Spausdinti

 Galiojanti suvestinė redakcija 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ GALŪNINĖS DARYBOS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. vasario 2 d. Nr. 3 (k-6, k-6.1, k-6.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos galūninės darybos daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as (dgs. vard. -ai):

čiáupas 1, 3  [1-2017

dáigas 3, daĩgas 4 

gram̃zdas 2, 4 „svoris meškerės valui“  [2-2020]

į́dagas 1, 3a

į́daras 1, 3a

į́kratas 1, 3a

į́žadas 1, 3a

lõpas 4, lõpas 2  [1-2017

mauraĩ 3, 4

nar̃šas 2, 4 [1-2017

pãveldas 3b, pavéldas 1  [1-2017

pérvaras 1, 3a

prãdas 2, 4  [1-2017

príekalas 1, priekãlas 2

rum̃bas 4

są́rašas 3a, 1

są́vadas 1, 3b  [1-2017

stõvas 2, 4  [1-2017

skliaũtas 4, 2  [1-2017

speĩgas 4, spéigas 1  [1-2017

strãkalas 3b

šãpas 4, 2   [1-2017

šiur̃pas 2, 4   [1-2017

ùždaras 1, 3b

ùžlaidas 1, 3b

ùžpalas 1, 3b

ùžpilas 1, 3b  [1-2017

ùžpildas 1, 3b  [1-2017

ùžrašas 3b, 1

2) su galūne -is (-ys):

ker̃šis, -ė 2, kéršis, -ė 1  [1-2017
ketvir̃tis 2, kẽtvirtis 1 [1-2017

kliùnkis 1, kliuñkis 2

pelė́kis, -ė 1, pelė̃kis, -ė 2

raĩbis, -ė 2, ráibis, -ė 1 [1-2017

raĩnis, -ė 2, ráinis, -ė 1  [1-2017] 

raĩšis, -ė 2, ráišis, -ė 1 [1-2017

ryšỹs 4, rỹšis 2 [1-2017

slė̃nis 2

stãbdis 2, stabdỹs 4   [1-2017]

šiáurrytis 1, šiaurrytỹs 3a  [1-2017]

šìrmis, -ė 1, šir̃mis, -ė 2

šìrvis, -ė 1, šir̃vis, -ė 2

trìkdis 2, trikdỹs 4  [1-2017

trùkdis 2, trukdỹs 4 [1-2017

tvar̃stis 2, tvárstis 1 [1-2017

vãžis 2

3) su galūne -a (dgs. vard. -os):

aistrà 4, 2

ãpkala 1, apkalà 3b

ãtsiauta 1, atsiautà 3b

ãtsija 1, atsijà 3b

ãtsijos 1, 3b

ãtvarta 1, atvartà 3b

gaivà 3, gáiva 1 „toks gaivusis gėrimas (ppr. iš vaisių)“ [2-2020] 

gaivà 4 „gaivumas; bot. toks augalas“ [2-2020]

gléiza 1, gleizà 4

klibìnda 1, klibindà 2

kniū́ra 1, kniūrà 4

kopà 2, kópa 1

krióga 1, kriogà 4

mùrksa 1, murksà 2

negalià 2, nẽgalia 1

niáura 1, niaurà 3

niùrksa 1, niurksà 3

pãkulos 3b, 1 [1-2017]

palydà 2, 3b  [1-2017]

palỹdos 2, pãlydos 3b [1-2017]

pãnieka 1, paniekà 3b

pãrūgos 3b, 1 [1-2017]

pãsukos 3b, 1   [1-2017]

pãšukos 3b, 1   [1-2017]

raudà 4

sijà 4, 2

stýra 1, styrà 4

švýgžda 1, švygždà 4

táuza 1, tauzà 4

vámbra 1, vambrà 4

4) su galūne -ė (dgs. vard. -ės):

dailė̃ 4, daĩlė 2  [1-2017

kaltė̃ 4

kreĩvė 2, kreivė̃ 4  [1-2017

lėkštė̃ 4, lė̃kštė 2

mel̃svė 2, melsvė̃ 4 „tokia gėlė“   [1-2017

meñtė 2, mentė̃ 4  [1-2017

mìglė 2, miglė̃ 4   [1-2017

pamė̃klė 2, pamėklė̃ 3b

riekė̃ 4, riẽkė 2   [1-2017

sãgė 2, sagė̃ 4   [1-2017

skaidrė̃ 4, skaĩdrė 2

skleñdė 2, sklendė̃ 4   [1-2017

smal̃kės 2, smálkės 1  [1-2017

sraĩgė 2, sráigė 1  [1-2017

šliūžė̃ 4, šliū̃žė 2   [1-2017

tiesė̃ 4, tiẽsė 2

tỹrė 2, tyrė̃ 4   [1-2017

váišės 1, vaĩšės 2   [1-2017

vel̃kė 2, velkė̃ 4  [1-2017

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                             IRENA SMETONIENĖ

_____________________  

Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pangonytė, 2004-01-28)

Pakeitimai: 

[1-2017]  2017 m. kovo 30 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-5, komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07). 

[2-2020]   2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-2 (k-6.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20).