, nùsviedė    (K-13)
nutýkoti, nutýko, nutýkojo; nutykóti, nutýko, nutykójo   (K-14)
nuúosti, nuúodžia, nuúodė; nuuõsti, nuuõdžia, nùuodė   (K-13)
nuvókti, nuvókia, nuvókė; nuvõkti, nuvõkia, nùvokė   (K-13)
nuvóžti, nuvóžia, nuvóžė; nuvõžti, nuvõžia, nùvožė    (K-13)
nužérti, nùžeria, nužė́rė; nužer̃ti, nùžeria, nùžėrė    (K-13)
nužnýbti, nužnýbia, nužnýbė; nužnỹbti, nužnỹbia, nùžnybė    (K-13)
óbuolmušis, -ė 1, obúolmušis, -ė 1   (K-12)
ói, òi jst.   (K-17)
Õninės 1, Onìnės 2   (K-5)
operãcinė 1, operacìnė 2   (K-5)
orìnis, -ė 2, órinis, -ė 1   (K-11)
ožiãžolė 1, óžiažolė 1   (K-8)
ožkãrožė 1, óžkarožė 1   (K-8)
paañtraštė 1, paantraštė̃ 34b    (K-7)
paatógrąžis 1, paatogrąžỹs 35b    (K-7)
pabambė́ti, pabámba (pàbamba), pabambė́jo    (K-14)
pabérti, pàberia, pabė́rė; paber̃ti, pàberia, pàbėrė   (K-13)
pabrángti, pabrángsta, pabrángo; pabrañgti, pabrañgsta, pabrañgo    (K-13)
pabrė́žti, pabrė́žia, pabrė́žė; pabrė̃žti, pabrė̃žia, pàbrėžė   (K-13)
pabrìnkti, pabrìnksta, pabrìnko; pabriñkti, pabriñksta, pabriñko   (K-13)
padíegti, padíegia, padíegė; padiẽgti, padiẽgia, pàdiegė   (K-13)
padoriaĩ, padõriai   (K-16)
padróžti, padróžia, padróžė; padrõžti, padrõžia, pàdrožė   (K-13)
pagálbininkas, -ė 1, pagalbiniñkas, -ė 2   (K-5)
pagalbìnis, -ė 2, pagálbinis, -ė 1   (K-11)
paglámžyti, paglámžo, paglámžė   (K-14)
pagnýbti, pagnýbia, pagnýbė; pagnỹbti, pagnỹbia, pàgnybė   (K-13)
pagrė́bti, pagrė́bia, pagrė́bė; pagrė̃bti, pagrė̃bia, pàgrėbė    (K-13)
pagróbti, pagróbia, pagróbė; pagrõbti, pagrõbia, pàgrobė    (K-13)
pagúosti, pagúodžia, pagúodė; paguõsti, paguõdžia, pàguodė    (K-13)
paĩkinti, paĩkina, paĩkino; páikinti, páikina, páikino   (K-15)
páiniava 1, painiavà 3a   (K-5)
páistalas 3a, paĩstalas 3b    (K-5)
pajuõdėlis, -ė 1    (K-5)
pajúosti, pajúosia, pajúosė; pajuõsti, pajuõsia, pàjuosė   (K-13)
pakalniuĩ, pakal̃niui prv.   (K-16)
pakañkamas, -à 3b, pakañkamas, -a 1    (K-10)
pakn(i)ópstom(is), pakn(i)opstõm, pakn(i)opstomìs   (K-16)
pakõjis 2, pakójis 1   (K-7)
pakojuĩ, pakõjui   (K-16)
pakópti, pakópia, pakópė; pakõpti, pakõpia, pàkopė   (K-13)
pãkulinis 1, pakulìnis 2   (K-5)
pakul̃nė 2, pãkulnė 1   (K-7)
pakul̃nės 2, pãkulnės 1   (K-7)
pakul̃nis 2, pãkulnis 1   (K-7)
pakulniuĩ, pakul̃niui prv.   (K-16)
pãkulos 3b, 1   (K-6)
palaũkė 2, palaukė̃ 3b   (K-7)
palydà 2, 3b (K-6)
palydėtùvės 2, palydė́tuvės 1    (K-5)
palỹdos 2, pãlydos 3b    (K-6)
pamaindar̃bis, -ė 2   (K-22)
pamarmė́ti, pamárma (pàmarma), pamarmė́jo    (K-14)
pamė̃klė 2, pamėklė̃ 3b    (K-6)
pamė́žti, pamė́žia, pamė́žė; pamė̃žti, pamė̃žia, pàmėžė    (K-13)
pãnieka 1, paniekà 3b    (K-6)
papérti, pàperia, papė́rė; paper̃ti, pàperia, pàpėrė   (K-13)
paplaukiuĩ, paplaũkiui    (K-16)
paplíekti, paplíekia, paplíekė; papliẽkti, papliẽkia, pàpliekė    (K-13)
pàprastinti, pàprastina, pàprastino; paprãstinti, paprãstina, paprãstino „daryti paprastesnį, ne tokį sudėtingą“    (K-15)
pãpuošalas 34b, papuõšalas 3b    (K-5)
parankiaĩ, parañkiai   (K-16)
parankiuĩ, parañkiui prv.   (K-16)
parsibráižyti, parsibráižo, parsibráižė; parsibraižýti, parsibraĩžo, parsibraĩžė    (K-14)
pãrūgos 3b, 1    (K-6)
pãsas 2, 4 „kortų lošime – atsisakymas dalyvauti partijoje“    (K-3)
pasaulìnis, -ė 2, pasáulinis, -ė 1    (K-11)
pasauliuĩ, pasaũliui prv.    (K-16)
pasė́lininkas, -ė 1, pãsėlininkas, -ė 1   (K-5)
pasė́lis 1, pasėlỹs 3b    (K-5)
pasíekti, pasíekia, pasíekė; pasiẽkti, pasiẽkia, pàsiekė    (K-13)
pasigúosti, pasigúodžia, pasigúodė; pasiguõsti, pasiguõdžia, pasìguodė    (K-13)
pasìturimas -à 34b, pasitùrimas -à 3b   (K-10)
pasìturintis (-į̃s), -i, pasitùrintis (-į̃s), -i    (K-10)
paslaugiaĩ, paslaũgiai    (K-16)
pasninkáuti, pasninkáuja, pasninkãvo; pãsninkauti, pãsninkauja, pãsninkavo    (K-15)
pãsukos 3b, 1    (K-6)
pasvérti, pàsveria, pasvė́rė; pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė    (K-13)
pasvíesti, pasvíedžia, pasvíedė; pasviẽsti, pasviẽdžia, pàsviedė    (K-13)
paširdžiaĩ 3b, pašìrdžiai 1    (K-7)
pašókom(is), pašokõm, pašokomìs    (K-16)
pãšukos 3b, 1   (K-6)
pašváistė 1, pašvaĩstė 2 (K-5)
pãtalynė 1, patalỹnė 2 (K-5)
patarlė̃ 3b, patar̃lė 2 (K-5)
pãtiekalas 34b, patiẽkalas 3b   (K-5)
pãtiesalas 34b, patiẽsalas 3b    (K-5)
patykõm, patykomìs, patỹkom(is)    (K-16)
patýkoti, patýko, patýkojo; patykóti, patýko, patykójo   (K-14)
patýsoti, patýso, patýsojo; patysóti, patýso, patysójo    (K-14)
patogiaĩ, patõgiai   (K-16)
patūnóti, patū́no, patūnójo; patū́noti, patū́no, patū́nojo   (K-14)
patvyróti, patvýro, patvyrójo; patvýroti, patvýro, patvýrojo    (K-14)
paūksė́ti, paū́ksi (paū̃ksi), paūksė́jo    (K-14)
pavainìkis 2, pãvainikis 1    (K-7)
pavėjuĩ, pavė̃jui    (K-16)
pãveldas 3b, pavéldas 1   (K-6)
paveldė́ti, pavéldi, paveldė́jo; pavéldėti, pavéldi, pavéldėjo    (K-14)
pavydžiaĩ, pavỹdžiai    (K-16)
pavieniuĩ, paviẽniui    (K-16)
pavóžti, pavóžia, pavóžė; pavõžti, pavõžia, pàvožė    (K-13)
pažérti, pàžeria, pažė́rė; pažer̃ti, pàžeria, pàžėrė   (K-13)
pažį́stamas, -a 1, pažį́stamas, -à 3a    (K-10)
pažodìnis, -ė 2, pažõdinis, -ė 1    (K-11)
péizoti, péizoja, péizojo; peĩzoti, peĩzoja, peĩzojo    (K-15)
pelė́kis, -ė 1, pelė̃kis, -ė 2    (K-6)
pelkė́tas, -a 1, pélkėtas, -a 1    (K-11)
pélkinis, -ė 1, pelkìnis, -ė 2    (K-11)
péltakis 1, peltakỹs 3a    (K-8)
penėtùvė 2, penė́tuvė 1   (K-5)
penkiãlinkai, peñkialinkai    (K-16)
penkiãlinkas, -a 1, peñkialinkas, -a 1    (K-12)
perimètras 2, perìmetras 1    (K-4)
pérteklius 1, per̃teklius 1    (K-5)
pérti, pẽria, pė́rė; per̃ti, pẽria, pė̃rė    (K-13)
pérvaras 1, 3a    (K-6)
perver̃sija 1, pervèrsija 1 *    (K-4)
pė̃stinti, pė̃stina, pė̃stino; pė́stinti, pė́stina, pė́stino    (K-15)
pienãžolė 1, píenažolė 1    (K-8)
pienìngas, -a 1    (K-11)
píeninis, -ė 1, pienìnis, -ė 2    (K-11)
píevinis, -ė 1, pievìnis, -ė 2    (K-11)
piktumù, pìktumu prv.    (K-16)
piliãkalnis 1, pìliakalnis 1    (K-8)
piliãrožė 1, pìliarožė 1    (K-8)
pil̃kšvas, -à 4, pìlkšvas, -à 3    (K-11)
pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo    (K-15)
pilnatìs 3a, pìlnatis 1    (K-5)
pilvìnis, -ė 2, pil̃vinis, -ė 1   (K-11)
pipìrinis, -ė 1, pipirìnis, -ė 2    (K-11)
pirmà, pìrma prv.    (K-16)
pirmadėlė̃ 3b, 34a, pirmãdėlė 1 (K-8)
pirmgalỹs 3a, pìrmgalis 1    (K-8)
pirmuõnis 2, pirmuonìs, -iẽs 3a    (K-5)
pirtìnis, -ė 2, pir̃tinis, -ė 1 (K-11)
pjaustinỹs 3b, 3a    (K-5)
plačiažiẽdis, -ė 2    (K-22)
plaktùvė 2, plaktuvė̃ 3b    (K-5)
planìnis, -ė 2, plãninis, -ė 1    (K-11)
plaũstas 2, pláustas 1    (K-5)
plaũstininkas, -ė 1, pláustininkas, -ė 1    (K-5)
pleiskanótas, -a 1    (K-11)
pleiskanóti, pleiskanója, pleiskanójo; pléiskanoti, pléiskanoja, pléiskanojo    (K-15)
pléntas 1, pleñtas 2    (K-2)
pléntininkas, -ė 1, pleñtininkas, -ė 1    (K-5)
plíekti, plíekia, plíekė; pliẽkti, pliẽkia, pliẽkė   (K-13)
plyšìnis, -ė 2, plỹšinis, -ė 1    (K-11)
plỹtinis, -ė 1, plytìnis, -ė 2    (K-11)
pliūpsė́ti, pliū́psi (pliū̃psi), pliūpsė́jo    (K-14)
plokštìnis, -ė 2, plókštinis, -ė 1    (K-11)
plūdenà 3b, plū̃dena 1    (K-5)
plūduriúoti, plūduriúoja, plūduriãvo; plū̃duriuoti, plū̃duriuoja, plū̃duriavo    (K-15)
plùnksninis, -ė 1, plunksnìnis, -ė 2    (K-11)
plū̃šinti, plū̃šina, plū̃šino; plū́šinti, plū́šina, plū́šino    (K-15)
plutgalỹs 3b, plùtgalis 1    (K-8)
pogrindìnis, -ė 2, pógrindinis, -ė 1    (K-11)
pokirtìnis, -ė 2, pokir̃tinis, -ė 1    (K-11)
póledynmetis 1, poledýnmetis 1   (K-7)
popíermalkės 1, põpiermalkės 1    (K-8)
pópinti, pópina, pópino; põpinti, põpina, põpino    (K-15)
porà 4, 3 „du vienarūšiai daiktai ir kt.“    (K-2)
pórąsyk, põrąsyk prv.    (K-16)
pórinis, -ė 1, põrinis, ė 1    (K-11)
poteriáuti, poteriáuja, poteriãvo; põteriauti, põteriauja, põteriavo    (K-15)
prabérti, pràberia, prabė́rė; praber̃ti, pràberia, pràbėrė    (K-13)
prabrė́žti, prabrė́žia, prabrė́žė; prabrė̃žti, prabrė̃žia, pràbrėžė    (K-13)
prãdas 2, 4    (K-6)
pradiniñkas, -ė 2, prãdininkas, -ė 1    (K-5)
pradrybsóti, pradrỹbso, pradrybsójo; pradrybsóti, pradrýbso, pradrybsójo    (K-14)
prakóšti, prakóšia, prakóšė; prakõšti, prakõšia, pràkošė    (K-13)
prarė́žti, prarė́žia, prarė́žė; prarė̃žti, prarė̃žia, pràrėžė    (K-13)
prarymóti, prarýmo, prarymójo; prarýmoti, prarýmo, prarýmojo    (K-14)
praskíesti, praskíedžia, praskíedė; praskiẽsti, praskiẽdžia, pràskiedė    (K-13)
pratūnóti, pratū́no, pratūnójo; pratū́noti, pratū́no, pratū́nojo    (K-14)
praustùvė 2, praustuvė̃ 3b    (K-5)
pravóžti, pravóžia, pravóžė; pravõžti, pravõžia, pràvožė    (K-13)
pražiopsóti, pražiõpso, pražiopsójo; pražiopsóti, pražiópso, pražiopsójo    (K-14)
priaižýti, priaĩžo, priaĩžė; priáižyti, priáižo, priáižė    (K-14)
pribérti, prìberia, pribė́rė; priber̃ti, prìberia, prìbėrė    (K-13)
pribráižyti, pribráižo, pribráižė; pribraižýti, pribraĩžo, pribraĩžė    (K-14)
pridérgti, pridérgia, pridérgė; prider̃gti, prider̃gia, prìdergė    (K-13)
pridíegti, pridíegia, pridíegė; pridiẽgti, pridiẽgia, prìdiegė    (K-13)
pridóbti, pridóbia, pridóbė; pridõbti, pridõbia, prìdobė    (K-13)
pridróžti, pridróžia, pridróžė; pridrõžti, pridrõžia, prìdrožė    (K-13)
prieĩnamai    (K-16)
príekalas 1, priekãlas 2    (K-6)
prieškirtìnis, -ė 2, prieškir̃tinis, -ė 1    (K-11)
prievartùs, -ì 4    (K-10)
prigargė́ti, prigárga (prìgarga), prigargė́jo   (K-14)
prigarmė́ti, prigárma (prìgarma), prigarmė́jo    (K-14)
priglóbti, priglóbia, priglóbė; priglõbti, priglõbia, prìglobė    (K-13)
prignýbti, prignýbia, prignýbė; prignỹbti, prignỹbia, prìgnybė     (K-13)
prigrė́bti, prigrė́bia, prigrė́bė; prigrė̃bti, prigrė̃bia, prìgrėbė    (K-13)
prigróbti, prigróbia, prigróbė; prigrõbti, prigrõbia, prìgrobė     (K-13)
prijúosti, prijúosia, prijúosė; prijuõsti, prijuõsia, prìjuosė     (K-13)
prikópti, prikópia, prikópė; prikõpti, prikõpia, prìkopė     (K-13)
prikóšti, prikóšia, prikóšė; prikõšti, prikõšia, prìkošė     (K-13)
primarmė́ti, primárma (prìmarma), primarmė́jo    (K-14)
primė́žti, primė́žia, primė́žė; primė̃žti, primė̃žia, prìmėžė    (K-13)
priplíekti, priplíekia, priplíekė; pripliẽkti, pripliẽkia, prìpliekė    (K-13)
prirė́žti, prirė́žia, prirė́žė; prirė̃žti, prirė̃žia, prìrėžė     (K-13)
priséikėti, priséiki (priséikėja), priséikėjo; priseikė́ti, priseĩki, priseikė́jo    (K-14)
prisíekti, prisíekia, prisíekė; prisiẽkti, prisiẽkia, prìsiekė    (K-13)
prisliuõgti, prisliuõgia, prìsliuogė; prisliúogti, prisliúogia, prisliúogė    (K-13)
prisríegti, prisríegia, prisríegė; prisriẽgti, prisriẽgia, prìsriegė   (K-13)
prisvérti, prìsveria, prisvė́rė; prisver̃ti, prìsveria, prìsvėrė   (K-13)
pritýkoti, pritýko, pritýkojo; pritykóti, pritýko, pritykójo    (K-14)
prižérti, prìžeria, prižė́rė; prižer̃ti, prìžeria, prìžėrė   (K-13)
prižnýbti, prižnýbia, prižnýbė; prižnỹbti, prižnỹbia, prìžnybė    (K-13)
pròcentas 1, proceñtas 2   (K-4)
procentìnis, -ė 2, proceñtinis, -ė 1    (K-11)
próga 1, progà 4    (K-2)
próginis, -ė 1, prõginis, -ė 1    (K-11)
pròmilė 1, promìlė 2    (K-4)
prošál prv.    (K-16)
pū́dymas 1 „paliktas neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas“   (K-5)
puodlaižỹs, -ė̃ 3a, púodlaižis, -ė 1   (K-8)
púolena 1, puolenà 3a   (K-5)
pūpsóti, pū̃pso, pūpsójo; pūpsóti, pū́pso, pūpsójo    (K-14)
purentùvas 2, puréntuvas 1 ***   (K-5)
pur̃puras 3b, pùrpuras 1  (K-4)
purslaĩ 4, pur̃slai 2   (K-5)
pusiãsalis 1, pùsiasalis 1   (K-8)
pusryčiáuti, pusryčiáuja, pusryčiãvo; pùsryčiauti, pùsryčiauja, pùsryčiavo   (K-15)
raĩbas, -à 4, ráibas, -à 3   (K-10)
raĩbinti, raĩbina, raĩbino; ráibinti, ráibina, ráibino   (K-15)
raĩbis, -ė 2, ráibis, -ė 1   (K-6)
raĩdė 2, raidė̃ 4   (K-2)
raĩnas, -à 4, ráinas, -à 3   (K-10)
raĩninti, raĩnina, raĩnino; ráininti, ráinina, ráinino   (K-15)
raĩnis, -ė 2, ráinis, -ė 1   (K-6)
raĩstas 2, 4   (K-2)
raĩšas, -à 4, ráišas, -à    (K-10)
raĩšis, -ė 2, ráišis, -ė 1   (K-6)
raĩškiai, ráiškiai   (K-16)
raiškùs, -ì 4, ráiškus, -i 3   (K-10)
raĩšti, raĩšta, raĩšo; ráišti, ráišta, ráišo   (K-13)
raižinỹs 3b, 3a   (K-5)
ráižyti, ráižo, ráižė; raižýti, raĩžo, raĩžė   (K-14)
rakándas 1, rakañdas 2   (K-2)
rãkursas 1, rakùrsas 1    (K-4)
rañkena 1, rankenà 3b    (K-5)
rasabraukỹs, -ė̃ 3b, 34b   (K-8)
rasakilà 3b, 34b, rasãkila 1    (K-8)
rãšantysis, -ioji, rašantỹsis, -ióji    (K-21)
rãšliava 1, rašliavà 3b   (K-5)
rãšomasis, -oji, rašomàsis, -óji   (K-21)
rãšomasis, -oji, rašomàsis, -óji   (K-21)
raudà 4   (K-6)
raudónymė 1, raudonỹmė 2   (K-5)
raudulỹs 3b, 3a   (K-5)
ravėtùvas 2, ravė́tuvas 1 ***   (K-5)
reĩkiamai   (K-16)
rekrū́tas 1, rekrùtas 2   (K-4)
rektoríenė 1, rèktorienė 1    (K-5)
relìnis, -ė 2, rèlinis, -ė 1   (K-11)
reñtgenas 1, rentgènas 2   (K-4)
rentgenìnis, -ė 2, retgèninis, -ė 1   (K-11)
rė̃pti, rė̃pia, rė̃pė; rė́pti, rė́pia, rė́pė   (K-13)
rever̃sas 2, revèrsas 1 *   (K-4)
rever̃sija 1, revèrsija 1 *    (K-4)
rezer̃vas 2, rezèrvas 1 *   (K-4)
rezer̃vinis, -ė 1, rezèrvinis, -ė 1 *   (K-11)
rė́žti, rė́žia, rė́žė; rė̃žti, rė̃žia, rė̃žė   (K-13)
ribìnis, -ė 2, rìbinis, -ė 1   (K-11)
riebùs, -ì 3, 4   (K-10)
riekė̃ 4, riẽkė 2   (K-6)
ríešas 3, 1   (K-2)
riešùtmedis 1, ríešutmedis 1    (K-8)
rymóti, rýmo, rymójo; rýmoti, rýmo, rýmojo   (K-14)
rim̃tas, -à 4, rìmtas, -à 3   (K-11)
rìnka 1, rinkà 2   (K-3)
riñkliava 1, rinkliavà 3b   (K-5)
riogsóti, riõgso, riogsójo; riogsóti, riógso, riogsójo   (K-14)
ryšỹs 4, rỹšis 2    (K-6)
rýtmetis 1, rytmetỹs 3a    (K-8)
rómyti, rómija, rómijo; rõmyti, rõmija, rõmijo    (K-15)
rūdìnis, -ė 2, rū̃dinis, -ė 1   (K-11)
rudšir̃mis, -ė 2, rùdširmis, -ė 1    (K-12)
rudšir̃vis, -ė 2, rùdširvis, -ė 1   (K-12)
rugiãgėlė 1, rùgiagėlė 1   (K-8)
rūgščiaĩ    (K-16)
rūgštỹnė 2    (K-5)
rūgštìnis, -ė 2, rū́gštinis, -ė 1    (K-11)
rūgštùs, -ì 3, 4    (K-10)
rum̃bas 4    (K-6)
rungtìs 4, 3    (K-5)
rū̃sčiai, rū́sčiai    (K-16)
rūstùs, -ì 4, 3    (K-10)
rū́šinis, -ė 1, rū̃šinis, -ė 1    (K-11)
rū́šis 1, rūšìs 4    (K-2)
rūšiuotùvas 2, rūšiúotuvas 1 ***  (K-5)
rūškanaĩ    (K-16)
rū́škanas, -à 3a    (K-11)
rūškanótas, -a 1    (K-11)
rutulióti, rutuliója, rutuliójo; rùtulioti, rùtulioja, rùtuliojo    (K-15)
sãgė 2, sagė̃ 4    (K-6)
sáistyti, sáisto, sáistė; saistýti, saĩsto, saĩstė    (K-14)
saĩtas 2, 4   (K-5)
saldùs, -ì 3, 4   (K-10)
saldžiaĩ    (K-16)
saldžiãrūgštis, -ė 1, saldžiarū̃gštis, -ė 2    (K-12)
sąmojìngai, są́mojingai    (K-16)
sąmojìngas, -a 1, są́mojingas, -a 1    (K-11)
sąmonìngai, są́moningai    (K-16)
sąmonìngas,-a 1, są́moningas,-a 1    (K-11)
samprotáuti, samprotáuja, samprotãvo; sámprotauti, sámprotauja, sámprotavo   (K-15)
santykiáuti, santykiáuja, santykiãvo; sántykiauti, sántykiauja, sántykiavo   (K-15)
santykìnis, -ė 2    (K-11)
sapalióti, sapaliója, sapaliójo; sãpalioti, sãpalioja, sãpaliojo    (K-15)
są́rašas 3a, 1    (K-6)
satìninis, -ė 1, satinìnis, -ė 2    (K-11)
sauginỹs 3b, 3a   (K-5)
saulãžuvė 1, sáulažuvė 1 (K-8)
sausãkimšai, sausakimšaĩ    (K-16)
sausãkimšas, -a 1, saũsakimšas, -à 34b   (K-12)
są́vadas 1, 3b   (K-6)
saváitinis, -ė 1, savaitìnis, -ė 2   (K-11)
savastìs 3b, sãvastis 1    (K-5)
sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, są́veikauja, są́veikavo   (K-15)
saviniñkas, -ė 2, sãvininkas, -ė 1    (K-5)
sąžinìngai, są́žiningai   (K-16)
sąžinìngas, -a 1, są́žiningas, -a 1   (K-11)
sė́bras, -ė 1, sė̃bras, -ė 2    (K-3)
sė́dmenys 3a, sė̃dmenys 3b   (K-5)
sėdmuõ 3a, 3b    (K-5)
séikėti, séiki (séikėja), séikėjo; seikė́ti, seĩki, seikė́jo   (K-14)
seismìnis, -ė 2, seĩsminis, -ė 1    (K-11)
sė́menys 3a, 1    (K-5)
senyvaĩ, senývai    (K-16)
senývas, -à 3, senývas, -a 1 senývas, -a 1    (K-11)
seradė̃lė 2, seradèlė 2    (K-4)
ser̃veris 1, sèrveris 1 *    (K-4)
ser̃visas 1, sèrvisas 1 *    (K-4)
síedinti, síedina, síedino; siẽdinti, siẽdina, siẽdino    (K-15)
síekti, síekia, síekė; siẽkti, siẽkia, siẽkė    (K-13)
síeloti(s), síeloja(si), síelojo(si); sielóti(s), sielója(si), sielójo(si)    (K-15)
síeti, síeja, síejo   (K-13)
sijà 4, 2   (K-6)
siner̃gija 1, sinèrgija 1 *    (K-4)
skaidrė̃ 4, skaĩdrė 2    (K-6)
skaĩdrinti, skaĩdrina, skaĩdrino; skáidrinti, skáidrina, skáidrino    (K-15)
skaĩdrytis, skaĩdrijasi, skaĩdrijosi; skáidrytis, skáidrijasi, skáidrijosi    (K-15)
skaitmenìnis, -ė 2, skaitmẽninis, -ė 1    (K-11)
skaĩtmeninti, skaĩtmenina, skaĩtmenino; skaitmẽninti, skaitmẽnina, skaitmẽnino   (K-15)
skálsinti, skálsina, skálsino; skal̃sinti, skal̃sina, skal̃sino    (K-15)
skambė́ti, skam̃ba, skambė́jo    (K-14)
skardà 4    (K-2)
skar̃dininkas, -ė 1, skardiniñkas, -ė 2   (K-5)
skerdenà 3b, sker̃dena 1    (K-5)
sker̃ssnukis 1, skerssnùkis 2 „tokia žuvis“    (K-8)
skiáutininkas, -ė 1    (K-5)
skiedinỹs 3a, 3b    (K-5)
skíesti, skíedžia, skíedė; skiẽsti, skiẽdžia, skiẽdė    (K-13)
skỹlmušis 1, skylmušỹs 3b    (K-8)
skil̃vis 2, skilvỹs 4    (K-2)
sklandytùvas 2, sklandýtuvas 1 ***     (K-5)
skleñdė 2, sklendė̃ 4   (K-6)
skliaũstas 2, skliáustas 1    (K-5)
skliaũtas 4, 2    (K-6)
sklỹpas 2, 4    (K-2)
skõlininkas, -ė 1, skoliniñkas, -ė 2    (K-5)
skrósti, skródžia, skródė; skrõsti, skrõdžia, skrõdė    (K-13)
skrúostas 1, 3    (K-2)
skrùpulas 3b, 1    (K-4)
skruzdė̃ 4, skrùzdė 2   (K-2)
skùdurininkas, -ė 1, skuduriniñkas, -ė 2    (K-5)
skujà 4, 2    (K-2)
skúosti, skúodžia, skúodė; skuõsti, skuõdžia, skuõdė    (K-13)
slė̃nis 2    (K-6)
sliuõgti, sliuõgia, sliuõgė; sliúogti, sliúogia, sliúogė    (K-13)
slỹvinis, -ė 1, slyvìnis, -ė 2    (K-11)
smaigýti, smaĩgo, smaĩgė; smáigyti, smáigo, smáigė    (K-14)
smal̃kės 2, smálkės 1    (K-6)
smarkáuti, smarkáuja, smarkãvo; smárkauti, smárkauja, smárkavo    (K-15)
smaugulỹs 3b, 3a    (K-5)
smė̃linis, -ė 1, smėlìnis, -ė 2    (K-11)
smė̃lis 2    (K-2)
smil̃tlendrė 1, smìltlendrė 1    (K-8)
smil̃tpievė 1, smìltpievė 1   (K-8)
smil̃tžemis 1, smìltžemis 1    (K-8)
smùlkmeniškai, smulkmẽniškai    (K-16)
smùlkmeniškas, -a 1, smulkmẽniškas, -a 1    (K-11)
smùlkus, -i 3, smulkùs, -ì 4    (K-10)
smur̃tas 2, smùrtas 1    (K-2)
smur̃tininkas, -ė 1, smùrtininkas, -ė 1   (K-5)
smur̃tinis, -ė 1, smùrtinis, -ė 1   (K-11)
snaĩguolė 1, snaiguõlė 2   (K-5)
snárglinas, -à 3a, snar̃glinas, à 3b    (K-11)
snarglỹs 3, 4    (K-2)
snaudulỹs 3b, 3a    (K-5)
snyguriúoti, snyguriúoja, snyguriãvo; snỹguriuoti, snỹguriuoja, snỹguriavo    (K-15)
snūdulỹs 3b, 3a   (K-5)
snūduriúoti, snūduriúoja, snūduriãvo; snū̃duriuoti, snū̃duriuoja, snū̃duriavo    (K-15)
sõdriai, sódriai    (K-16)
sodrùs, -ì 4, sódrus, -i 3    (K-10)
sótus, -i 3, sotùs, -ì 4    (K-10)
spalvìnis, -ė 2, spal̃vinis, -ė 1    (K-11)
spaudmuõ 3a, 3b    (K-5)
spáusdinti, spáusdina, spáusdino; spausdi̇̀nti, spausdi̇̀na, spausdi̇̀no    (K-15)
spaustùvė 2, spáustuvė 1    (K-5)
spaustùvininkas, -ė 1, spáustuvininkas, -ė 1    (K-5)
speĩgas 4, spéigas 1    (K-6)
speigúotas, -a 1    (K-11)
spyriótis, spyriójasi, spyriójosi; spỹriotis, spỹriojasi, spỹriojosi    (K-15)
spoksóti, spõkso, spoksójo; spoksóti, spókso, spoksójo    (K-14)
sprengsė́ti, spréngsi, sprengsė́jo; spréngsėti, spréngsi, spréngsėjo    (K-14)
sprógymė 1, sprogỹmė 2    (K-5)
sprogmuõ 3a, 3b    (K-5)
sprū́doti, sprū́do, sprū́dojo    (K-14)
spurganótas, -a 1   (K-11)
sraĩgė 2, sráigė 1   (K-6)
sraĩginis, -ė 1, sráiginis, -ė 1   (K-11)
sraĩgtas 2, sráigtas 1   (K-5)
sraĩgtinis, -ė 1, sráigtinis, -ė 1   (K-11)
sraũjymė 1, sraujỹmė 2    (K-5)
sraũtas 2, 4    (K-5)
sríegti, sríegti, sríegti; sriẽgti, sriẽgia, sriẽgė    (K-13)
sritìnis, -ė 2, srìtinis, -ė 1    (K-11)
stãbdis 2, stabdỹs 4    (K-6)
stamantriaĩ, stamañtriai    (K-16)
statulà 2, 3b    (K-4)
stebukladarỹs, -ė̃ 3b, 34b, stebuklãdaris, -ė 1, stebùkladaris, -ė 1    (K-8)
ster̃lingas 1, stèrlingas 1 *   (K-4)
stė́rti, stė́rsta, stė́ro; stė̃rti, stė̃rsta, stė̃ro   (K-13)
stiebìnis, -ė 2, stíebinis, -ė 1   (K-11)
stìmulas 1, 3b   (K-4)
stìngti, stìngsta, stìngo; stiñgti, stiñgsta, stiñgo   (K-13)
stypỹnė 2   (K-5)
stýra 1, styrà 4    (K-6)
styróti, stýro, styrójo; stýroti, stýro, stýrojo   (K-14)
stógininkas, -ė 1, stoginiñkas, -ė 2   (K-5)
stogìnis, -ė 2, stóginis, -ė 1   (K-11)
stórmena 1, stormenà 3a   (K-5)
stormuõ 3a, 3b    (K-5)
stõvas 2, 4    (K-6)
strãkalas 3b   (K-6)
strakalióti, strakaliója, strakaliójo; strãkalioti, strãkalioja, strãkaliojo   (K-15)
strapalióti, strapaliója, strapaliójo; strãpalioti, strãpalioja, strãpaliojo   (K-15)
strazdanótas, -a 1   (K-11)
strėlìnis, -ė 2, strė̃linis, -ė 1   (K-11)
strėngalỹs 3a, strė́ngalis 1   (K-8)
stulpìnis, -ė 2, stul̃pinis, -ė 1   (K-11)
stū̃mioti, stū̃mioja, stū̃miojo; stū́mioti, stū́mioja, stū́miojo   (K-15)
suaižýti, suaĩžo, suaĩžė; suáižyti, suáižo, suáižė   (K-14)
suaugtažiaũnis, -ė 2, suaugtažiáunis, -ė 1   (K-22)
subambė́ti, subámba (sùbamba), subambė́jo   (K-14)
subérti, sùberia, subė́rė; suber̃ti, sùberia, sùbėrė   (K-13)
subráižyti, subráižo, subráižė; subraižýti, subraĩžo, subraĩžė   (K-14)
sučiúopti, sučiúopia, sučiúopė; sučiuõpti, sučiuõpia, sùčiuopė   (K-13)
sudérgti, sudérgia, sudérgė; suder̃gti, suder̃gia, sùdergė   (K-13)
sudíegti, sudíegia, sudíegė; sudiẽgti, sudiẽgia, sùdiegė   (K-13)
sū̃driai, sū́driai   (K-16)
sudróžti, sudróžia, sudróžė; sudrõžti, sudrõžia, sùdrožė  (K-13)
sūdrùs, -ì 4, sū́drus, -i 3   (K-10)
sugarmė́ti, sugárma (sùgarma), sugarmė́jo   (K-14)
sugláistyti, sugláisto, sugláistė; suglaistýti, suglaĩsto, suglaĩstė   (K-14)
suglámžyti, suglámžo, suglámžė   (K-14)
suglóbti, suglóbia, suglóbė; suglõbti, suglõbia, sùglobė   (K-13)
sugnýbti, sugnýbia, sugnýbė; sugnỹbti, sugnỹbia, sùgnybė   (K-13)
sugóbti, sugóbia, sugóbė; sugõbti, sugõbia, sùgobė   (K-13)
sugrė́bti, sugrė́bia, sugrė́bė; sugrė̃bti, sugrė̃bia, sùgrėbė   (K-13)
sugróbti, sugróbia, sugróbė; sugrõbti, sugrõbia, sùgrobė   (K-13)
sujúosti, sujúosia, sujúosė; sujuõsti, sujuõsia, sùjuosė   (K-13)
sùkalioti(s), sùkalioja(si), sùkaliojo(si); sukalióti(s), sukaliója(si), sukaliójo(si)   (K-15)
sukópti, sukópia, sukópė; sukõpti, sukõpia, sùkopė   (K-13)
sukóšti, sukóšia, sukóšė; sukõšti, sukõšia, sùkošė   (K-13)
sultìngai   (K-16)
sultìngas, -a 1   (K-11)
sultinỹs 3a, 3b    (K-5)
sumarmė́ti, sumárma (sùmarma), sumarmė́jo    (K-14)
sumìnis, -ė 2, sùminis, -ė 1   (K-11)
supérti, sùperia, supė́rė; super̃ti, sùperia, sùpėrė   (K-13)
suplíekti, suplíekia, suplíekė; supliẽkti, supliẽkia, sùpliekė   (K-13)
suráižyti, suráižo, suráižė; suraižýti, suraĩžo, suraĩžė    (K-14)
surė́žti, surė́žia, surė́žė; surė̃žti, surė̃žia, sùrėžė    (K-13)
sūrìmas 2, sū́rymas 1   (K-5)
sūrùs, -ì 3, 4    (K-10)
susáistyti, susáisto, susáistė; susaistýti, susaĩsto, susaĩstė    (K-14)
suséikėti, suséiki (suséikėja), suséikėjo; suseikė́ti, suseĩki, suseikė́jo   (K-14)
susiplíekti, susiplíekia, susiplíekė; susipliẽkti, susipliẽkia, susìpliekė   (K-13)
susisíekti, susisíekia, susisíekė; susisiẽkti, susisiẽkia, susìsiekė   (K-13)
suskambė́ti, sùskamba, suskambė́jo   (K-14)
susríegti, susríegia, susríegė; susriẽgti, susriẽgia, sùsriegė   (K-13)
susvérti, sùsveria, susvė́rė; susver̃ti, sùsveria, sùsvėrė   (K-13)
sutýkoti, sutýko, sutýkojo; sutykóti, sutýko, sutykójo   (K-14)
suūksė́ti, suū́ksi (suū̃ksi), suūksė́jo   (K-14)
suúosti, suúodžia, suúodė; suuõsti, suuõdžia, sùuodė   (K-13)
suviauksė́ti, suviáuksi, suviauksė́jo; suviáuksėti, suviáuksi, suviáuksėjo   (K-14)
suvìs, sùvis prv.   (K-16)
suvókti, suvókia, suvókė; suvõkti, suvõkia, sùvokė   (K-13)
suvóžti, suvóžia, suvóžė; suvõžti, suvõžia, sùvožė   (K-13)
sužadėtùvės 2, sužadė́tuvės 1   (K-5)
sužérti, sùžeria, sužė́rė; sužer̃ti, sùžeria, sùžėrė   (K-13)
sužieduotùvės 2, sužiedúotuvės 1   (K-5)
sužnýbti, sužnýbia, sužnýbė; sužnỹbti, sužnỹbia, sùžnybė   (K-13)
sváinė 1, svaĩnė 2   (K-2)
sváinis 1, svaĩnis 2   (K-2)
svarmuõ 3b, 3a   (K-5)
svérti, svẽria, svė́rė; sver̃ti, svẽria, svė̃rė   (K-13)
svíesti, svíedžia, svíedė; sviẽsti, sviẽdžia, sviẽdė   (K-13)
šakal̃medis 1, šakálmedis 1   (K-8)
šakìnis, -ė 2, šãkinis, -ė 1   (K-11)
šãlikas 3b, 1   (K-4)
šalimaĩs, šalìmais   (K-16)
šaliniñkas, -ė 2, šãlininkas, -ė 1   (K-5)
šal̃mas 4, šálmas 3   (K-2)
šal̃tkrepšis 1, šáltkrepšis 1   (K-8)
šaltmirỹs, -ė̃ 3b   (K-8)
šãpas 4, 2   (K-6)
šarmìnis, -ė 2, šárminis, -ė 1   (K-11)
šarvaĩ 4, 3   (K-2)
šar̃vas 4, šárvas 3   (K-2)
šašlýkas 1, šašlỹkas 2   (K-4)
šatrijà 3b, 2   (K-5)
šaudmuõ 3a, 3b   (K-5)
šaũkoti, šaũkoja, šaũkojo; šáukoti, šáukoja, šáukojo   (K-15)
šeimynýkštis, -ė 1, šeimýnykštis, -ė 1   (K-5)
šeimìnis, -ė 2, šeĩminis, -ė 1   (K-11)
šel̃fas 2, šèlfas 1 *   (K-3)
šèlfinis, -ė 1, šel̃finis, -ė 1   (K-11)
šė́lti, šė́lsta, šė́lo; šė̃lti, šė̃lsta, šė̃lo   (K-13)
šerdìs 4, 3   (K-2)
šermukšnìnis, -ė 2, šermùkšninis, -ė 1   (K-11)
šerpetóti, šerpetója, šerpetójo; šérpetoti, šérpetoja, šérpetojo   (K-15)
šertùvė 2   (K-5)
šešiãlinkai   (K-16)
šešiãlinkas, -a 1   (K-12)
šiáurrytis 1, šiaurrytỹs 3a   (K-6)
šiemetìnis, -ė 2, šiemẽtinis, -ė 1   (K-11)
šienìnis, -ė 2, šiẽninis, -ė 1   (K-11)
šiẽnuolės 1, šienuõlės 2   (K-5)
šilãgėlė 1, šìlagėlė 1   (K-8)
šilãuogė 1, šìlauogė 1   (K-8)
šilãžemis 1, šìlažemis 1   (K-8)
šilãžolė 1, šìlažolė 1   (K-8)
šìlumininkas, -ė 1, šiluminiñkas, -ė 2   (K-5)
šìrmis, -ė 1, šir̃mis, -ė 2   (K-6)
šìrvis, -ė 1, šir̃vis, -ė 2   (K-6)
šiùkšlinė 1, šiukšlìnė 2   (K-5)
šiųmetìnis, -ė 2, šiųmẽtinis,-ė 1   (K-11)
šiuomèt, šiuõmet prv.   (K-16)
šiurkštáuti, šiurkštáuja, šiurkštãvo; šiùrkštauti, šiùrkštauja, šiùrkštavo   (K-15)
šiur̃pas 2, 4   (K-6)
šlaĩtas 2, 4   (K-5)
šlámšt išt.   (K-17)
šlámštelėti, šlámštelėja, šlámštelėjo   (K-15)
šliūžė̃ 4, šliū̃žė 2   (K-6)
šlovė̃ 3, 4   (K-2)
šlubčióti, šlubčiója, šlubčiójo; šlùbčioti, šlùbčioja, šlùbčiojo   (K-15)
šmeĩžtas 4, 2   (K-5)
šnérvė 1 (K-2)
štãbas 4, 2   (K-3)
štámpas 1, štam̃pas 2   (K-3)
štur̃mas 2, štùrmas 1   (K-3)
šunaujà 4, 3b   (K-5)
šùnburnis, -ė 1   (K-8)
šùngalvis, -ė 1   (K-8)
šùnininkas, -ė 1, šuniniñkas, -ė 2   (K-5)
šùnkojis 1, šunkõjis 2   (K-8)
šùnsnukis, -ė 1   (K-8)
šuñtas 2, šùntas 1   (K-3)
švañkiai, švánkiai   (K-16)
švankùs, -ì 4, švánkus, -i 3   (K-10)
švýgžda 1, švygždà 4   (K-6)
švìnkti, švìnksta, švìnko; šviñkti, šviñksta, šviñko   (K-13)
švỹturininkas, -ė 1   (K-5)
taigà 3, táiga 1   (K-3)
tandèmas 2, tándemas 1   (K-4)
tarmìnis, -ė 2, tar̃minis, -ė 1   (K-11)
tarpaukštìnis, -ė 2, tarpaũkštinis, -ė 1   (K-11)
tarpìnė 2, tárpinė 1   (K-5)
tárpinis, -ė 1, tarpìnis, -ė 2   (K-11)
tarpklasìnis, -ė 2, tarpklãsinis, -ė 1   (K-11)
tarpmiestìnis, -ė 2, tarpmiẽstinis, -ė 1  (K-11)
tąsióti, tąsiója, tąsiójo; tą́sioti, tą́sioja, tą́siojo   (K-15)
taũras 4, 2   (K-2)
taurė̃ 4, taũrė 2 (K-2)
tautìnis, -ė 2, taũtinis, -ė 1   (K-11)
táuza 1, tauzà 4   (K-6)
tegul̃, tegùl dll.   (K-17)
teĩgiamas,-à 3b, teĩgiamas,-a 1   (K-10)
teisė́tai, téisėtai   (K-16)
teisė́tas, -a 1, téisėtas, -a 1  (K-11)
teismìnis, -ė 2, teĩsminis, -ė 1   (K-11)
tẽkėlas 3b, tekė̃las 2   (K-5)
terapeũtas, -ė 2, terapèutas, -ė 1 *   (K-4)
ter̃cija 1, tèrcija 1 *   (K-4)
terlióti, terliója, terliójo   (K-15)
ter̃minas 3b, 1   (K-4)
ter̃minis, -ė 1, tèrminis, -ė 1 *   (K-11)
ter̃mosas 1, tèrmosas 1 *   (K-4)
terpinỹs 3b, 3a    (K-5)
týčiom(is), tyčiõm, tyčiomìs   (K-16)
tiesė̃ 4, tiẽsė 2   (K-6)
tiẽsinis, -ė 1, tiesìnis, -ė 2   (K-11)
tìkintysis, -ioji, tikintỹsis, -ióji   (K-21)
týkoti, týko, týkojo; tykóti, týko, tykójo   (K-14)
tikslìnis, -ė 2, tìkslinis, -ė 1   (K-11)
tiñklas 4   (K-2)
tinklìnis, -ė 2, tiñklinis, -ė 1   (K-11)
tỹrė 2, tyrė̃ 4   (K-6)
tironijà 2, tirõnija 1   (K-4)
tirpdìnti, tirpdìna, tirpdìno; tir̃pdinti, tir̃pdina, tir̃pdino   (K-15)
tirtesỹs 3b   (K-5)
tįsióti, tįsiója, tįsiójo; tį́sioti, tį́sioja, tį́siojo   (K-15)
tį́slioti, tį́slioja, tį́sliojo; tį̃slioti, tį̃slioja, tį̃sliojo   (K-15)
tįsóti, tį́so, tįsójo; tį́soti, tį́so, tį́sojo   (K-14)
týsoti, týso, týsojo; tysóti, týso, tysójo (rašybos atžvilgiu geriau – tįsoti, tįso, tįsojo) (K-14)
tolydžiaĩ, tolỹdžiai   (K-16)
tolýgiai, tolygiaĩ   (K-16)
tolygùs, -ì 4, tolýgus, -i 3   (K-10)
tólti, tólsta, tólo; tõlti, tõlsta, tõlo   (K-13)
tolumà 3a, 3b   (K-5)
tráiškalas 3a, traĩškalas 3b   (K-5)
trasà 2, 4   (K-3)
traškanóti, traškanója, traškanójo; trãškanoti, trãškanoja, trãškanojo   (K-15)
traukulỹs 3a, traukulỹs 3b   (K-5)
trikartìnis, -ė 2, trikar̃tinis, -ė 1   (K-11)
trìkdis 2, trikdỹs 4   (K-6)
triklavìšis, -ė 2   (K-22)
trìkojis 1, trikõjis 2   (K-8)
trintùvė 2, trintuvė̃ 3a   (K-5)
trišar̃mis, -ė 2   (K-22)
trùkdis 2, trukdỹs 4   (K-6)
trū́kumas 1   (K-5)
tū́kstantasis, -oji, tūkstantàsis, -óji   (K-21)
tūnóti, tū́no, tūnójo; tū́noti, tū́no, tū́nojo   (K-14)
tùntas 1, tuñtas 4   (K-2)
tùntininkas, -ė 1, tuñtininkas, -ė 1   (K-5)
-tuvas ***   (K-5)
tū́žinti, tū́žina, tū́žino; tū̃žinti, tū̃žina, tū̃žino   (K-15)
tvársliava 1, tvarsliavà 3a   (K-5)
tvar̃stis 2, tvárstis 1   (K-6)
tvýloti, tvýlo (tvýloja), tvýlojo; tvylóti, tvýlo (tvylója), tvylójo   (K-14)
tvir̃kti, tvir̃ksta, tvir̃ko; tvi̇̀rkti, tvi̇̀rksta, tvi̇̀rko   (K-13)
tvyróti, tvýro, tvyrójo; tvýroti, tvýro, tvýrojo  (K-14)
ūgiãmatis 1, ū̃giamatis 1   (K-8)
ū́kana 1, ūkanà 3a   (K-5)
ūkanótai   (K-16)
ūkanótas, -a 1    (K-11)
ūksė́ti, ū́ksi (ū̃ksi), ūksė́jo   (K-14)
ū̃miai, ū́miai    (K-16)
ūmìnis, -ė 2, ū́minis, -ė 1, ū̃minis, -ė 1    (K-11)
ūmùs, -ì 4, 3    (K-10)
univer̃sumas 1, univèrsumas 1 *    (K-4)
uogãkrūmis 1, úogakrūmis 1    (K-8)
uolãskėlė 1, uõlaskėlė 1    (K-8)
úolektis 1, uolektìs 3a   (K-2)
uolìnis, -ė 2, uõlinis, -ė 1    (K-11)
uosìnis, -ė 2, úosinis, -ė 1    (K-11)
úosti, úodžia, úodė; uõsti, uõdžia, uõdė    (K-13)
ùrvas 3, ur̃vas 4 „požeminė ertmė“    (K-2)
užbérti, ùžberia, užbė́rė; užber̃ti, ùžberia, ùžbėrė    (K-13)
užbrė́žti, užbrė́žia, užbrė́žė; užbrė̃žti, užbrė̃žia, ùžbrėžė    (K-13)
užčiúopti, užčiúopia, užčiúopė; užčiuõpti, užčiuõpia, ùžčiuopė    (K-13)
ùždaras 1, 3b   (K-6)
uždérgti, uždérgia, uždérgė; užder̃gti, užder̃gia, ùždergė    (K-13)
uždíegti, uždíegia, uždíegė; uždiẽgti, uždiẽgia, ùždiegė    (K-13)
uždóbti, uždóbia, uždóbė; uždõbti, uždõbia, ùždobė    (K-13)
uždróžti, uždróžia, uždróžė; uždrõžti, uždrõžia, ùždrožė    (K-13)
užgargė́ti, užgárga (ùžgarga), užgargė́jo    (K-14)
užgláistyti, užgláisto, užgláistė; užglaistýti, užglaĩsto, užglaĩstė    (K-14)
užgnýbti, užgnýbia, užgnýbė; užgnỹbti, užgnỹbia, ùžgnybė    (K-13)
užgóbti, užgóbia, užgóbė; užgõbti, užgõbia, ùžgobė    (K-13)
užgrė́bti, užgrė́bia, užgrė́bė; užgrė̃bti, užgrė̃bia, ùžgrėbė   (K-13)
užgróbti, užgróbia, užgróbė; užgrõbti, užgrõbia, ùžgrobė   (K-13)
užjúosti, užjúosia, užjúosė; užjuõsti, užjuõsia, ùžjuosė (K-13)
užklasìnis, -ė 2, užklãsinis, -ė 1    (K-11)
užkópti, užkópia, užkópė; užkõpti, užkõpia, ùžkopė    (K-13)
ùžlaidas 1, 3b    (K-6)
užmarmė́ti, užmárma (ùžmarma), užmarmė́jo    (K-14)
užmė́žti, užmė́žia, užmė́žė; užmė̃žti, užmė̃žia, ùžmėžė    (K-13)
ùžpalas 1, 3b   (K-6)
užpérti, ùžperia, užpė́rė; užper̃ti, ùžperia, ùžpėrė    (K-13)
ùžpilas 1, 3b    (K-6)
ùžpildas 1, 3b    (K-6)
užplãkdinti, užplãkdina, užplãkdino   (K-15)
užplíekti, užplíekia, užplíekė; užpliẽkti, užpliẽkia, ùžpliekė   (K-13)
ùžrašas 3b, 1   (K-6)
užrė́žti, užrė́žia, užrė́žė; užrė̃žti, užrė̃žia, ùžrėžė   (K-13)
užsižiopsóti, užsižiõpso, užsižiopsójo; užsižiopsóti, užsižiópso, užsižiopsójo   (K-14)
užsliuõgti, užsliuõgia, ùžsliuogė; užsliúogti, užsliúogia, užsliúogė   (K-13)
užsríegti, užsríegia, užsríegė; užsriẽgti, užsriẽgia, ùžsriegė   (K-13)
užsvíesti, užsvíedžia, užsvíedė; užsviẽsti, užsviẽdžia, ùžsviedė   (K-13)
užúosti, užúodžia, užúodė; užuõsti, užuõdžia, ùžuodė   (K-13)
užvóžti, užvóžia, užvóžė; užvõžti, užvõžia, ùžvožė   (K-13)
užžérti, ùžžeria, užžė́rė; užžer̃ti, ùžžeria, ùžžėrė   (K-13)
vadìnamasis, -oji, vadinamàsis, -óji   (K-21)
vagotùvas 2, vagótuvas 1 ***  (K-5)
vainìkinis, -ė 1, vainikìnis, -ė 2   (K-11)
vaĩrininkas, -ė 1, vairiniñkas, -ė 2   (K-5)
vairìnis, -ė 2, vaĩrinis, -ė 1   (K-11)
vaisė̃dis, -ė 2   (K-8)
vaĩskiai, váiskiai   (K-16)
vaiskùs, -ì 4, váiskus, -i 3   (K-10)
váišės 1, vaĩšės 2   (K-6)
vaišìnti, vaišìna, vaišìno; váišinti, váišina, váišino  (K-15)
vaizdìnis, -ė 2, vaĩzdinis, -ė 1   (K-11)
vakaróti, vakarója, vakarójo; vãkaroti, vãkaroja, vãkarojo   (K-15)
vakarotùvės 2, vakarótuvės 1   (K-5)
valdìnis, -ė 2, val̃dinis, -ė 1   (K-11)
válgomasis, -oji, valgomàsis, -óji    (K-21)
valyvaĩ, valývai    (K-16)
valývas, -à 3, valývas, -a 1   (K-11)
vámbra 1, vambrà 4   (K-6)
vanotùvė 2, vanótuvė 1    (K-5)
vapalióti, vapaliója, vapaliójo; vãpalioti, vãpalioja, vãpaliojo    (K-15)
vapsvà 4, 2    (K-2)
vardìnis, -ė 2, var̃dinis, -ė 1    (K-11)
varjètė 2    (K-4)
varpìngas, -a 1   (K-11)
varpótas, -a 1    (K-11)
varpučiúoti, varpučiúoja, varpučiãvo; várpučiuoti, várpučiuoja, várpučiavo    (K-15)
varputė́ti,varputė́ja, varputė́jo; várputėti, várputėja, várputėjo    (K-15)
vazà 2, 4    (K-3)
vãžis 2    (K-6)
veidmaĩnis, -ė 2, veidmainỹs, -ė̃ 3a    (K-8)
veidmaĩniškai, véidmainiškai    (K-16)
veidmaĩniškas, -a 1, véidmainiškas, -a 1    (K-11)
veĩkiai, véikiai    (K-16)
veiksmìnis, -ė 2, veĩksminis, -ė 1    (K-11)
veikùs, -ì 4, véikus, -i 3    (K-10)
veĩslinis, -ė 1, veislìnis, -ė 2    (K-11)
vėjãraupiai 1, vė́jaraupiai 1    (K-8)
vėjãvaikis 1, vė́javaikis 1   (K-8)
vėjãvaikiškai, vė́javaikiškai   (K-16)
vėjãvaikiškas, -a 1, vė́javaikiškas, -a 1   (K-11)
velykáitis 1, velýkaitis 1   (K-5)
Vė̃linės 1, Vėlìnės 2   (K-5)
vėlyvaĩ, vėlývai    (K-16)
vėlývas, -à 3, vėlývas, -a 1    (K-11)
vel̃kė 2, velkė̃ 4    (K-6)
veltė̃dis, -ė 2, veltėdỹs, -ė̃ 3a    (K-8)
veltė̃diškai, véltėdiškai   (K-16)
veltė̃diškas, -a 1, véltėdiškas, -a 1   (K-11)
vėpsóti, vė̃pso, vėpsójo; vėpsóti, vė́pso, vėpsójo   (K-14)
ver̃mutas 1, vèrmutas 1 *   (K-4)
ver̃sija 1, vèrsija 1 *  (K-4)
ver̃slas 4, 2   (K-5)
ver̃slinis, -ė 1, verslìnis, -ė 2   (K-11)
versmìnis, -ė 2, vérsminis, -ė 1   (K-11)
vėžìnis, -ė 2, vė́žinis, -ė 1   (K-11)
viauksė́ti, viáuksi, viauksė́jo; viáuksėti, viáuksi, viáuksėjo   (K-14)
viduj̃ prv.   (K-16)
vielìnis, -ė 2, viẽlinis, -ė 1  (K-11)
víenbalsiai   (K-16)
viengùlis, -ė 2, víengulis, -ė 1   (K-12)
víenyti, víenija, víenijo; viẽnyti, viẽnija, viẽnijo   (K-15)
vienpùsis, -ė 2, víenpusis, -ė 1    (K-12)
vienúoliktasis, -oji, vienuoliktàsis, -óji    (K-21)
vienvaĩsis, -ė 2    (K-22)
vikontíenė 1, vikòntienė 1    (K-5)
vìlgalas 3a, vil̃galas 3b    (K-5)
vilkãkojė 1, vil̃kakojė 1    (K-8)
vilkãuogė 1, vil̃kauogė 1    (K-8)
vilkìnis, -ė 2, vil̃kinis, -ė 1    (K-11)
vilnýti, vilnìja, vilnìjo; vil̃nyti, vil̃nija, vil̃nijo    (K-15)
viltìs 4, 3    (K-5)
vingiórykštė 1   (K-8)
vingulỹs 3b, 3a    (K-5)
vỹninė 1, vynìnė 2    (K-5)
vinkšnìnis, -ė 2, vìnkšninis, -ė 1 (K-11) 
viršininkíenė 1, vir̃šininkienė 1    (K-5)
viršuj̃ prv.    (K-16)
visiñtelis, -ė 1, visìntelis, -ė 1   (K-11)
visų̃ pirmà, visų̃ pìrma prv.    (K-16)
visúomenininkas, -ė 1, visuomẽnininkas, -ė 1   (K-5)
visuomenìnis, -ė 1, visuomẽninis, -ė 1   (K-11)
visúomeninti, visúomenina, visúomenino; visuomẽninti, visuomẽnina, visuomẽnino   (K-15)
visúomeniškai, visuomẽniškai    (K-16)
visúomeniškas, -a 1, visuomẽniškas, -a 1    (K-11)
vỹšninis, -ė 1, vyšnìnis, -ė 2    (K-11)
vištãpienė 1, vìštapienė 1    (K-8)
vištãtupis 1, vìštatupis 1    (K-8)
vytulỹs 3b, 3a    (K-5)
výžadis 1, vỹžadis 1   (K-8)
výžinis, -ė 1, vỹžinis, -ė 1    (K-11)
výžligė 1, vỹžligė 1    (K-8)
vyžpynỹs, -ė̃ 3a, 3b    (K-8)
vógčioti, vógčioja, vógčiojo; vogčióti, vogčiója, vogčiójo    (K-15)
vókti, vókia, vókė; võkti, võkia, võkė    (K-13)
võs ne võs prv.    (K-16)
vóžti, vóžia, vóžė; võžti, võžia, võžė   (K-13)
zýzinti, zýzina, zýzino; zỹzinti, zỹzina, zỹzino    (K-15)
zvìmbinti, zvìmbina, zvìmbino; zvim̃binti, zvim̃bina, zvim̃bino    (K-15)
zvìmbt išt.    (K-17)
zvìmbtelėti, zvìmbtelėja, zvìmbtelėjo    (K-15)
žaižarúoti, žaižarúoja, žaižarãvo; žaĩžaruoti, žaĩžaruoja, žaĩžaravo    (K-15)
žaliãmiškis 1, žãliamiškis 1    (K-8)
žãliava 1, žaliavà 3b    (K-5)
žaliùzės 2, žãliuzės 1    (K-4)
žaltỹs 3, 4    (K-2)
žáltiškai, žal̃tiškai    (K-16)
žáltiškas, -a 1, žal̃tiškas, -a 1    (K-11)
žándenos 3a, 1   (K-5)
žarnà 3, žárna 1    (K-2)
žąsiaganỹs, -ė̃ 3b, 34b, žąsiãganis, -ė 1    (K-8)
želmuõ 3a, 3b    (K-5)
žemdirbỹs, -ė̃ 3a, 3b    (K-8)
žemgalỹs 3a, žémgalis 1 „žemasis galas“    (K-8)
žemìnė 2    (K-5)
žénklininkas, -ė 1, ženkliniñkas, -ė 2    (K-5)
žéntinė 1   (K-5)
žérti, žẽria, žė́rė; žer̃ti, žẽria, žė̃rė    (K-13)
žíedėti, žíedėja, žíedėjo; žiedė́ti, žiedė́ja, žiedė́jo    (K-15)
žiedìnis, -ė 2, žíedinis, -ė 1    (K-11)
žieduotùvės 2, žiedúotuvės 1   (K-5)
žieviagraužỹs 3b, 34b, žieviãgraužis 1    (K-8)
žildinỹs 3b, 3a    (K-5)
žilvìtinis, -ė 1, žilvitìnis 2    (K-11)
žiómenys 3a, žiõmenys 3b    (K-5)
žiomuõ 3a, 3b    (K-5)
žiopsóti, žiõpso, žiopsójo; žiopsóti, žiópso, žiopsójo   (K-14)
žìrgininkas, -ė 1, žirginiñkas, -ė 2   (K-5)
žnýbti, žnýbia, žnýbė; žnỹbti, žnỹbia, žnỹbė   (K-13)
Žõlinė 1, Žolìnė 2   (K-5)
žõlininkas, -ė 1, žoliniñkas, -ė 2   (K-5)
žùvininkas, -ė 1, žuviniñkas, -ė 2   (K-5)
žvaĩgždininkas, -ė 1, žvaigždiniñkas, -ė 2   (K-5)
žvė́rininkas, -ė 1, žvėriniñkas, -ė 2   (K-5)
žvýnas 3, žvỹnas 4   (K-2)
žvynẽlinė 1, žvynelìnė 2
žvýniškai, žvỹniškai   (K-16)
žvýniškas, -a 1, žvỹniškas, -a 1   (K-11)
žvirbliamušỹs, -ė̃ 3b, 34a, žvirbliãmušis, -ė 1   (K-8)
žvirbliãrūtė 1, žvìrbliarūtė 1   (K-8)


* Viena žvaigždute pažymėtų teikinių rekomendacijose (k-3 ir k-4) nebėra: 44 daiktavardžiai ir 18 būdvardžių su vadinamaisiais tarptautiniais dvigarsiais el, er, eu buvo išbraukti 2016 m. gruodžio 15 d. priėmus protokolinį nutarimą Nr. PN-11 (k-23) „Dėl tarptautinių žodžių su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er ir eu priegaidės“, taigi nutarus visais atvejais pirmumą teikti tvirtagalei šių dvigarsių priegaidei.

** Visi priešdėlio be- vediniai (daiktavardžiai ir būdvardžiai), padaryti iš 1 kirčiuotės žodžių, turinčių tvirtapradį antrąjį nuo galo skiemenį, gali būti kirčiuojami ir pagal 2, ir pagal 1 kirčiuotę. Apie naujesnių priešdėlio be- vedinių ir sudurtinių būdvardžių kirčiavimo variantus žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2016 m. kovo 3 d. protokoliniame nutarime Nr. PN-1 (k-22) „Dėl sudurtinių ir su priešdėliu be- padarytų būdvardžių kirčiavimo“.


Pastabos dėl daiktavardžių:

*** Priesagos -tuvas vedinius, kurie padaryti iš veiksmažodžių su priesagomis -enti, -ėti, -yti, -oti, -uoti, dabar rekomenduojama kirčiuoti pagal 2 kirčiuotę, pvz.: maišytùvas 2, rūšiuotùvas 2, sklandytùvas 2.
Anksčiau norminiu buvo laikomas tik 1-osios kirčiuotės variantas. 1988 m. šalia pagrindinio pirmosios kirčiuotės varianto įteisintas ir 2-osios kirčiuotės variantas (Lietuvių kalbos komisijos nutarimu Nr. 23). Variantai sukeisti vietomis 2003 m. priėmus rekomendaciją k-5; 2013 m. į rekomendaciją papildomai įrašyti genėtùvas 2, genė́tuvas 1 ir maišytùvas 2, maišýtuvas 1. 2017 m. nuspręsta suformuluoti bendro pobūdžio rekomendaciją (žr. pastabą 2017 m. balandžio 27 d. protokoliniame nutarime Nr. PN-6 (k-5.3)), o konkretūs teikiniai iš rekomendacijos išbraukti.


Pastabos dėl būdvardžių:

Priesagos -inis, -ė vedinių, kurie padaryti iš daiktavardžių su kirčiuotomis priesagomis (-elis, -elė, -tukas, -tuvė ir kt.), norminiais laikomi du kirčiavimo variantai – 1 ir 2 kirčiuotės, pvz.: daržẽlinis, -ė 1, darželìnis, -ė 2; mygtùkinis, -ė 1, mygtukìnis, -ė 2; virtùvinis, -ė 1, virtuvìnis, -ė 2. (Pastaba įrašyta 2017 m. gruodžio 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-15 (k-11.4).
Kai kurių įvardžiuotinių formų kirčiavimo rekomendacijos patvirtintos 2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3 (k-21). Galimi variantai, pvz.: laimìngasis, -oji ir laimingàsis, -óji; draũgiškasis, -oji ir draugiškàsis, -óji; nẽšantysis, -ioji ir nešantỹsis, -ióji; tìkintysis, -ioji ir tikintỹsis, -ióji; válgomasis, -oji ir valgomàsis, -óji; gyvẽnamasis, -oji ir gyvenamàsis, -óji.


Pastabos dėl veiksmažodžių:

1. Priesaginių veiksmažodžių priešdėliniai ir sangrąžiniai variantai kirčiuojami taip pat kaip nepriesaginiai, jų kirčio vietą išlaiko ir priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai, pvz.: áušinti, áušina, áušino ir áušinimas, áušinintojas arba aušìnti, aušìna, aušìno ir aušìnimas, aušìntojas; taip pat atáušinti... / ataušìnti..., praáušinti... / praaušìnti... (žr. rekomendaciją k-15). 

2. Lentelėje atskirai neteikiami pirminių ir mišriųjų veiksmažodžių priešdėliniai variantai, jeigu jų kirčiavimas nesiskiria nuo nepriešdėlinių, pvz.: álkti, álksta, álko / al̃kti, al̃ksta, al̃ko, atitinkamai ir išálkti, išálksta, išálko / išal̃kti, išal̃ksta, išal̃ko; praálkti, paálksta, paálko / paal̃kti, paal̃ksta, paal̃ko... (Priešdėliniai variantai išvardyti rekomendacijose, žr. atitinkamai k-13 ir k-14.)
Lentelėje teikiami tie priešdėliniai variantai, kurių priešdėlis atitraukia kirtį iš gretimo (tvirtagalio arba tumpojo), pvz.: [gróbti, gróbia, gróbė] išgróbė ir [grõbti, grõbia, grõbė] ìšgrobė, nubrė́žė ir nùbrėžė, pasíekė ir pàsiekė, suvókė ir sùvokė.

3. Rekomendacijoje k-13 suformuluota bendresnė taisyklė dėl dviskiemenių veiksmažodžių su antriniais dvigarsiais ėl, ėr, ol, or kirčiavimo: tiek jie, tiek iš jų padaryti priešdėliniai veiksmažodžiai gali būti kirčiuojami dvejopai – arba tvirtapradiškai, arba tvirtagališkai, pvz.: mė́lti, mė́lsta, mė́lo / mė̃lti, mė̃lsta, mė̃lo; tólti, tólsta, tólo / tõlti, tõlsta, tõlo
   Tvirtagalis arba trumpas kirčiuotas priešpaskutinis skiemuo reiškia, kad veiksmažodis kilnojamojo kirčio tipo, plg.: (jis, ji, jie) mė́lsta – (aš) mė́lstu, (tu) mė́lsti ir (jis, ji, jie) mė̃lsta – (aš) mėlstù, (tu) mėlstì... Tas tinka kalbant apie visus veiksmažodžius, plg.: gúodžia – gúodžiu, gúodi ir guõdžia – guodžiù, guodì.

Parengė Aistė Pangonytė, VLKK vyr. specialistė