Spausdinti

(Galiojanti suvestinė redakcija) 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. vasario 26 d. Nr. 5 (K-7, k-7.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priešdėlinius daiktavardžius kirčiuoti taip:

ap-

apkraštỹs 3b, ãpkraštis 1

at-

ãtkrantis 1 

be-

belaĩsvis, -ė 2, beláisvis, -ė 1 [1-2017]

Pastaba. Ir kiti priešdėlio be- vediniai (daiktavardžiai ir būdvardžiai), padaryti iš 1 kirčiuotės žodžių, turinčių tvirtapradį antrąjį nuo galo skiemenį, gali būti kirčiuojami ir pagal 2, ir pagal 1 kirčiuotę. Žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2016 m. kovo 3 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-1 (k-22) „Dėl sudurtinių ir su priešdėliu be- padarytų būdvardžių kirčiavimo“[1-2017]

į-

į́namis, -ė 1 , įnamỹs, -ė̃ 3a [1-2017]

ne-

nebūtìs 3b, 4

negarbė̃ 3b, 4

nesėkmė̃ 3b, 4

nešlovė̃ 3, 4

netvarkà 3b, 4, nẽtvarka 1 [1-2017]

neviltìs 3b

nežinià 3b, 4

pa-

paañtraštė 1, paantraštė̃ 34b

paatógrąžis 1, paatogrąžỹs 35b [1-2017]

pakõjis 2, pakójis 1 

pakul̃nė 2, pãkulnė 1 [1-2017]

pakul̃nės 2, pãkulnės 1 [1-2017]

pakul̃nis 2, pãkulnis 1 [1-2017]

palaũkė 2, palaukė̃ 3b [1-2017]

paširdžiaĩ 3b, pašìrdžiai 1

pavainìkis 2, pãvainikis 1

po-

póledynmetis 1, poledýnmetis 1

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                    IRENA SMETONIENĖ

Komentaras 

PAKEITIMAI 

[1-2017]  2017 m. balandžio 27 d.  protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-7.1)2017 m. balandžio 27 d.  protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-7.1) pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).