Spausdinti

Ši programa patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. balandžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-2, paskelbta „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, 2009-04-22, Nr. 31-433.

Dar žr. komentarą Naujienose.