Spausdinti

 (Galiojanti suvestinė redakcija)

DĖL KAI KURIŲ TARNYBINIŲ IR EKSPRESINIŲ KALBOS DALIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. lapkričio 10 d. Nr. R-13 (k-17, k-17.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šias tarnybines ir ekspresines kalbos dalis kirčiuoti taip:

1. dalelytes:

aliaĩ, aliái, ãliai  [1-2020

benè, bène

kažiñ, kažìn  [1-2020

tegul̃, tegùl  [1-2020

2. jungtukus:

ikì, ìki

3. prielinksnius:

ikì, ìki

4. jaustukus:

alió, aliõ

cibà, cìba

čiukà, čiùka

ói, òi

5. ištiktukus:

čìrkš

kakariekū̃, kakaríekū, kakarykū̃

šlámšt

zvìmbt

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                  IRENA SMETONIENĖ

____________________ 

Komentaras

 Pakeitimai: 

[1-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-17.1), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20).