Spausdinti

Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų rekomendacinis sąrašas patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3  (Inf. pran., 2009-05-20, Nr. 39(1)-534; dar žr. pakeitimus: 2011 m. vasario 24 d. Nr. PN-2; 2011 m. birželio 23 d. Nr. PN-5; 2011 m. lapkričio 17 d. Nr. PN-8; 2013 m. gegužės 9 d. Nr. PN-5). 

 
REKOMENDACIJA
„DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“
 
Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimai yra trejopi:
1. Priesagos -ietis, -ė vediniai, pavyzdžiui: arubiečiai, puertorikiečiai, taivaniečiai
2. Tradiciniai pavadinimai su galūnėmis -as, -ė, -is, -ė, daromi dažniausiai vengiant priesagos vedinių iš valdų ir kraštų pavadinimų su priesaga -ija, pavyzdžiui, grenlandai.   
3. Sudėtiniai pavadinimai, sudaryti iš valdų ir kraštų pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, pavyzdžiui: Amerikos Samoa gyventojai, Kuko Salų gyventojai.
Sudėtiniai pavadinimai gali būti sudaromi visais atvejais, pavyzdžiui: Arubos gyventojai, Puerto Riko gyventojai, Taivano gyventojai, Grenlandijos gyventojai.
Kai kraštas negyvenamas, gyventojų pavadinimas nenurodomas. Prireikus kontekste, pavadinimą galima sudaryti pagal tuos pačius principus, pvz.: antarktiečiai, buvėjiečiai, Herdo ir Makdonaldo (Salų) gyventojai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į žodžių darybos dėsnius, vartojimo poreikius ir polinkius, rekomenduoja vartoti šiuos valdų ir kraštų gyventojų pavadinimus:
 
 

Valdų ir kraštų pavadinimai*

Gyventojų pavadinimai

Trumpieji (arba tradiciniai)

Ilgieji (oficialieji)

Alándai

Alándų Sãlos

alandiẽtis, -ė

Amèrikos Samòa

Amèrikos Samòa

Amèrikos Samòa gyvéntojas, -a

Angìlija

Angìlija

angiliẽtis, -ė

Antárktis

Antárktis

(**)

Arubà

Arubà

arubiẽtis, -ė

Bermudà

Bermudà

bermudiẽtis, -ė

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà

Bonèro, Sint Eustãtijaus ir Sãbos gyvéntojas, -a   2

Buvė̃

Buvė̃ Salà

Džèrsis

Džèrsis

džersiẽtis, -ė

Farèrai

Farèrų Sãlos

fareriẽtis, -ė

Fòlklandas (Malvìnai)

Fòlklando (Malvìnų) Sãlos

folklandiẽtis, -ė (malviniẽtis, -ė)

Gèrnsis

Gèrnsis

gernsiẽtis, -ė

Gibraltãras

Gibraltãras

gibraltariẽtis, -ė

Grenlándija

Grenlándija

grenlándas, -ė

Guãmas

Guãmas

guamiẽtis, -ė

Gvadelupà

Gvadelupà

gvadelupiẽtis, -ė

Hèrdas ir Makdònaldas

Hèrdo ir Makdònaldo Sãlos

Honkòngas

Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Honkòngas

honkongiẽtis, -ė

Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs

Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs

Kaimãnai

Kaimãnų Sãlos

kaimaniẽtis, -ė

Kalė̃dų Salà

Kalė̃dų Salà

Kalė̃dų Salõs gyvéntojas, -a

Kiurasão

Kiurasão

kiurasaojiẽtis, -ė  2

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos

Kòkosų (Kìlingo) Salų̃ gyvéntojas, -a

Kùko Sãlos

Kùko Sãlos

Kùko Salų̃ gyvéntojas, -a

Majòtas

Majòtas

majotiẽtis, -ė

Makão

Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Makão

makaojiẽtis, -ė   

Mariãnos Šiaurìnės Sãlos

Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándrauga

Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ (Sándraugos) gyvéntojas, -a

Martìnika

Martìnika

martinikiẽtis, -ė

Mãžosios Tólimosios Sãlos (JAV)

Jungtìnių Valstìjų Mãžosios Tólimosios Sãlos

(Jungtìnių Valstìjų) Mažų̃jų Tolimų̃jų Salų̃ gyvéntojas, -a

Mènas

Mèno Salà

meniẽtis, -ė

Mergẽlių Sãlos (Didžióji Britãnija)

Didžiõsios Britãnijos Mergẽlių Sãlos

(Didžiõsios Britãnijos) Mergẽlių Salų̃ gyvéntojas, -a

Mergẽlių Sãlos (JAV)

Jungtìnių Valstìjų Mergẽlių Sãlos

(Jungtìnių Valstìjų) Mergẽlių Salų̃ gyvéntojas, -a

Montserãtas

Montserãtas

montseratiẽtis, -ė

Naujóji Kaledònija

Naujóji Kaledònija

Naujósios Kaledònijos gyvéntojas, -a

Niùjė

Niùjė 3

niujiẽtis, -ė

Nòrfolko Salà

Nòrfolko Salà

norfolkiẽtis, -ė

Olándijos Antìlai

Olándijos Antìlai

Olándijos Antìlų gyvéntojas, -a   2

Palestinà **

Okupúotoji Palestìnos Teritòrija

palestiniẽtis, -ė  4

Pietų̃ Džòrdžija ir Pietų̃ Sándvičas

Pietų̃ Džòrdžijos ir Pietų̃ Sándvičo Sãlos

Pìtkernas

Pìtkernas

pitkerniẽtis, -ė

Prancūzìjos Gvianà

Prancūzìjos Gvianà

Prancūzìjos Gviãnos gyvéntojas, -a

Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys

Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys

Prancūzìjos Polinèzija

Prancūzìjos Polinèzija

Prancūzìjos Polinèzijos gyvéntojas, -a

Puèrto Rìkas

Puèrto Rìkas

puertorikiẽtis, -ė

Reunjònas

Reunjònas

reunjoniẽtis, -ė

Sen Bartelemì

Sen Bartelemì

senbartelemiẽtis, -ė  2

Sen Martènas

Sen Martènas (Prancūzijos dalis)

senmarteniẽtis, -ė  2

Sen Pjèras ir Mikelònas

Sen Pjèras ir Mikelònas

Sen Pjèro ir Mikelòno gyvéntojas, -a

Sint Mártenas

Sint Mártenas (Olandijos dalis)

sintmarteniẽtis, -ė  2

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas

Šv. Elẽnos Salà

Šv. Elẽnos, Danguñ Žengìmo ir Tristãno da Kùnjos Sãlos   1

Šv. Elẽnos Salõs gyvéntojas, -a

Taivãnas

Taivãnas (Kìnijos provìncija)

taivaniẽtis, -ė

Tèrksas ir Káikosas

Tèrkso ir Káikoso Sãlos

Tèrkso ir Káikoso gyvéntojas, -a

Tokeláu

Tokeláu

tokelaujiẽtis, -ė

Vakarų̃ Sacharà

Vakarų̃ Sacharà

Vakarų̃ Sachãros gyvéntojas, -a

Vòlisas ir Futūnà

Vòlisas ir Futūnà

Vòliso ir Futū̃nos gyvéntojas, -a

 

* Lentelėje teikiami valdų ir kraštų pavadinimai patvirtinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (Žin., 2007, Nr. 138-5707; 2010, Nr. 150-7710; 2011, Nr. 63-30256). 
** Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu.
 
PASTABOS:
1. Du pagrečiui pateikti gyventojų pavadinimai – lygiaverčiai variantai.
2. Kai gyventojų pavadinimas ne vienažodis, o sudarytas iš valdos ar krašto pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, ilgojo valdos ar krašto pavadinimo dėmenys, nebūtini gyventojų pavadinime, sąraše suskliausti, pvz., Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ (Sándraugos) gyvéntojas, -a. Trumpasis (tradicinis) ar ilgasis (oficialusis) valdos ar krašto pavadinimas vartotinas pasirinktinai, todėl ir gyventojų pavadinimas galimas dvejopas: Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ gyvéntojas, -a arba Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándraugos gyvéntojas, -a.
 
_____________________

Komentarą žr. čia (Naujienose).

Pakeitimai:

1. 2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-2 patikslintas Šv. Elenos Salos ilgasis pavadinimas.

2. 2011 m. birželio 23 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-5 išbraukti Olandijos Antilai, įrašyta daugiau salų (valdų) pavadinimų.

3. 2011 m. lapkričio 17 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-8 patikslintas Niujės ilgasis pavadinimas.

4. 2013 m. gegužės 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-5 išbraukta Palestina