Spausdinti

Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
  • Komentaras
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus


(Aktualioji redakcija)

 REKOMENDACIJA 
DĖL KAI KURIŲ MIŠRIŲJŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. kovo 3 d. Nr. R-5 (k-14, k-14.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos mišriuosius (ir iš jų padarytus priešdėlinius) veiksmažodžius kirčiuoti taip:

-ėti (-sėti, -šėti)

aidė́ti, áidi (aĩdi), aidė́jo

ataidė́ti, atáidi (ataĩdi), ataidė́jo
nuaidė́ti, nuáidi (nuaĩdi), nuaidė́jo
suaidė́ti, suáidi (suaĩdi), suaidė́jo

aiksė́ti, áiksi, aiksė́jo; áiksėti, áiksi, áiksėjo

amsė́ti, ámsi, amsė́jo; ámsėti, ámsi, ámsėjo

suamsė́ti, suámsi, suamsė́jo; suámsėti, suámsi, suámsėjo

bambsė́ti, bámbsi, bambsė́jo; bámbsėti, bámbsi, bámbsėjo

bambė́ti, bámba (bam̃ba), bambė́jo

išbambė́ti, išbámba (ìšbamba), išbambė́jo
pabambė́ti, pabámba (pàbamba), pabambė́jo
subambė́ti, subámba (sùbamba), subambė́jo

dindė́ti, dìndi (diñdi), dindė́jo

gargė́ti, gárga (gar̃ga), gargė́jo

apgargė́ti, apgárga (àpgarga), apgargė́jo
prigargė́ti, prigárga (prìgarga), prigargė́jo
užgargė́ti, užgárga (ùžgarga), užgargė́jo

gargždė́ti, gárgžda (gar̃gžda), gargždė́jo

garmė́ti, gárma (gar̃ma), garmė́jo

įgarmė́ti, įgárma (į̃garma), įgarmė́jo
išgarmė́ti, išgárma (ìšgarma), išgarmė́jo
nugarmė́ti, nugárma (nùgarma), nugarmė́jo
prigarmė́ti, prigárma (prìgarma), prigarmė́jo
sugarmė́ti, sugárma (sùgarma), sugarmė́jo

krūpsė́ti, krū́psi, krūpsė́jo; krū́psėti, krū́psi, krū́psėjo

kumšė́ti, kùmši, kumšė́jo; kùmšėti, kùmši, kùmšėjo

marmė́ti, márma (mar̃ma), marmė́jo

įmarmė́ti, įmárma (į̃marma), įmarmė́jo
išmarmė́ti, išmárma (ìšmarma), išmarmė́jo
numarmė́ti, numárma (nùmarma), numarmė́jo
pamarmė́ti, pamárma (pàmarma), pamarmė́jo
primarmė́ti, primárma (prìmarma), primarmė́jo
sumarmė́ti, sumárma (sùmarma), sumarmė́jo
užmarmė́ti, užmárma (ùžmarma), užmarmė́jo

paveldė́ti, pavéldi, paveldė́jo; pavéldėti, pavéldi, pavéldėjo

pliūpsė́ti, pliū́psi (pliū̃psi), pliūpsė́jo

séikėti, séiki (séikėja), séikėjo; seikė́ti, seĩki, seikė́jo [1-2013]
atséikėti, atséiki (atséikėja), atséikėjo; atseikė́ti, atseĩki, atseikė́jo
priséikėti, priséiki (priséikėja), priséikėjo; priseikė́ti, priseĩki, priseikė́jo
suséikėti, suséiki (suséikėja), suséikėjo; suseikė́ti, suseĩki, suseikė́jo

skambė́ti, skam̃ba, skambė́jo

atskambė́ti, àtskamba, atskambė́jo
nuskambė́ti, nùskamba, nuskambė́jo
suskambė́ti, sùskamba, suskambė́jo

sprengsė́ti, spréngsi, sprengsė́jo; spréngsėti, spréngsi, spréngsėjo

ūksė́ti, ū́ksi (ū̃ksi), ūksė́jo

paūksė́ti, paū́ksi (paū̃ksi), paūksė́jo
suūksė́ti, suū́ksi (suū̃ksi), suūksė́jo

viauksė́ti, viáuksi, viauksė́jo; viáuksėti, viáuksi, viáuksėjo

suviauksė́ti, suviáuksi, suviauksė́jo; suviáuksėti, suviáuksi, suviáuksėjo

-yti (-styti)

aižýti, aĩžo, aĩžė; áižyti, áižo, áižė [1-2013]
išaižýti, išaĩžo, išaĩžė; išáižyti, išáižo, išáižė
priaižýti, priaĩžo, priaĩžė; priáižyti, priáižo, priáižė
suaižýti, suaĩžo, suaĩžė; suáižyti, suáižo, suáižė
 

bráižyti, bráižo, bráižė; braižýti, braĩžo, braĩžė „1. daryti brėžinį; 2. rėžyti, draskyti“ [1-2013]
apibráižyti, apibráižo, apibráižė; apibraižýti, apibraĩžo, apibraĩžė
atsibráižyti, atsibráižo, atsibráižė; atsibraižýti, atsibraĩžo, atsibraĩžė
išbráižyti, išbráižo, išbráižė; išbraižýti, išbraĩžo, išbraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2. išdraskyti; 3. išraižyti“
nubráižyti, nubráižo, nubráižė; nubraižýti, nubraĩžo, nubraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2. nudraskyti“
parsibráižyti, parsibráižo, parsibráižė; parsibraižýti, parsibraĩžo, parsibraĩžė
pribráižyti, pribráižo, pribráižė; pribraižýti, pribraĩžo, pribraĩžė
subráižyti, subráižo, subráižė; subraižýti, subraĩžo, subraĩžė

gláistyti, gláisto, gláistė; glaistýti, glaĩsto, glaĩstė [1-2013]
apgláistyti, apgláisto, apgláistė; apglaistýti, apglaĩsto, apglaĩstė
išgláistyti, išgláisto, išgláistė; išglaistýti, išglaĩsto, išglaĩstė
nugláistyti, nugláisto, nugláistė; nuglaistýti, nuglaĩsto, nuglaĩstė
sugláistyti, sugláisto, sugláistė; suglaistýti, suglaĩsto, suglaĩstė
užgláistyti, užgláisto, užgláistė; užglaistýti, užglaĩsto, užglaĩstė

glámžyti, glámžo, glámžė [1-2013]
apglámžyti, apglámžo, apglámžė
paglámžyti, paglámžo, paglámžė
suglámžyti, suglámžo, suglámžė

ráižyti, ráižo, ráižė; raižýti, raĩžo, raĩžė[1-2013]
įráižyti, įráižo, įráižė; įraižýti, įraĩžo, įraĩžė
išráižyti, išráižo, išráižė; išraižýti, išraĩžo, išraĩžė
suráižyti, suráižo, suráižė; suraižýti, suraĩžo, suraĩžė

sáistyti, sáisto, sáistė; saistýti, saĩsto, saĩstė[1-2013]
susáistyti, susáisto, susáistė; susaistýti, susaĩsto, susaĩstė

-oti (-soti, -šoti)

dėbsóti, dė̃bso, dėbsójo; dėbsóti, dė́bso, dėbsójo [1-2013]
įsidėbsoti, įsidė̃bso, įsidėbsójo; įsidėbsóti, įsidė́bso, įsidėbsójo

drybsóti, drỹbso, drybsójo; drybsóti, drýbso, drybsójo [1-2013]
išdrybsóti, išdrỹbso, išdrybsójo; išdrybsóti, išdrýbso, išdrybsójo
pradrybsóti, pradrỹbso, pradrybsójo; pradrybsóti, pradrýbso, pradrybsójo

dunksóti, duñkso, dunksójo; dunksóti, dùnkso, dunksójo [1-2013]

glū́doti, glū́do, glū́dojo; glūdóti, glū́do, glūdójo [1-2013]

kėpsóti, kė̃pso, kėpsójo; kėpsóti, kė́pso, kėpsójo [1-2013]

kybóti, kýbo, kybójo; kýboti, kýbo, kýbojo [1-2013]

kyšóti, kýšo, kyšójo; kýšoti, kýšo, kýšojo [1-2013]

kiū́toti, kiū́to (kiū́toja), kiū́tojo; kiūtóti, kiū́to (kiūtója), kiūtójo [1-2013]
iškiū́toti, iškiū́to (iškiū́toja), iškiū́tojo; iškiūtóti, iškiū́to (iškiūtója), iškiūtójo

klaksóti, klàkso (klãkso), klaksójo

klūpóti, klū́po, klūpójo; klū́poti, klū́po, klū́pojo [1-2013]

knaksóti, knàkso (knãkso), knaksójo

knapsóti, knàpso (knãpso), knapsójo

kniū́boti, kniū́bo, kniū́bojo; kniūbóti, kniū́bo, kniūbójo [1-2013]

niū́roti, niū́ro, niū́rojo; niūróti, niū́ro, niūrójo [1-2013]

pūpsóti, pū̃pso, pūpsójo; pūpsóti, pū́pso, pūpsójo [1-2013]

rymóti, rýmo, rymójo; rýmoti, rýmo, rýmojo [1-2013]
nurymóti, nurýmo, nurymójo; nurýmoti, nurýmo, nurýmojo
prarymóti, prarýmo, prarymójo; prarýmoti, prarýmo, prarýmojo

riogsóti, riõgso, riogsójo; riogsóti, riógso, riogsójo [1-2013]

spoksóti, spõkso, spoksójo; spoksóti, spókso, spoksójo [1-2013]

sprū́doti, sprū́do, sprū́dojo

styróti, stýro, styrójo; stýroti, stýro, stýrojo [1-2013]

týkoti, týko, týkojo; tykóti, týko, tykójo [1-2013]
nutýkoti, nutýko, nutýkojo; nutykóti, nutýko, nutykójo
patýkoti, patýko, patýkojo; patykóti, patýko, patykójo
pritýkoti, pritýko, pritýkojo; pritykóti, pritýko, pritykójo
sutýkoti, sutýko, sutýkojo; sutykóti, sutýko, sutykójo

tįsóti, tį́so, tįsójo; tį́soti, tį́so, tį́sojo [1-2013]

týsoti, týso, týsojo; tysóti, týso, tysójo    [1-2013]
patýsoti, patýso, patýsojo; patysóti, patýso, patysójo

tūnóti, tū́no, tūnójo; tū́noti, tū́no, tū́nojo [1-2013]
ištūnóti, ištū́no, ištūnójo; ištū́noti, ištū́no, ištū́nojo
patūnóti, patū́no, patūnójo; patū́noti, patū́no, patū́nojo
pratūnóti, pratū́no, pratūnójo; pratū́noti, pratū́no, pratū́nojo

tvýloti, tvýlo (tvýloja), tvýlojo; tvylóti, tvýlo (tvylója), tvylójo [1-2013]

tvyróti, tvýro, tvyrójo; tvýroti, tvýro, tvýrojo [1-2013]
ištvyróti, ištvýro, ištvyrójo; ištvýroti, ištvýro, ištvýrojo
patvyróti, patvýro, patvyrójo; patvýroti, patvýro, patvýrojo 

vėpsóti, vė̃pso, vėpsójo; vėpsóti, vė́pso, vėpsójo [1-2013]

žiopsóti, žiõpso, žiopsójo; žiopsóti, žiópso, žiopsójo [1-2013]
pražiopsóti, pražiõpso, pražiopsójo; pražiopsóti, pražiópso, pražiopsójo
užsižiopsóti, užsižiõpso, užsižiopsójo; užsižiopsóti, užsižiópso, užsižiopsójo
 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                   IRENA SMETONIENĖ

__________________________

Komentaras

PAKEITIMAI

[1-2013] 2013 m. birželio 20 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-8 (k-14.1). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23).