Spausdinti

Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) ir galūninės darybos būdvardžių kirčiavimo aktualioji redakcija
  • Komentaras 
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus
  • Pirminių (paprastųjų) būdvardžių kirčiavimo pavyzdžiai

 (Galiojanti suvestinė redakcija)

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ (PAPRASTŲJŲ) IR GALŪNINĖS DARYBOS BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. 11 (k-10, k-10.1, k-10.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos pirminius (paprastuosius) ir galūninės darybos būdvardžius kirčiuoti taip:

atokùs, -ì 4, atókus, -i 1 [2-2017

brangùs, -ì 3, 4 [2-2017

gardùs, -ì 3, 4  [2-2017

įžūlùs, -ì 4 

kartùs, -ì 3, 4  [1-2013]

ker̃šas, -à 4, kéršas, -à 3 [2-2017

laĩsvas, -à 4, láisvas, -à 3 [2-2017

liáunas, -à 3, liaũnas, -à 4  [1-2013

lýgus, -i 3, lygùs, -ì 4  [2-2017] 

neĩgiamas, -à 3b, neĩgiamas, -a 1  [2-2017] 

pakañkamas, -à 3b, pakañkamas, -a 1 [2-2017

pasìturimas, -à 34b, pasitùrimas, -à 3[2-2017

pasìturintis (-į̃s), -i, pasitùrintis (-į̃s), -i [2-2017

pažį́stamas, -a 1, pažį́stamas, -à 3[2-2017

prievartùs, -ì 4, 3a  [1-2013]

raĩbas, -à 4, ráibas, -à 3  [1-2013]

raĩnas, -à 4, ráinas, -à 3  [1-2013]

raĩšas, -à 4, ráišas, -à 3  [1-2013]

raiškùs, -ì 4, ráiškus, -i 3  [1-2013]

riebùs, -ì 3, 4  [2-2017] 

rūgštùs, -ì 3, 4 [2-2017] 

rūstùs, -ì 4, 3  [1-2013]

saldùs, -ì 3, 4 [2-2017

smùlkus, -i 3, smulkùs, -ì 4  [2-2017]  

sodrùs, -ì 4, sódrus, -i 3  [1-2013]

sótus, -i 3, sotùs, -ì 4 [2-2017] 

sūdrùs, -ì 4, sū́drus, -i 3  [1-2013]

sūrùs, -ì 3, 4  [2-2017]   

švankùs, -ì 4, švánkus, -i 3  [1-2013]

teĩgiamas,-à 3b, teĩgiamas,-a 1 [2-2017

tolygùs, -ì 4, tolýgus, -i 3  [1-2013], [2-2017

ūmùs, -ì 4, 3  [1-2013]

vaiskùs, -ì 4, váiskus, -i 3  [1-2013]

veikùs, -ì 4, véikus, -i 3  [1-2013]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                     IRENA SMETONIENĖ

_____________________

Komentaras

PAKEITIMAI

[1-2013] 2013 m. birželio 20 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-10.1)

[2-2017]  2017 m. balandžio 27 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-8 (k-10.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).


*****

Kirčiavimo pavyzdžiai

     Dviskiemeniai paprastieji (pirminiai)  būdvardžiai, taip pat didžioji dalis galūninės darybos būdvardžių yra 3-iosios arba 4-osios kirčiuotės.

Kirčiavimo pavyzdžiai

3-oji kirčiuotė

Vienaskaita

V.

báltas

baltà

kartùs

kartì

K.

bálto

baltõs

kartaũs

karčiõs

N.

baltám

báltai

karčiám

kárčiai

G.

báltą

báltą

kártų

kárčią

Įn.

báltu

bálta

kárčiu

kárčia

Vt.

baltamè

baltojè

karčiamè

karčiojè

Daugiskaita

V.

baltì

báltos

kártūs

kárčios

K.

baltų̃

baltų̃

karčių̃

N.

baltíems

baltóms

kartíems

karčióms

G.

báltus

báltas

kárčius

kárčias

Įn.

baltaĩs

baltomìs

karčiaĩs

karčiomìs

Vt.

baltuosè

baltosè

karčiuosè

karčiosè

4-oji kirčiuotė

Vienaskaita

V.

mãžas

mažà

įžūlùs

įžūlì

K.

mãžo

mažõs

įžūlaũs

įžūliõs

N.

mažám

mãžai

įžūliám

įžū̃liai

G.

mãžą

mãžą

įžū̃lų

įžū̃lią

Įn.

mažù

mažà

įžūliù

įžūlià

Vt.

mažamè

mažojè

įžūliamè

įžūliojè

Daugiskaita

V.

mažì

mãžos

įžū̃lūs

įžū̃lios

K.

mažų̃

mažų̃

įžūlių̃

N.

mažíems

mažóms

įžūlíems

įžūlióms

G.

mažùs

mažàs

įžūliùs

įžūliàs

Įn.

mažaĩs

mažomìs

įžūliaĩs

įžūliomìs

Vt.

mažuosè

mažosè

įžūliuosè

įžūliosè