Spausdinti

Šiame puslapyje:

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ IR SUDURTINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. 13 (k-12, k.12.1, k-12.2)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priešdėlinius ir sudurtinius būdvardžius kirčiuoti taip:

abipùsis, -ė 2, abìpusis, -ė 1  [1-2013]

artipil̃nis, -ė 2, artìpilnis, -ė 1  [1-2013]

aukštalìpis, -ė 2  [2-2020] 

geradãris, -ė 2  [2-2020]

dvigùlis, -ė 2, dvìgulis, -ė 1   [1-2013]

dvipùsis, -ė 2, dvìpusis, -ė 1   [1-2013]

dviviẽtis, -ė 2, dvìvietis, -ė 1  [1-2013]

ketùrpėsčias, -ia 1  [1-2013]

kraujãsiurbis, -ė 1

nešvankùs, -ì 4, nešvánkus, -i 3   [1-2013]

óbuolmušis, -ė 1, obúolmušis, -ė 1   [1-2013]

penkiãlinkas, -a 1, peñkialinkas, -a 1

rudšir̃mis, -ė 2, rùdširmis, -ė 1

rudšir̃vis, -ė 2, rùdširvis, -ė 1

saldžiãrūgštis, -ė 1, saldžiarū̃gštis, -ė 2   [1-2013]

sausãkimšas, -a 1, saũsakimšas, -à 34b   [1-2013]

šešiãlinkas, -a 1   [1-2013]

viengùlis, -ė 2, víengulis, -ė 1   [1-2013]

vienpùsis, -ė 2, víenpusis, -ė 1   [1-2013]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                          IRENA SMETONIENĖ

_____________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos)

Pakeitimai ir papildymai:

[1-2013]  2013 m. spalio 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-12 (k-12.1). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23).

[2-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-5 (k-12.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20).