Spausdinti

DĖL KIRČIAVIMO VARIANTŲ VARTOJIMO

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. PN-9 (k-20)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
 

1. Kirčiavimo variantai, teikiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintose kirčiavimo rekomendacijose (žr. http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/tartis-ir-kirciavimas?view=slides), taip pat D. Mikulėnienės, A. Pakerio, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyne“ ir prie jo teikiamuose elektroniniuose „Bendrinių žodžių kirčiavimo žodyne“ ir „Tikrinių žodžių kirčiavimo žodyne“ (apsvarstytuose Valstybinės lietuvių kalbos komisijos; Vilnius, 2007 ir vėlesniuose leidimuose), vertintini kaip norminiai ir nė vieno iš jų vartojimas klaida nelaikytinas.

2. Klaidomis laikytini nenorminiai kirčiavimo variantai ir norminių kirčiavimo variantų nenuoseklus vartojimas, t. y. vartojimas pramaišiui.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                               IRENA SMETONIENĖ

 Komentaras (naujienos pranešimo pabaigoje).