Spausdinti

1995 m. protokoliniu nutarimu patvirtintas sąrašas „Valdų ir kraštų trumpieji (arba tradiciniai) pavadinimai“, pakeistas 2001 m. gegužės 3 d., buvo panaikintas vietoj jo 2007 m. gruodžio 20 d. priėmus nutarimą Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų (Žin., 2007, Nr. 138-5707; 2010, Nr. 150-7710; 2011, Nr. 63-3026; 2011, Nr. 123-5879; 2013, Nr. 50-2553), žr. NUTARIMAI. Sąrašas.

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113)
 
Valdų ir kraštų pavadinimai
Trumpieji (arba tradiciniai)
Ilgieji (oficialieji)
Alándai
Alándų Sãlos
Amèrikos Samòa
Amèrikos Samòa
Angìlija
Angìlija
Antárktis
Antárktis
Arubà
Arubà
Bermudà
Bermudà

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà 2-2011

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà

Buvė̃
Buvė̃ Salà
Džèrsis
Farèrai 
Farèrų Sãlos 
Fòlklandas (Malvìnai)
Fòlklando (Malvìnų) Sãlos 
Gèrnsis
Gibraltãras
Gibraltãras
Grenlándija
Grenlándija
Guãmas
Guãmas
Gvadelupà
Gvadelupà
Hèrdas ir Makdònaldas
Hèrdo ir Makdònaldo Sãlos
Honkòngas
Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Honkòngas
Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs
Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs
Kaimãnai
Kaimãnų Sãlos
Kalė̃dų Salà
Kalė̃dų Salà

Kiurasão 2-2011

Kiurasão

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos
Kòkosų (Kìlingo) Sãlos
Kùko Sãlos
Kùko Sãlos
Majòtas 
Majòtas 
Makão
Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Makão 
Mariãnos Šiaurìnės Sãlos
Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándrauga
Martìnika
Martìnika

Mãžosios Tólimosios Sãlos (JAV) 

Jungtìnių Valstìjų Mãžosios Tólimosios Sãlos

Mènas
Mèno Salà
Mergẽlių Sãlos (JAV)
Jungtìnių Valstìjų Mergẽlių Sãlos
Mergẽlių Sãlos (Didžióji Britãnija)
Didžiõsios Britãnijos Mergẽlių Sãlos
Montserãtas
Montserãtas
Naujóji Kaledònija
Naujóji Kaledònija
Niùjė
Niùjė 3-2011
Nòrfolko Salà
Nòrfolko Salà
Olándijos Antìlai  2-2011
Olándijos Antìlai
Palestinà * 4-2013
Okupúotoji Palestìnos Teritòrija
Pietų̃ Džòrdžija ir Pietų̃ Sándvičas
Pietų̃ Džòrdžijos ir Pietų̃ Sándvičo Sãlos
Pìtkernas
Pìtkernas
Prancūzìjos Gvianà
Prancūzìjos Gvianà
Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys
Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys
Prancūzìjos Polinèzija
Prancūzìjos Polinèzija
Puèrto Rìkas
Puèrto Rìkas
Reunjònas
Reunjònas

Sen Bartelemì 2-2011

Sen Bartelemì

Sen Martènas 2-2011

Sen Martènas (Prancūzijos dalis)

Sen Pjèras ir Mikelònas
Sen Pjèras ir Mikelònas

Sint Mártenas 2-2011

Sint Mártenas (Olandijos dalis)

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas
Sválbardas ir Jãnas Mãjenas
Šv. Elẽnos Salà
Šv. Elẽnos, Danguñ Žengìmo ir Tristãno da Kùnjos Sãlos 1-2010
Taivãnas
Taivãnas (Kìnijos provìncija)
Tèrksas ir Káikosas 
Tèrkso ir Káikoso Slos 
Tokeláu
Tokeláu
Vakarų̃ Sacharà
Vakarų̃ Sacharà
Vòlisas ir Futūnà
Vòlisas ir Futūnà
 
* Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu.
 _______________________
Komentaras, kada ir kaip nuo protokolinio nutarimo pereita prie nutarimo, žr. Naujienose. Sąrašas ir toliau tikslinamas pagal standarto ISO 31661 „Šalių pavadinimai“ pakeitimus.
** Pakeitimai:
[1-2010] 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. N-4 (121) vietoj Šv. Elenos Sala įrašyta Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos.
[3-2011] 2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-9 (130) vietoj Niujės Respublika įrašyta Niujė.
[4-2013] 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-6 (142) Palestina perkelta į Valstybių pavadinimų nutarimą Nr. 48.