Spausdinti

Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
  • Komentaras
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus 

(Aktualioji redakcija)

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ DVISKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. birželio 26 d. (Nr. k-3, k-3.1, k-3.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos dviskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as, dgs. -ai:

èlfas 1, el̃fas 2   [1-2008], [2-2016

hèrbas 1, her̃bas 2  [1-2008], [2-2016

kèltas, -ė 1, kel̃tas, -ė 2  ‘vienos indoeuropiečių grupės atstovas, -ė’  [1-2008], [2-2016]

kèltai 1, kel̃tai 2 ‘viena indoeuropiečių grupių’ [2-2016]

klèrkas 1, kler̃kas 2  [1-2008], [2-2016

nèrvai 1, ner̃vai 2  [2-2016]

nèrvas 1, ner̃vas 2  [2-2016]

pãsas 2, 4 „kortų lošime – atsisakymas dalyvauti partijoje“

šèlfas 1, šel̃fas 2  [1-2008], [2-2016]

štãbas 4, 2

štámpas 1, štam̃pas 2

štur̃mas 2, štùrmas 1

2) su galūne -is:

iñdis 2, ìndis 1

3) su galūne -a:

kvotà, (kilm.) kvòtos 2, kvotà, (kilm.) kvotõs 4 „nustatyta dalis, leidžiamas kiekis, norma“

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                IRENA SMETONIENĖ

 

_________________________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos)

[1-2008]  Papildyta 2008 m. spalio 2 d. Nr. PN-7

[2-2016]  Išbraukta 2016 m. gruodžio 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-12. Pakeitimo komentaras (B. Stundžios).