Spausdinti

Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
  • Komentaras
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus 

Galiojanti suvestinė redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ DVISKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. birželio 26 d. (Nr. k-3, k-3.1, k-3.2, k-3.3)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos dviskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as (dgs. -ai):

èlfas 1, el̃fas 2   [1-2008], [2-2016

hèrbas 1, her̃bas 2  [1-2008], [2-2016

kèltas, -ė 1, kel̃tas, -ė 2  ‘vienos indoeuropiečių grupės atstovas, -ė’  [1-2008], [2-2016]

kèltai 1, kel̃tai 2 ‘viena indoeuropiečių grupių’ [2-2016]

klèrkas 1, kler̃kas 2  [1-2008], [2-2016

nèrvai 1, ner̃vai 2  [2-2016]

nèrvas 1, ner̃vas 2  [2-2016]

bãkas 2, 4 [3-2017

bãras 2, 4 „toks restoranas, gėrimų spintelė“ [3-2017

ceñtras 2, 4 [3-2017

grìpas 2, 4  [3-2017

klãnas 2, 4 „tam tikra žmonių grupė“ [3-2017

krãbas 2, 4  [3-2017

pãsas 2, 4 „kortų lošime – atsisakymas dalyvauti partijoje“

sė́bras, -ė 1, sė̃bras, -ė 2 [3-2017]  

šèlfas 1, šel̃fas 2  [1-2008], [2-2016]

štãbas 4, 2

štámpas 1, štam̃pas 2

štur̃mas 2, štùrmas 1 

šuñtas 2, šùntas 1  [3-2017

2) su galūne -is:

iñdis 2, ìndis 1

3) su galūne -a:

chalvà 3, chálva 1 [3-2017]  

datà 2, 4  [3-2017

kvotà, (kilm.) kvòtos 2, kvotà, (kilm.) kvotõs 4 „nustatyta dalis, leidžiamas kiekis, norma“

naftà 2, 4  [3-2017

rìnka 1, rinkà 2  [3-2017

taigà 3, táiga 1   [3-2017

trasà 2, 4   [3-2017

vazà 2, 4  [3-2017

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                IRENA SMETONIENĖ

 

_________________________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pakerys, 2003-07-09)

Pakeitimai:

[1-2008]  Papildyta 2008 m. spalio 2 d. Nr. PN-7, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2008-12-08).

[2-2016]  Išbraukta 2016 m. gruodžio 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-12, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2016-12-20). 

[3-2017]  2017 m. kovo 30 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-3, komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).